Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Kreikan korvausviranomainen

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Jos henkilön kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka on toisessa jäsenvaltiossa, hakemus toimitetaan kyseisen jäsenvaltion avustavalle viranomaiselle, joka lähettää sen Kreikan korvausviranomaiselle. Tässä tapauksessa Kreikan korvausviranomainen ilmoittaa mahdollisimman pian asianomaisen jäsenvaltion avustavalle viranomaiselle sekä hakijalle seuraavat seikat: a) henkilö tai yksikkö, joka käsittelee asian, b) todistus hakemuksen vastaanottamisesta, c) arvio ajasta, jonka kuluessa hakemuksesta on määrä tehdä päätös.

Millä kielellä/kielillä korvausta myöntävä(t) viranomainen/viranomaiset hyväksyvät hakemuksen:

Hakemuksen tekemisessä sekä tietojen, todisteiden ja liiteasiakirjojen vaihtamisessa on käytettävä kreikan kieltä.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Viranomainen ei vastaa käännöksistä eikä niistä aiheutuvista kuluista.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Käsittelemisestä aiheutuvat kulut ovat 50 euroa. Korvausvaatimus hylätään, jos maksua ei ole suoritettu siihen mennessä, kun hakemus tulee korvausviranomaisen käsiteltäväksi. Kreikan avustava viranomainen antaa pankkisiirtoon liittyvät tiedot.

Yhtenäisellä euromaksualueella (Single Euro Payment Area, SEPA) maksun voi suorittaa Kreikan valtiovarainministeriölle (ypourgeio oikonomikon) Sepa-tilinsiirtona Kreikan keskuspankin tilille euroissa kansainvälistä tilinumeroa (IBAN) käyttäen. Maksaja tarvitsee seuraavat tiedot:

Saajan nimi: YPOURGEIO OIKONOMIKON

Saajan osoitetiedot: K. Servias 10, 10562 Athens

Saajan IBAN-tilinumero: GR1201000230000000481090510

Pankin BIC-koodi: BNGRGRAA

Laskun viitenumero: Xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (Kreikan avustava viranomainen toimittaa maksajalle 20-numeroisen maksukoodin)

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Kreikan korvausviranomainen voi tarvittaessa kutsua sinut, rikoksentekijän ja kolmansia osapuolia, kuten todistajia ja asiantuntijoita, saapumaan paikalle henkilökohtaisesti, jotta tuomioistuin voi kuulla heitä.

Jos kotipaikkasi tai vakinainen asuinpaikkasi on toisessa EU-maassa, Kreikan korvausviranomainen pyytää asianomaista avustavaa viranomaista kuulemaan sinua kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti ja lähettämään sille kuulemisen perusteella laaditun pöytäkirjan. Kreikan korvausviranomainen voi myös suorittaa kuulemisen itse puhelimitse tai videoneuvottelulla Kreikan lainsäädännön mukaisesti yhteistyössä asianomaisen avustavan viranomaisen kanssa. Jälkimmäisessä tapauksessa Kreikan korvausviranomainen ei voi velvoittaa sinua tulemaan paikalle kuultavaksi. Kreikan avustava viranomainen avustaa toisen jäsenvaltion korvausviranomaisen järjestämässä kuulemisessa, jossa sinua ja kolmansia henkilöitä, kuten todistajia ja asiantuntijoita, kuullaan.

Toisen jäsenvaltion korvausviranomaisen pyynnöstä Kreikan avustava viranomainen a) auttaa korvausviranomaista tämän toteuttaman puhelin- tai videoneuvottelun avulla käytävän kuulemisen aikana, Kreikan lainsäädännön mukaisesti, ja huolehtii tarvittavan logistisen infrastruktuurin saatavuudesta tai b) toteuttaa itse kuulemisen Kreikan lainsäädännön mukaisesti ja toimittaa sen jälkeen asianomaisen pöytäkirjan jäsenvaltion korvausviranomaiselle. Jälkimmäisessä tapauksessa kuulemisesta kreikaksi laadittu pöytäkirja käännätetään asianomaisen jäsenvaltion viralliselle tai jollekin sen virallisista kielistä taikka sellaiselle EU:n viralliselle kielelle, jonka käyttämisen asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Kreikan valtio maksaa avustavalle viranomaiselle aiheutuneet käännöskulut.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Kyllä, tulkkaus järjestetään.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Lääkärintodistus hyväksytään, joskin voidaan määrätä, että siitä on annettava asiantuntijalausunto.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Kyllä, matkakulut korvataan.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Kreikan korvausviranomainen asettaa tapauksen käsittelemiselle määräajan, joka on kolme kuukautta hakemuksen jättämispäivästä, ja ratkaisee asian lopullisesti kolmen kuukauden kuluessa käsiteltävänä olevan hakemuksen arviointipäivästä.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Saat päätöksen ymmärtämälläsi kielellä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Päätökseen voi hakea muutosta, neljän kuukauden kuluessa, hallintotuomioistuimesta (dioikitiko protodikeio).

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Myös rikoksen uhrit ovat oikeutettuja oikeudelliseen neuvontaan rikos- ja siviilioikeudellisten vaatimusten osalta. Laissa (lain nro 3226/2004 1§) määrätään oikeusavun antamisesta pientuloisille Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisille, kolmansien maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille henkilöille, jos he asuvat laillisesti ja pysyvästi Euroopan unionissa. Oikeusapuun oikeutettuja ovat pientuloiset henkilöt, joiden kotitalouksien vuotuiset tulot eivät ylitä kahta kolmasosaa työntekijän minimivuosipalkasta, joka määritellään kansallisessa työehtosopimuksessa (ethniki geniki syllogiki symvasi ergasias). Jos perhe on riitainen tai hajonnut, ei toisen osapuolen tuloja oteta huomioon.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä rajatylittävässä tapauksessa?

Sukupuolten tasa-arvon tutkimuskeskus (KEThI)

Sosiaalisen yhteisvastuun kansallinen keskus (ΕΚΚΑ)

Sukupuolten tasa-arvon pääsihteeristö (Geniki grammateia isotitas ton fylon)

Kreikan pakolaisneuvosto (Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges)

Amnesty International – Kreikan osasto

Kreikan poliisi – Kyberrikollisuus (Elliniki astynomia – kybernoenglima)

Päivitetty viimeksi: 14/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.