Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Väkivaltarikosten korvausrahasto (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Osoite:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Puhelin: 070-4142000
Sähköposti: info@schadefonds.nl

Postiosoite:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä.

Millä kielellä/kielillä vahingonkorvausviranomaiset hyväksyvät

hakemuksen?

Millä tahansa kielellä, mutta mieluiten hollanniksi tai englanniksi.

liiteasiakirjat?

Millä tahansa kielellä, mutta mieluiten hollanniksi tai englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Väkivaltarikosten korvausrahasto maksaa hakemuksen ja liiteasiakirjojen käännöskulut.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei, hakemuksen käsittelemisestä ei tarvitse maksaa hallinnollisia tai muita kuluja.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Läsnäoloa käsittelyn aikana ei edellytetä. Päätös tehdään aina kirjallisesti ja lähetetään postitse.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Ks. vastaus edelliseen kysymykseen.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Yleensä korvausrahasto hyväksyy lääkärin antamat terveystiedot ja toimittaa ne tarvittaessa arvioitaviksi omille lääketieteellisille asiantuntijoilleen. Lääketieteelliset asiantuntijat eivät itse suorita lääkärintarkastuksia.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Ks. vastaus edelliseen kysymykseen.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Enintään 26 viikkoa, mutta usein päätös tehdään nopeammin.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Samalla kielellä, jolla hakemus jätettiin.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Tekemällä kirjallisen valituksen väkivaltarikosten korvausrahaston valitusosastolle. Hakemusta koskevassa päätöksessä annetaan tietoja valituksen tekemisestä.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Ei.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Uhrien tukijärjestöltä Slachtofferhulp Nederland voi saada apua. Tukijärjestöön voi ottaa yhteyttä puhelimitse: 0900-0101.

Päivitetty viimeksi: 26/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.