Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Slovakian oikeusministeriö – Kuntoutus- ja korvausasiat (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor rehabilitácií a odškodňovania)

Puhelin: +421288891225
Faksi: +4212888 91 579

Sähköposti: victims@justice.sk
Verkkosivut: https://www.justice.gov.sk

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Slovakian oikeusministeriön kanssa ei ole mahdollista asioida suoraan. Rajatylittävissä tapauksissa asia tulee hoitaa kotimaan avustavan viranomaisen kautta.

Millä kielellä/kielillä korvausta myöntävät viranomaiset hyväksyvät

  • hakemuksen?
    Slovakiksi.
  • liiteasiakirjat?
    Slovakiksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Slovakian oikeusministeriö ei käännätä tarvittavia asiakirjoja. Käännättämisestä ja siihen liittyvistä kuluista vastaa rikoksen uhri.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Menettelystä ei peritä maksuja.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Korvaushakemuksen käsittelyn yhteydessä ei edellytetä väkivaltarikoksen uhrin läsnäoloa. Mahdollisen kuulemisen järjestää pyynnöstä avustava viranomainen tai Slovakian viranomainen käyttämällä teknisiä äänen- ja kuvansiirron menetelmiä. Matkakustannuksia ei siis aiheudu eikä korvauksiin ole tarvetta.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Lain mukaan korvauksen hakijan ei tarvitse olla läsnä, sillä korvaushakemuksen käsittelyn yhteydessä ei edellytetä väkivaltarikoksen uhrin läsnäoloa.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Aiheutuneesta vahingosta suoritettavan korvauksen määrittämiseksi tarvitaan Slovakian lainsäädännön vaatimukset täyttävä lääkärinlausunto. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, että slovakialainen lääkäri arvioi terveydentilan asuinmaassa annettujen lääkärintodistusten perusteella.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Matkakuluista ei makseta korvausta.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Slovakian oikeusministeriö tekee päätöksen 6 kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Slovakiksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Nostamalla kanteen tuomioistuimessa.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Slovakian lainsäädännössä ei erikseen säädetä oikeusavusta korvauksen hakemista varten. On mahdollista käyttää valtion oikeusapukeskuksen (Centrum právnej pomoci) tarjoamaa yleistä oikeusapua tai pyytää apua joltakin rikoksen uhreja auttavalta organisaatiolta. Myös Slovakian oikeusministeriö itse tarjoaa perusopastusta korvauksen hakemisessa.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Slovakiassa toimii valtiosta riippumattomia järjestöjä, jotka tarjoavat apua ja tukea väkivaltarikosten uhreille keskittyen tiettyihin uhrien ryhmiin. Yksittäisten organisaatioiden mahdollisuudet tarjota apua korvauksen hakemiseksi rajatylittävissä tapauksissa riippuvat pääasiassa niiden henkilöstökapasiteetista.

Päivitetty viimeksi: 27/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.