Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
(Liettuan oikeusministeriö) Gedimino pr. 30
Vilnius

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Hakemuksen voi jättää suoraan oikeusministeriölle.

Millä kielellä korvaushakemus on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyisi sen käsiteltäväksi? Entä liiteasiakirjat?

Hakemus ja liiteasiakirjat on laadittava liettuan tai englannin kielellä.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Hakemus- ja/tai liiteasiakirjojen käännöskulujen maksamisesta vastaa hakija tai lähettävä toimielin.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei ole.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Rikoksen uhrin ei tarvitse olla läsnä korvaushakemuksen käsittelyssä. Siksi matkakuluja ei korvata.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Uhrin ei tarvitse olla läsnä korvaushakemuksen käsittelyssä.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Uhrin asuinvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai henkilöiden myöntämät asiakirjat tunnustetaan.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Ei korvata.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Päätös on tehtävä kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus ja kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu oikeusministeriölle.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Tavallisesti liettuaksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Oikeusministeriön päätöksiin voi hakea muutosta Liettuan hallinnolliselta valituslautakunnalta (Lietuvos administracinių ginčų komisija) tai Vilnan alueelliselta hallintotuomioistuimelta (Vilniaus apygardos administracinis teismas) kuukauden kuluessa siitä, kun tuomio on annettu tiedoksi.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

On. Voit saada neuvontaa valtion oikeusaputoimistosta (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą), joka päättää oikeusavun myöntämisestä.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Ei ole.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.