Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Pohjois-Irlanti

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

Tämä kohta ei ole sovellettavissa. Pohjois-Irlannin rikosvahinkojen korvausyksikkö käsittelee vain Pohjois-Irlannissa tehtyjä korvausvaatimuksia.


Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

-

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

-

Millä kielellä korvaushakemus on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyisi sen käsiteltäväksi?

Entä liiteasiakirjat?

-

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

-

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

-

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

-

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

-

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

-

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

-

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

-

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

-

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

-

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

-

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

-

Päivitetty viimeksi: 08/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.