Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Umeå

Puhelin: (+46-90) 708 200
Faksi: (+46-90) 178 353

Sähköposti: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Internet: http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Postiosoite:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sverige

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä. Jos rikos on tapahtunut Ruotsissa, hakemus voidaan osoittaa suoraan rikosuhriviranomaiselle.

Millä kielillä päättävä viranomainen ottaa vastaan

– hakemuksen

– liiteasiakirjat?

Hakemuksen ja liiteasiakirjat voi toimittaa ruotsiksi tai englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Rikosuhriviranomainen vastaa käännöskuluista.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei ole.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Hakijan ei tarvitse olla läsnä. Käsittely tapahtuu kirjallisesti.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Tulkkaus voidaan tarvittaessa järjestää.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Muussa maassa annettu lääkärintodistus ja potilaskertomus voidaan hyväksyä. Jos tarvitaan täydentävää arviointia, rikosuhriviranomainen turvautuu yleensä asiantuntijalääkäreihin, jotka laativat lausunnon saatavilla olevien lääketieteellisten tutkimusten tulosten perusteella.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Useimmiten ei ole tarvetta tehdä lääkärintarkastusta, jos henkilö asuu toisessa EU-maassa. Jos tällaisia lisätutkimuksia kuitenkin tarvittaisiin, kulut voidaan korvata.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Käsittelyajat riippuvat asian luonteesta ja viranomaisen työkuormasta. Käsittelyaika on yleensä noin kolme kuukautta, mutta käsittelyyn voi mennä myös enemmän tai vähemmän aikaa. Asiat käsitellään saapumisjärjestyksessä, ja etusijaa ei yleensä myönnetä.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Päätös annetaan ruotsin kielellä. Jos et osaa ruotsia, saat päätöksestä myös englanninkielisen tiivistelmän.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Rikosuhriviranomaisen päätöksistä ei voi valittaa, mutta se voi pyynnöstä tai omasta aloitteestaan muuttaa päätöstä, jos ilmenee uusia seikkoja tai sille on muita perusteita.

Jos olet tyytymätön päätökseen, voit hakea viranomaiselta kirjallisesti sen uudelleentarkastelua. Hakemuksessa tulee ilmoittaa haettu muutos ja sen perustelut. Mahdolliset liiteasiakirjat tulee toimittaa yhdessä hakemuksen kanssa.

Hakijalla on aina oikeus siihen, että vahingonkorvauslautakunta (Nämnden för brottsskadeersättning) käsittelee hänelle annetun päätöksen.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Asiamieskulut korvataan vain erityisistä syistä, mutta yleensä rikosvahinkojen korvaamiseen liittyvissä kysymyksissä ei myöskään tarvita lakimiehen apua. Korvausten hakeminen on verrattain yksinkertaista. Viranomaisten on myös annettava tietoja ja tarjottava palveluita korvauksen hakijalle sekä kerättävä päätöksen tekemiseen vaadittavat selvitykset.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Jos haluat hakea korvausta tai sinulla on kysymyksiä korvauksista rajatylittävissä tapauksissa, sinun kannattaa ottaa yhteyttä rikosuhriviranomaiseen, jolta saat apua ja tietoa. Lisätietoja saat verkkosivuilta https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Voit myös soittaa viranomaiselle numeroon (+46-90) 708 200.

Päivitetty viimeksi: 22/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.