Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Unkari

Sisällön tuottaja:
Unkari

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Toisesta EU-maasta lähetetyn korvaushakemuksen käsittelee Budapestin aluehallintovirasto (Budapest Főváros Kormányhivatala):

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

Sähköposti: isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Verkkosivusto: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/aldozatsegito-szolgalat-at

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä.

Millä kielellä korvaushakemus on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyisi sen käsiteltäväksi?

Millä tahansa kielellä.

Entä liiteasiakirjat?

Millä tahansa kielellä.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Unkarin valtio.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Minkäänlaisia kuluja ei peritä.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Uhrin ei edellytetä olevan läsnä käsittelyn aikana.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Kyllä.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Unkarin viranomainen hyväksyy uhrin asuinmaassa annetut lääkärintodistukset.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Ei.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Päätös on tehtävä menettelyn aikana enintään 60 päivän kuluessa.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Päätös laaditaan unkariksi. Jos uhri ei puhu unkaria, päätös käännätetään.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Ensimmäisessä käsittelyasteessa tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta käynnistämällä tuomioistuimessa hallinnollisen menettelyn.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (juristilta)?

Oikeudellista neuvontaa voi saada oikeusavusta vuonna 2003 annetun Unkarin lain LXXX nojalla.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa rajatylittävän korvaushakemuksen tekemisessä?

Uhrit voivat saada apua etujensa puolustamiseen kaikista uhrien tukipalvelujen toimipisteistä eli läänien ja Budapestin aluehallintovirastoista ja uhrien tukikeskuksista. Näiden toimipisteiden työntekijät tarjoavat asianomaisille monenlaista käytännön tukea, kuten auttavat hakemusten täyttämisessä ja antavat tietoa. Lisäksi uhrit voivat kääntyä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden puoleen (esim. Fehérgyűrű-järjestö ja Unkarin baptistikirkon avustuspalvelu Baptista Szeretetszolgálat).

Päivitetty viimeksi: 03/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.