Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Oikeusapuvirasto (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Puhelin: +371 67514208
Maksuton puhelin: +371 80001801
Faksi: +371 67514209

Sähköposti: jpa@jpa.gov.lv
Verkkosivusto: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Valtiolle osoitetun korvaushakemuksen voi toimittaa suoraan oikeusapuvirastolle. Sinun ei siis tarvitse ensin ottaa yhteyttä asuinmaasi toimivaltaiseen viranomaiseen.

Millä kielellä korvaushakemukset on laadittava?

Oikeusapuvirasto ottaa vastaan latvian tai englannin kielellä laaditut korvaushakemukset ja niiden liiteasiakirjat. Oikeusapuvirastolle toimitettujen asiakirjojen ei tarvitse olla laillistettuja, eikä niihin sovelleta vastaavia muodollisuuksia.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Jos valtiolle osoitettu korvaushakemus ja siihen liittyvät asiakirjat on käännettävä, käännöskustannukset katetaan oikeusapuvirastolle myönnetystä valtion rahoituksesta.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Toisesta EU-maasta vastaanotetun korvaushakemuksen käsittelemisestä ei aiheudu kuluja hakijalle.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Korvaushakemuksen käsittely ja sitä koskevan myöntävän tai hylkäävän päätöksen tekeminen ei edellytä läsnäoloasi.

Jos oikeusapuvirasto katsoo tarvitsevansa lisätietoja päätöksen tekemiseksi, se on yhteydessä sinuun seitsemän päivän kuluessa korvauspyynnön vastaanottamisesta.

Päätös lähetetään korvaushakemuksessa mainittuun osoitteeseen.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Sinun ei tarvitse olla läsnä korvaushakemuksen käsittelyn ja sitä koskevan myöntävän tai hylkäävän päätöksen tekemisen aikana.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Tutkintaviranomainen (poliisi, syyttäjä, tuomioistuin) päättää asiantuntijalausunnosta. Oikeusapuvirasto voi pyytää tietoja kyseisen asiantuntijalausunnon tuloksista tutkintaviranomaiselta.

Asiantuntijan on perustettava lausuntonsa potilaskertomukseen tai muihin objektiivisiin tietoihin.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Jos tutkintaviranomainen (poliisi, syyttäjä, tuomioistuin) on päättänyt pyytää lausuntoa asiantuntijalta, matkakulusi korvataan valtion varoista Latvian tasavallan lainsäädännössä vahvistettuja määriä ja menettelyä noudattaen.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Oikeusapuvirasto päättää korvaushakemuksen hyväksymisestä/hylkäämisestä kuukauden kuluessa korvaushakemuksen vastaanottamisesta. Päätös lähetetään hakemuksessa annettuun osoitteeseen.

Jos oikeusapuvirasto tarvitsee lisätietoja sinulta tai tutkintaviranomaiselta (poliisi, syyttäjä, tuomioistuin), päätöksen tekemiselle asetettua määräaikaa lykätään, kunnes kaikki tarvittavat tiedot on saatu.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Päätös korvaushakemuksesi hyväksymisestä tai hylkäämisestä lähetetään sinulle latviaksi, mutta sen liitteenä on käännös kielelle, jonka asuinmaasi on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Voit riitauttaa oikeusapuviraston päätöksen kuukauden kuluessa sen voimaantulosta toimittamalla asiasta hakemuksen oikeusapuvirastolle, joka lähettää sen edelleen oikeusministeriölle.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Sinun ei tarvitse hakea oikeusapua pyytääksesi korvausta valtiolta. Oikeusapuvirasto avustaa korvaushakemuksen tekemisessä.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Skalbes-yhdistyksellä on rikoksen uhreille tarkoitettu maksuton tukilinja (Palīdzības dienests nozieguma upuriem), joka palvelee numerossa 116006 päivittäin klo 7.00–22.00 ja antaa rikoksen uhreille henkistä ja psykologista tukea sekä tietoa uhrien prosessuaalisista oikeuksista (esim. oikeudet rikosoikeudenkäynnissä, oikeus vahingonkorvaukseen, valtion korvaukset jne.) ja heidän käytettävissään olevista palveluista ja uhrien tukiorganisaatioista.

Päivitetty viimeksi: 18/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.