If my claim (from another country) is to be considered in this country

Information on how an EU country assesses an application for compensation

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you find information about how your application will be assessed by the deciding authority in the EU country where the crime was committed.

You are advised to look at the information for the country where the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Belgia

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

a) Tahallisten väkivallantekojen uhrien taloudellisen avun lautakunta (Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence) voi auttaa uhriksi joutuneita Belgian kansalaisia tai Belgiassa asuvia henkilöitä toimissa, joiden tarkoituksena on saada korvausta toisesta EU-maasta.

Osoite:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Terrorismin uhrien on otettava yhteyttä lautakunnan terrorismia käsittelevään osastoon (”Division Terrorisme”).

Osoite:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanterrorvictims@just.fgov.be

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä.

Millä kielellä korvaushakemus on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyisi sen käsiteltäväksi?

 • Ranskaksi, hollanniksi, saksaksi tai englanniksi.
 • Entä liiteasiakirjat? Ranskaksi, hollanniksi, saksaksi tai englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Tällaista tilannetta ei ole toistaiseksi tullut vastaan. Kysymys on edelleen käsittelyssä.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Käsittely on maksuton.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Matkakuluja ei korvata.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Ei järjestetä.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Lautakunta arvioi tätä kysymystä uhrin kärsimän vahingon ja sen vakavuuden perusteella.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Matkakuluja ei korvata.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Tällä hetkellä 18 kuukautta. Menettely on sama rajatylittävissä ja ”kansallisissa” tapauksissa.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Ranskaksi, hollanniksi, saksaksi tai englanniksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Lautakunnan päätökseen ei voi hakea muutosta. Kanteen päätöksen kumoamiseksi voi kuitenkin nostaa Belgian korkeimmassa hallinto-oikeudessa (Conseil d'Etat belge).

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Lautakunta ei voi auttaa tässä.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Uhrien tukipalvelut voivat auttaa uhria laatimaan taloudellista tukea koskevan hakemuksen, joka toimitetaan taloudellisen avun lautakunnalle.

Belgian kunnat ja alueet vastaavat uhreille annettavasta tuesta.

Lisätietoa (erityisesti tukea antavista palveluista) saat seuraavista linkeistä:

Belgian ranskankielinen yhteisö (Vallonia ja Bryssel): Linkki avautuu uuteen ikkunaanvictimes.be

Flanderi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanslachtofferzorg.be

Päivitetty viimeksi: 14/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Bulgaria

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

BULGARIAN TASAVALLAN OIKEUSMINISTERIÖ

Rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaava kansallinen neuvosto

Osoite: Ul. Slavyanska 1, Sofia 1040, Bulgaria

Verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.compensation.bg

Kun rikos on tehty Bulgarian tasavallan alueella, päätöksen korvaushakemuksesta tekee rajatylittävissä tapauksissa rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaava kansallinen neuvosto.

Kun rikos on tehty Bulgarian ulkopuolella, rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaava kansallinen neuvosto tarjoaa uhrille tukea ja lähettää korvaushakemuksen sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka alueella rikos on tehty.

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä.

Millä kielellä korvaushakemus on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyisi sen käsiteltäväksi? Entä liiteasiakirjat?

 • korvaushakemus: bulgariaksi ja englanniksi
 • liiteasiakirjat: bulgariaksi ja englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaava kansallinen neuvosto maksaa käännöskulut.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Rikoksen uhri ei ole läsnä menettelyssä, jossa valtio päättää korvauksen myöntämisestä.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Ks. vastaus edelliseen kysymykseen.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Kyllä. Asianomaisesta maasta saadut lääkärintodistukset ja myös tositteet hoitokuluista saatetaan hyväksyä/tunnustaa, mutta kansallinen neuvosto päättää asiasta tapauskohtaisesti.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Lääkärintarkastukseen liittyvät matkakulut saatetaan korvata, mutta kansallinen neuvosto päättää asiasta tapauskohtaisesti.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Korvaushakemuksesta tehdään päätös kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tarvittaessa määräaikaa voidaan pidentää kolmeen kuukauteen.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Bulgariaksi ja englanniksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaavan kansallisen neuvoston päätöksiin ei voi hakea muutosta.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Menettelyssä, jossa valtio päättää korvauksen myöntämisestä, ei tarvita lakimiestä.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Kyllä, uhrien tukijärjestöjen bulgarialainen kattojärjestö (Balgarska asotsiatsia na organizatsiite za podkrepa na postradalite).

Puhelin: +359 2 981 93 00

Päivitetty viimeksi: 25/07/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Tšekki

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování (Tšekin oikeusministeriö, korvausyksikkö)

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Puhelin: (420) 221997966
Faksi: (420) 221997967

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanodsk@msp.justice.cz

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä.

Millä kielellä/kielillä päättävä viranomainen hyväksyy hakemuksen/liiteasiakirjat?

Tšekiksi, slovakiksi tai englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Päättävä viranomainen ei ota asiakirjoja vastaan muilla kuin tšekin, slovakin tai englannin kielellä (se ei ota muunkielisiä asiakirjoja käsiteltäväksi vaan pyytää hakijaa toimittamaan pyynnön tai liiteasiakirjat hyväksytylle kielellä käännettyinä). Jos sen on huolehdittava englanninkielisten asiakirjojen kääntämisestä, se vastaa tähän liittyvistä kustannuksista.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Matkakuluja ei korvata.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Päättävä viranomainen ei järjestä tulkkia.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Asuinmaasi lääkärintodistus todennäköisimmin tunnustetaan.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Ei.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Korvauksista tulisi päättää 3 kuukauden kuluessa.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Tšekiksi tai englanniksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Tekemällä hallinnollisen valituksen tuomioistuimelle.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Kyllä, mutta omalla kustannuksella.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Suurin rikoksen uhreja tukeva kansalaisjärjestö on nimeltään Bílý Kruh Bezpečí.

Päivitetty viimeksi: 15/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Tanska

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Tanskan rikosvahinkolautakunta

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Hakemuksen toimittamista avustavan viranomaisen kautta ei vaadita. Hakemus voidaan lähettää suoraan maan päätöksentekoviranomaiselle (Tanskan rikosvahinkolautakunta), joka toimittaa hakemuksen sen piirin poliisille, jossa rikostapausta on tutkittu. Hakemuksen voi toimittaa myös suoraan poliisille.

Millä kielellä/kielillä vahingonkorvausviranomaiset hyväksyvät korvaushakemuksen? liiteasiakirjat?

Asiakirjat hyväksytään tanskan- tai englanninkielisinä. Tanskan rikosvahinkolautakunta toivoo kuitenkin, että kaikki asiakirjat käännetään mahdollisuuksien mukaan tanskaksi.

Tanska on tehnyt pohjoismaisen kielisopimuksen Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin kanssa. Kielisopimuksen mukaan näiden maiden kansalaiset voivat käyttää omaa kieltään toisessa Pohjoismaassa. Sopimuksen kattamat kielet ovat islanti, norja, ruotsi, suomi ja tanska.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Korvaustapauksissa asiakirjojen käännöskulut maksaa Tanskan poliisi.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Asian käsittely on kirjallista. Sinun ei siis tarvitse olla henkilökohtaisesti paikalla Tanskan rikosvahinkolautakunnan käsitellessä asiaa tai tehdessä sitä koskevaa päätöstä.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Koska asia käsitellään kirjallisesti, läsnäoloa ja tulkkausapua koskevat kysymykset ovat tarpeettomia.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Tämän maan lääkärien tekemää lääketieteellistä arviota tai lääkärintarkastusta ei vaadita. Tanskan rikosvahinkolautakunta hyväksyy yleisesti kaikki lääkärintodistukset.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Tässä maassa tehtävää lääkärintarkastusta ei tavallisesti tarvita, jos hakija asuu toisessa EU-maassa. Tarkastus voidaan tehdä oleskelumaassa.

Matka- ja hoitokulut voidaan sisällyttää korvaushakemukseen toipumiseen liittyvinä kuluina.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Asian käsittelyyn Tanskan rikosvahinkolautakunnassa kuluva aika voi vaihdella suuresti tapauskohtaisesti. Tämä johtuu olosuhteista riippuen muun muassa tarpeesta hankkia lisätietoja poliisilta, lääkäreiltä tai muilta viranomaisilta. Tapauksissa, joissa on kyse pysyvästä vammasta tai ansiokyvyn menetyksestä, asia on kenties annettava työmarkkinavakuutuslaitoksen (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) käsiteltäväksi. Tämä voi pidentää asian käsittelyyn kuluvaa aikaa.

Yli puolet Tanskan rikosvahinkolautakunnan käsiteltäväksi tulevista uusista tapauksista käsitellään 50 päivän kuluessa riidattomiin asioihin sovellettavan erityisen nopean menettelyn mukaisesti. Tällaisia tapauksia ovat muun muassa ne, joissa sekä syyllisyydestä että korvausmäärästä on olemassa lopullinen ratkaisu.

Jos tapausta ei voida ratkaista erityisen nopeassa menettelyssä, Tanskan rikosvahinkolautakunnan käsittelyyn tavanomaisesti käyttämä aika on tällä hetkellä enintään 18 kuukautta siitä, kun lautakunta vastaanottaa uuden korvaushakemuksen.

Tapauksen käsittelyä voi nopeuttaa toimittamalla lautakunnalle hakemuksen tueksi näyttöä. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi kuitit lääkkeistä, lääkärintodistukset sairausajalta tai työnantajan ilmoitus vahingon aiheuttamasta tulonmenetyksestä.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Tanskan rikosvahinkolautakunta laatii kaikki päätökset tanskaksi. Kotimaasi avustava viranomainen voi käännättää päätöksen.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Tanskan rikosvahinkolautakunnan päätöksestä ei voi valittaa muihin viranomaisiin. Päätökseen tyytymätön voi ottaa yhteyttä Tanskan rikosvahinkolautakuntaan ja selittää, miksi on tyytymätön päätökseen. Lautakunta arvioi, onko asian uudelleen käsittelylle perusteita. Tavallisesti perusteena on, että hakija on toimittanut uusia ja merkityksellisiä tietoja, joilla on vaikutusta asian ratkaisemiseen.

Jos Tanskan rikosvahinkolautakunta ei muuta päätöstään, sen päätöksen voi saattaa tuomioistuimen tarkasteltavaksi.

On myös mahdollista valittaa parlamentin oikeusasiamiehelle.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Tapausten käsittely on järjestetty siten, että tavallisesti oikeusapua ei tarvita. Sen saaminen on kuitenkin maan säännösten mukaan mahdollista. Tanskan rikosvahinkolautakunta voi erityistapauksissa päättää, että hakijan on maksettava lautakunnan käsittelystä hakijalle aiheutuneet kulut itse joko kokonaan tai osittain.

Asianajajilla tai oikeusapua tarjoavilla järjestöillä ei ole velvoitetta tarjota oikeusapua tai asianajajan apua.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Päivitetty viimeksi: 04/05/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Saksa

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Toimivaltaisia viranomaisia ovat korvausten maksamisesta vastaavat osavaltioiden viranomaiset (Versorgungsbehörden). Toimivalta määräytyy sen mukaan, missä osavaltiossa rikos on tapahtunut. Ulkomaalaisten hakijoiden ei tarvitse etsiä toimivaltaista viranomaista, vaan he voivat ottaa yhteyttä keskusyhteyspisteeseen (liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriö), joka toimittaa korvaushakemuksen oikealle viranomaiselle.

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Hakemuksen voi lähettää suoraan, mutta asiasta tulisi ilmoittaa myös toimivaltaisille avustaville viranomaisille kotimaassa.

Millä kielellä korvaushakemus on laadittava,

jotta päättävä viranomainen hyväksyisi sen käsiteltäväksi?

Millä tahansa eurooppalaisella kielellä

Entä liiteasiakirjat?

Millä tahansa eurooppalaisella kielellä

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Käännättäminen on hakijoille maksutonta. Kustannuksista vastaavat yleensä päätöksentekoviranomaiset.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Saksassa ei peritä rikoksen uhreille maksettavia korvauksia koskevissa asioissa hallinnollisia tai muita kuluja.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Mahdollisista matkakuluista vastaa toimivaltainen päättävä viranomainen.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Oikeutta tulkkiin ei ole. Käytännössä tulkkeja kuitenkin käytetään tarvittaessa.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Yleensä lääkärintodistukset hyväksytään.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Mahdollisista matkakuluista vastaa toimivaltainen päättävä viranomainen.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Korvausmenettelyn kestosta ei ole mahdollista antaa yleistä lausumaa, koska kunkin yksittäistapauksen olosuhteet vaikuttavat siihen suuresti.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Yleensä päätös käännetään kansalliskielelle.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Korvausmenettelyssä tehdystä päätöksestä voi valittaa. Jollei asia korjaannu, asia voidaan saattaa sosiaalituomioistuimen käsiteltäväksi.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Hakija voi milloin vain hankkia asiassaan oikeudellista neuvontaa. Kuluja ei kuitenkaan korvata.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Saksassa on lukuisia paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia uhrien tukijärjestöjä, jotka voivat tarjota apua. Hyvän yleiskatsauksen saa – myös englanniksi ja espanjaksi – verkkosivuilta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.odabs.org.

Päivitetty viimeksi: 17/06/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Viro

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Sosiaalivakuutuslaitos

Endla 8
15092
TALLINN

Puhelin: +372 612 1360
Faksi: +372 640 8155

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Kommentti:
Päättävä viranomainen on Viron sosiaalivakuutusvirasto (Sotsiaalkindlustusamet) yhdessä paikallisten eläkeviranomaisten kanssa. Lisätietoa paikallisista eläkeviranomaisista on saatavilla piakkoin.

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä.

Millä kielillä korvaushakemuksista päättävälle viranomaiselle osoitetun hakemuksen voi tehdä?

Millä tahansa EU:n virallisella kielellä, mutta mieluiten viroksi tai englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Käännöskuluista vastaa käännöksen tilannut viranomainen.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Muita kuluja ei ole.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Läsnäoloa ei vaadita.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Läsnäoloa ei vaadita.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Muissa EU:n jäsenvaltioissa annetut asiakirjat hyväksytään, mutta asiantuntijalääkäri arvioi uhrin terveydentilan ja vahingot tämän asuinmaassa annettujen lääkärinlausuntojen perusteella.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Lääkärintarkastukseen ei tarvitse tulla.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Päätös tehdään 30 päivän kuluessa viimeisen asiakirjan vastaanottamisesta.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Viron kielellä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Päätöksen voi riitauttaa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta tai samalla kun hakee hallinto-oikeudelta muutosta hallinto-oikeuslaissa säädettyä menettelyä noudattaen. Riittauttamishakemuksesta tehdään päätös 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Kyllä.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

On olemassa uhrien tukihenkilöitä. Tukihenkilöiden yhteystiedot ovat saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaansosiaalivakuutuslaitoksen verkkosivustolla

Päivitetty viimeksi: 15/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Kreikka

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKreikan korvausviranomainen

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Jos henkilön kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka on toisessa jäsenvaltiossa, hakemus toimitetaan kyseisen jäsenvaltion avustavalle viranomaiselle, joka lähettää sen Kreikan korvausviranomaiselle. Tässä tapauksessa Kreikan korvausviranomainen ilmoittaa mahdollisimman pian asianomaisen jäsenvaltion avustavalle viranomaiselle sekä hakijalle seuraavat seikat: a) henkilö tai yksikkö, joka käsittelee asian, b) todistus hakemuksen vastaanottamisesta, c) arvio ajasta, jonka kuluessa hakemuksesta on määrä tehdä päätös.

Millä kielellä/kielillä korvausta myöntävä(t) viranomainen/viranomaiset hyväksyvät hakemuksen:

Hakemuksen tekemisessä sekä tietojen, todisteiden ja liiteasiakirjojen vaihtamisessa on käytettävä kreikan kieltä.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Viranomainen ei vastaa käännöksistä eikä niistä aiheutuvista kuluista.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Käsittelemisestä aiheutuvat kulut ovat 100 euroa. Korvausvaatimus hylätään, jos maksua ei ole suoritettu siihen mennessä, kun hakemus tulee korvausviranomaisen käsiteltäväksi. Kreikan avustava viranomainen antaa pankkisiirtoon liittyvät tiedot.

Yhtenäisellä euromaksualueella (Single Euro Payment Area, SEPA) maksun voi suorittaa Kreikan valtiovarainministeriölle (ypourgeio oikonomikon) Sepa-tilinsiirtona Kreikan keskuspankin tilille euroissa kansainvälistä tilinumeroa (IBAN) käyttäen. Maksaja tarvitsee seuraavat tiedot:

Saajan nimi: YPOURGEIO OIKONOMIKON

Saajan osoitetiedot: K. Servias 10, 10562 Athens

Saajan IBAN-tilinumero: GR1201000230000000481090510

Pankin BIC-koodi: BNGRGRAA

Laskun viitenumero: Xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (Kreikan avustava viranomainen toimittaa maksajalle 20-numeroisen maksukoodin)

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Kreikan korvausviranomainen voi tarvittaessa kutsua sinut, rikoksentekijän ja kolmansia osapuolia, kuten todistajia ja asiantuntijoita, saapumaan paikalle henkilökohtaisesti, jotta tuomioistuin voi kuulla heitä.

Jos kotipaikkasi tai vakituinen asuinpaikkasi on toisessa jäsenvaltiossa, Kreikan korvausviranomainen pyytää asianomaisen valtion avustavaa viranomaista toteuttamaan kuulemisen oman lainsäädäntönsä mukaisesti ja toimittamaan sille kuulemisesta laaditun pöytäkirjan. Se voi myös toteuttaa kuulemisen itse yhteistyössä toisen jäsenvaltion avustavan viranomaisen kanssa Kreikan lainsäädäntöä noudattaen joko puhelimitse tai videoneuvottelun välityksellä. Jälkimmäisessä tapauksessa Kreikan korvausviranomainen ei voi velvoittaa sinua tulemaan paikalle kuultavaksi. Kreikan avustava viranomainen avustaa toisen jäsenvaltion korvausviranomaisen järjestämässä kuulemisessa, jossa sinua ja kolmansia henkilöitä, kuten todistajia ja asiantuntijoita, kuullaan.

Toisen jäsenvaltion korvausviranomaisen pyynnöstä Kreikan avustava viranomainen a) avustaa korvausviranomaista tämän toteuttaman puhelin- tai videoneuvottelun avulla käytävän kuulemisen aikana, Kreikan lainsäädännön mukaisesti, ja huolehtii tarvittavan logistisen infrastruktuurin saatavuudesta tai b) toteuttaa itse kuulemisen Kreikan lainsäädännön mukaisesti ja toimittaa sen jälkeen asianomaisen pöytäkirjan jäsenvaltion korvausviranomaiselle. Jälkimmäisessä tapauksessa kuulemisen perusteella kreikaksi laadittu pöytäkirja käännätetään asianomaisen jäsenvaltion viralliselle tai jollekin sen virallisista kielistä taikka sellaiselle EU:n kielelle, jonka käyttämisen asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Kreikan valtio maksaa avustavalle viranomaiselle aiheutuneet käännöskulut.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Kyllä, tulkkaus järjestetään.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Lääkärintodistus hyväksytään, joskin voidaan määrätä, että siitä on annettava asiantuntijalausunto.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Kyllä, matkakulut korvataan.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Kreikan korvausviranomainen asettaa tapauksen käsittelemiselle määräajan, joka on kolme kuukautta hakemuksen jättämispäivästä, ja ratkaisee asian lopullisesti kolmen kuukauden kuluessa käsiteltävänä olevan hakemuksen arviointipäivästä.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Saat päätöksen ymmärtämälläsi kielellä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Päätökseen voi hakea muutosta hallintotuomioistuimesta (dioikitiko protodikeio).

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Myös rikoksen uhrit ovat oikeutettuja oikeudelliseen neuvontaan rikos- ja siviilioikeudellisten vaatimusten osalta. Laissa (lain nro 3226/2004 1§) määrätään oikeusavun antamisesta pientuloisille Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisille, kolmansien maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille henkilöille, jos he asuvat laillisesti ja pysyvästi Euroopan unionissa. Oikeusapuun oikeutettuja ovat pientuloiset henkilöt, joiden kotitalouksien vuotuiset tulot eivät ylitä kahta kolmasosaa työntekijän minimivuosipalkasta, joka määritellään kansallisessa työehtosopimuksessa (ethniki geniki syllogiki symvasi ergasias). Jos perhe on riitainen tai hajonnut, ei toisen osapuolen tuloja oteta huomioon.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä rajatylittävässä tapauksessa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTasa-arvoasioiden tutkimuskeskus (Kendro ereunon gia themata isotitas, KETHI)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKreikan kansallinen sosiaalisen yhteisvastuun keskus (Ethniko kentro koinonikis allilengiis, ΕΚΚΑ)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSukupuolten tasa-arvon pääsihteeristö (Geniki grammateia isotitas ton fylon)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKreikan pakolaisneuvosto (Elliniko symvoulio gia tous prosfyges)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAmnesty International Kreikan osasto

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKreikan poliisi – Kyberrikollisuus (Elliniki astynomia – kybernoenglima)

Päivitetty viimeksi: 21/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Espanja

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Väkivalta- ja seksuaalirikoksissa avustavana viranomaisena toimivat rikoksen uhrien tukikeskukset (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito).

Voit tarkistaa rikoksen uhrien tukikeskusten sijainnin Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä.

Terrorismirikosten yhteydessä avustavana viranomaisena toimii sisäministeriö.

Kaikki avustavaa viranomaista koskevat tiedot ovat saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaansisäministeriön verkkosivuilla.

Toisinaan muiden jäsenvaltioiden avustavat viranomaiset ottavat suoraan yhteyttä päättävään viranomaiseen, vaikka hakemukset onkin suositeltavaa ohjata eteenpäin avustavien viranomaisten kautta.

Mitä kieliä päättävät viranomaiset hyväksyvät?

Korvaushakemukset ja muut asiakirjat on toimitettava espanjaksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Tietoa ei saatavilla.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei ole.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Väkivalta- ja seksuaalirikoksissa menettelyyn liittyvän tutkimuksen päätteeksi hakijaa kuullaan sovellettavassa lainsäädännössä säädetyn mukaisesti, ja hakija voi esittää asiaan liittyvät huomautuksensa, ennen kuin tukihakemuksen hyväksymistä tai hylkäämistä koskeva ratkaisuehdotus laaditaan.

Jos rikoksen tapahtumapaikkana on ollut Espanja ja tuenhakijan vakituinen asuinpaikka on toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Espanjan valtiovarainministeriön (Ministerio de Hacienda) alainen henkilöstökustannuksista ja julkisen alan eläkkeistä vastaava osasto (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas) voi päättävänä viranomaisena pyytää avustavan viranomaisen apua hakijan tai muun tarpeellisena pitämänsä henkilön kuulemisen järjestämiseksi, kun tukihakemus on tehty hakijan vakituisen asuinvaltion avustavan viranomaisen kautta.

Kuulemisen järjestämiseksi valtiovarainministeriön alainen henkilöstökustannuksista ja julkisen alan eläkkeistä vastaava osasto voi pyytää tuenhakijan vakituisen asuinvaltion avustavalta viranomaiselta, että tämä suorittaisi tarvittavat järjestelyt, jotta tukihakemuksen käsittelymenettelystä vastaava elin voi suorittaa kuulemisen suoraan puhelimitse tai videoneuvottelulaitteiden välityksellä, jos hakija suostuu tähän. Kuulemisen suorittavan avustavan viranomaisen on lisäksi toimitettava tälle henkilöstökustannuksista ja julkisen alan eläkkeistä vastaavalle osastolle pöytäkirja, jossa suoritettu kuuleminen vahvistetaan.

Terrorismirikoksissa sovelletaan samoja sääntöjä kuin väkivalta- ja seksuaalirikoksissa, jos rikoksen tapahtumapaikkana on ollut Espanja ja tuenhakijan vakituinen asuinpaikka on toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja jos tukihakemus tehdään hakijan vakituisen asuinvaltion avustavan viranomaisen kautta. Sisäministeriö toimii terrorismin uhrien tukivirastonsa (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo) kautta päättävänä viranomaisena, joka huolehtii kuulemiseen liittyvistä edellä kuvatuista toimista.

Kuuleminen voidaan suorittaa puhelimitse tai videoneuvottelulaitteilla, jos hakija suostuu tähän. Tällä tavoin vältetään matkoista ja siirtymisistä aiheutuvat kulut.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Minkä tahansa rikoksen uhrilla, joka ei osaa espanjaa tai kyseisissä toimissa käytettyä muuta virallista kieltä, on yleisesti oikeus maksuttomaan tulkkaukseen osaamallaan kielellä, kun hän antaa lausuman tutkintavaiheessa tuomarille, syyttäjälle tai poliisille tai on todistajana oikeudessa tai muussa suullisessa käsittelyssä. Tämä oikeus koskee myös kuulo- ja puhevammaisia henkilöitä.

Uhrin oikeuksien turvaamiseksi tulkkausapua voidaan antaa videoneuvottelua tai muuta televiestintätekniikkaa käyttäen, ellei tuomari tai tuomioistuin salli viran puolesta tai asianosaisen pyynnöstä tulkin fyysistä läsnäoloa.

Poliisin toimien yhteydessä tehdystä päätöksestä olla järjestämättä uhrille tulkkausta voi valittaa tutkintatuomarille. Valitus katsotaan jätetyksi, kun päätöksen kohteena oleva henkilö ilmaisee vastalauseensa tulkkauksen epäämisen yhteydessä.

Tuomioistuimen päätöksestä olla järjestämättä uhrille tulkkausta voi valittaa muutoksenhakuasteeseen.

Myös rajatylittävissä rikoksissa avustavana viranomaisena olevat rikoksen uhrien tukikeskukset antavat uhreille tietoa saatavilla olevista tulkkauspalveluista.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Kaikki hakemukseen liitettävät asiakirjat on käännettävä espanjaksi, koska se on ainoa päättävän viranomaisen hyväksymä kieli.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Ei korvata.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Väkivalta- ja seksuaalirikoksissa tuen hakemisen yleinen määräaika on yksi vuosi laskettuna rikoksen tapahtumapäivästä.

Tuen myöntämisestä tai epäämisestä tehtävän lopullisen ja väliaikaisen päätöksen määräajat ovat seuraavat:

 • Toimintakykyä alentavat vammat, tällaisten vammojen pahentuminen ja kuolema: kuusi kuukautta.
 • Tilapäinen työkyvyttömyys: neljä kuukautta.
 • Seksuaalirikosten johdosta annettavan terapian kustannukset ja hautaamiskustannukset: kaksi kuukautta.

Hakemus katsotaan hylätyksi, kun päätöksen antamisen enimmäismääräaika on kulunut eikä päätöstä ole annettu.

Terrorismirikoksissa hakemus on yleensä jätettävä viimeistään vuoden kuluessa vahinkojen aiheutumisesta tai sellaisen diagnoosin antamisesta, jossa vahvistetaan aiheutuneiden seurausten ja terroriteon välinen syy-yhteys. Opintoja varten maksettavan tuen yhteydessä määräaika on kolme kuukautta kurssille ilmoittautumisen vahvistuksesta.

Päätöksen tekemisen ja sen tiedoksiantamisen määräaika on enintään 12 kuukautta, lukuun ottamatta opintoja varten maksettavaa tukea, jossa se on kuusi kuukautta. Hakemus katsotaan hyväksytyksi ilmoitettujen määräaikojen päätyttyä, ellei päätöstä ole annettu.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Espanjaksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Väkivalta- ja seksuaalirikoksissa hakijat voivat hakea muutosta laissa säädettyjä tukia koskeviin valtiovarainministeriön päätöksiin kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Jos päätökseen ei haeta muutosta määräajassa, voidaan siihen hakea muutosta ainoastaan ilmoitetulle ministeriölle osoitettavalla ylimääräisiin muutoksenhakukeinoihin kuuluvalla valituksella.

Muutoksenhakemus voidaan toimittaa valtiovarainministeriölle tai väkivalta- ja seksuaalirikosten uhrien valtakunnalliselle tukikomitealle (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Väkivalta- ja seksuaalirikosten uhrien valtakunnallinen tukikomitea on toimivaltainen ratkaisemaan valtiovarainministeriön päätöksiä koskevat muutoksenhaut, kun kyseessä ovat sovellettavassa lainsäädännössä vahvistetut tuet.

Kun muutoksenhakemuksesta on kulunut kolme kuukautta eikä valtakunnallinen tukikomitea ole ratkaissut asiaa, voidaan muutoksenhakemus katsoa hylätyksi. Tällöin on mahdollisuus nostaa hallinto-oikeudellinen kanne.

Terrorismirikoksissa sisäministeriön erilaisissa hallinnollisissa menettelyissä antamista tukipäätöksistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus tai ne voidaan riitauttaa suoraan hallintotuomioistuimessa.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Väkivalta- ja seksuaalirikoksissa uhrit voivat hakea maksutonta oikeusapua Espanjassa sovellettavan lainsäädännön mukaisin edellytyksin ja menettelyin.

Etenkin sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreilla on Espanjan lainsäädännön mukaan oikeus saada maksutonta oikeudellista neuvontaa välittömästi ennen rikosilmoituksen tekemistä sekä oikeus käyttää maksutta asianajajaa ja syyttäjäviranomaista edustajanaan kaikissa hallinnollisissa menettelyissä, joilla on suora tai välillinen yhteys uhrin kokemaan väkivaltaan.

Tällöin saman asianajajan on huolehdittava uhrin edustamisesta oikeudessa edellyttäen, että näin taataan asianmukaisesti uhrin puolustautumisoikeus. Sama oikeus on myös henkilöillä, joista tulee jonkin tuen osalta edunsaajia uhrin kuollessa, edellyttäen etteivät nämä ole olleet osallisina tekoihin.

Terrorismirikoksissa Espanjan lainsäädännön mukaisesti terrorismirikoksen uhriksi katsottavilla henkilöillä on oikeus maksuttomaan oikeusapuun varallisuudesta riippumatta kaikissa tuomioistuinmenettelyissä ja hallinnollisissa menettelyissä, jotka johtuvat uhriin kohdistuneesta terroriteosta. Asiassa sovelletaan Espanjassa voimassa olevan maksutonta oikeusapua koskevan lainsäädännön edellytyksiä.

Maksuton oikeusapu taataan joka tapauksessa välittömästi kaikille sitä hakeville terrorismirikosten uhreille. Oikeuden maksuttomaan oikeusapuun menettää, jos uhrin asemaa ei myöhemmin tunnusteta, asiassa annetaan lopullinen vapauttava tuomio tai syyte raukeaa lopullisesti. Siihen asti maksuttomina annettujen palveluiden kustannuksia ei tarvitse korvata.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Väkivalta- ja seksuaalirikoksissa apua tukihakemuksen tekemiseen ja toimittamiseen voi pyytää lähimmältä rikoksen uhrien tukikeskukselta, joka antaa hakijalle tietoa tarjolla olevista taloudellisista tuista ja erilaisista hakumenettelyistä.

Rikoksen uhrien tukikeskuksia on kaikilla itsehallintoalueilla, käytännössä kaikkien maakuntien pääkaupungeissa ja myös muissa kaupungeissa.

Voit tarkistaa rikoksen uhrien tukikeskusten sijainnin Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä.

Valtakunnallisen ylioikeuden (Audiencia Nacional) terrorismirikosten uhrien tukikeskus (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo) antaa yleisesti tietoa terrorismirikosten uhreille tarjolla olevista taloudellisista tuista. Sen käyntiosoite on

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Puhelin: + 34 91 400 74 02.

Päivitetty viimeksi: 29/06/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Ranska

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Rikosten uhrien tai heidän oikeudenhaltijoidensa toimittamat korvaushakemukset ratkaisee kunkin alioikeuden (tribunal de grande instance, TGI) yhteydessä toimiva rikosvahinkolautakunta (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, CIVI).

Terrorismirikosasioissa hakemukset ratkaisee terrorismin ja muiden rikosten uhrien vakuusrahasto (Linkki avautuu uuteen ikkunaanFonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, FGTI). Jos hakija ei ole tyytyväinen ratkaisuun, tuomioistuin käsittelee asian.

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä, hakemuksen voi lähettää suoraan päättävälle viranomaiselle.

Millä kielellä/kielillä korvausta myöntävät viranomaiset hyväksyvät

- korvaushakemuksen?

- entä liiteasiakirjat?

Viranomaiset hyväksyvät ranskan- ja englanninkieliset hakemukset ja asiakirjat.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Rajatylittävissä tapauksissa uhrien tulisi mahdollisuuksien mukaan toimittaa ranskankieliset käännökset olennaisista asiakirjoista ja huolehtia käännöskuluista.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei ole.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Käsittelyssä ei tarvitse olla läsnä. Voit kuitenkin tietyin edellytyksin hakea matkakorvausta sekä päivärahaa, joka kattaa ateria- ja majoituskulut sekä käsittelyyn saapumisesta aiheutuneet kulut.

Lisätietoja saa käsittelyyn kutsuneelta tuomioistuimelta.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Kyllä, siinä tapauksessa sinulle tarjotaan maksuton tulkkaus.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Asuinmaan lääkärin antama lääkärintodistus hyväksytään. Tapauksen mukaan lääketieteellinen arvio voidaan tehdä asiakirjojen perusteella.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Lääkärintarkastuksesta sovitaan mieluiten uhrin kanssa yhdessä niin, että se tehdään hänen ollessaan Ranskassa. Muussa tapauksessa matkakuluihin, joita uhrille aiheutuu lääkärintarkastuksen vuoksi, voi saada korvausta FGTI:ltä tositteiden perusteella.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

CIVI:n kanslia toimittaa hakemuksen viipymättä vakuusrahastoon.

Vakuusrahaston on tehtävä uhrille korvausehdotus kahden kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta.

Jos uhri hyväksyy ehdotuksen, ilmoitus hyväksynnästä toimitetaan CIVI:n puheenjohtajalle vahvistettavaksi. Kun hyväksyntä on vahvistettu, asia voidaan panna täytäntöön. Päätös annetaan tiedoksi uhrille ja vakuusrahastolle, joka suorittaa maksun.

Jos vakuusrahasto perustellusti kieltäytyy suorituksesta, uhri ei hyväksy korvausehdotusta tai ei vastaa vakuusrahastolle kahden kuukauden määräajassa, asia siirtyy käsiteltäväksi oikeudessa. Tuomari tarkastelee hakemusta ja tarkistaa esitetyt lausunnot ja asiakirjat.

Yleinen syyttäjä ja vakuusrahasto esittävät huomautuksensa viimeistään 15 päivää ennen istuntoa. Hakijan ja vakuusrahaston on saatava kutsu vähintään kaksi kuukautta etukäteen.

Kuuleminen käydään suljetuin ovin, minkä jälkeen CIVI:n tekemä korvaus- tai hylkäyspäätös annetaan tiedoksi hakijalle sekä vakuusrahastolle, joka maksaa myönnetyn korvauksen kuukauden kuluessa tiedoksiannosta.

Terrorismiasioissa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanFR) vakuusrahasto maksaa hakijalle ennakkosumman kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta, jos hakemus on otetaan käsiteltäväksi. Vakuusrahasto esittää korvausehdotuksen uhrille (kun hänen tilansa on vakaa) tai, jos uhri on menehtynyt, hänen läheisilleen kolmen kuukauden kuluessa.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Päätös annetaan ranskaksi. Siitä voi pyytää käännöksen maksutta.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Voit pyytää, että asia tutkitaan uudelleen siinä muutoksenhakutuomioistuimessa, jonka lainkäyttöalueeseen CIVI kuuluu.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Uhrilla on oikeus saada oikeusapua Ranskassa sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanUhrien tukitoimistojen yhteydessä toimivat Linkki avautuu uuteen ikkunaanuhrien tukijärjestöt voivat auttaa maksutta korvaushakemuksen tekemisessä.

Päivitetty viimeksi: 05/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Kroatia

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Ministarstvo pravosuđa
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Nikica Hamer Vidmar

Puhelin: (+385-1) 371 47 56
Faksi: (+385-1) 371 47 98

Linkki avautuu uuteen ikkunaanNikica.HamerVidmar@mpu.hr

Oikeusministeriön verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Hakemuksen voi toimittaa Kroatian oikeusministeriölle joko suoraan tai kirjattuna kirjeenä.

Millä kielellä hakemus ja sen liitteet on toimitettava päättävälle viranomaiselle?

Hakemuksen ja liiteasiakirjojen on oltava kroaatinkielisiä. Jos ne on laadittu jollain muulla kielellä, ne on toimitettava yhdessä auktorisoidun kääntäjän tekemän, oikeaksi todistetun käännöksen kanssa.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen ja/tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Päättävä viranomainen ei käännätä hakemusta eikä liiteasiakirjoja eikä näin ollen maksa käännöskuluja.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Käsittelystä ei aiheudu hallinnollisia eikä muita maksuja.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Jos rikoksen uhreille maksettavia korvauksia käsittelevä lautakunta päättää kutsua hakijan kuultavaksi tai olemaan läsnä menettelyssä, hänen matkakulunsa korvataan.

Pääsääntöisesti hakijan ei tarvitse olla läsnä menettelyssä eikä päätöstä tehtäessä, mutta jos häntä, todistajaa, asiantuntijaa tai muuta henkilöä on kuultava, uhreille maksettavia korvauksia käsittelevä lautakunta voi päättävänä viranomaisena pyytää sen toisen EU-maan toimivaltaista viranomaista, jossa korvaushakemus on tehty, suorittamaan kuulemisen.

Tällainen kuuleminen voidaan tehdä teknisiä apuvälineitä (tietotekniikkaa, sähköisiä viestintäverkkoja tai muita kuvan- ja äänentoistolaitteita) käyttäen. Tällöin kuulemisen järjestää päättävä viranomainen eli uhreille maksettavia korvauksia käsittelevä lautakunta.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Kyllä.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tarkastettava terveydentilani / minulle aiheutunut vahinko?

Terveydentilaa koskevat ulkomaiset asiakirjat tunnustetaan, mutta uhreille maksettavia korvauksia käsittelevä lautakunta päättävänä viranomaisena tarkastaa ja arvioi asiakirjat ja voi tarvittaessa tilata lausunnon lääketieteen asiantuntijalta.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Ei.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Toimivaltainen viranomainen tekee päätöksen 60 päivän kuluessa edellyttäen, että hakemus on täydellinen ja asianmukaisesti täytetty eli kaikki päätöksen tekemiseksi tarvittavat asiakirjat, tiedot ja tositteet on toimitettu. Jos hakemus on puutteellinen, määräaika on pidempi.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Kroaatiksi.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Päätöksestä ei voi valittaa, mutta siihen voi hakea muutosta toimivaltaisessa hallintotuomioistuimessa 30 päivän kuluessa sen tiedoksiantamisesta.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Ei.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Kyllä.

Päivitetty viimeksi: 01/02/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Italia

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Mafiaan liittyvien rikosten ja tahallisten väkivaltarikosten uhrien tuesta vastaava komitea (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), joka toimii sisäministeriön yhteydessä (os. Via Cavour n. 6; varmennettu sähköpostiosoite: Linkki avautuu uuteen ikkunaanprotocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Sen puheenjohtajana toimii komissaari (Commissario), ja sen muodostavat yksi sisäasiainministeriön edustaja, kaksi oikeusministeriön edustajaa, yksi taloudellisen kehityksen ministeriön edustaja, yksi talous- ja valtiovarainministeriön edustaja, yksi työ-, terveys- ja sosiaaliministeriön edustaja sekä yksi äänioikeudeton julkisten vakuutuspalveluiden tarjoajan (CONSAP) edustaja, joka vastaa rahaston taloushallinnosta.

Rahaston tukihakemus on toimitettava käsiteltäväksi prefektuuriin / Italian hallituksen aluevirastoon (Prefettura – Ufficio territoriale del Governo), joka on toimivaltainen jollakin seuraavista alueista: jostakin vuonna 2016 annetun lain nro 122 11 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta tuomion määränneen toimivaltaisen oikeusviranomaisen toimipaikka, rikoksen uhrin – tai jos uhri on kuollut, hänen oikeudenomistajiensa – asuinpaikkakunta tai erityissyyttäjän (procuratore speciale) toimipaikka, jos uhri tai hänen oikeudenomistajansa ovat Italian kansalaisia tai jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisia, jotka eivät asu Italiassa.

Päätöksen tekee mafiaan liittyvien rikosten ja tahallisten väkivaltarikosten uhrien tuesta vastaava komitea.

Tietoa rahastosta myönnettävän tuen myöntämisedellytyksistä ja mallihakemus ovat saatavilla sisäministeriön verkkosivustolla osoitteessa

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä. Tosin hakemus voi olla hyvä toimittaa ensin avustavalle viranomaiselle, jotta se sekä mahdolliset liiteasiakirjat voidaan tarvittaessa käännättää.

Millä kielellä seuraavat asiakirjat on laadittava, jotta korvauksen suorittava viranomainen hyväksyisi ne käsiteltäväksi:

 • korvaushakemus?
 • liiteasiakirjat?

Italiaksi.

Jos korvauksen suorittava viranomainen käännättää toisesta unionin jäsenvaltiosta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Niistä ei aiheudu kustannuksia hakijalle.

Onko (toisesta jäsenvaltiosta lähetetyn) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Uhrin ei tarvitse olla läsnä, jos asiasta ei järjestetä kuulemista. Mahdolliset lisähuomautukset tai -asiakirjat voi toimittaa sähköpostitse varmennettuun sähköpostiosoitteeseen tai avustavan viranomaisen välityksellä.

Vuonna 2008 annetun asetuksen nro 222 6 §: hakijan kuuleminen Italian päättävän viranomaisen pyynnöstä

1. Jos Italian päättävä viranomainen päättää kuulla hakijaa tai muuta henkilöä mainitun asetuksen Linkki avautuu uuteen ikkunaan2 §:n 3 kohdan nojalla, hän lähettää hakemuksen toisen jäsenvaltion avustavalle viranomaiselle mainitun asetuksen Linkki avautuu uuteen ikkunaan3 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hakemuksen on sisällettävä tiedot Italian lainsäädännössä säädetyistä menettelyyn liittyvistä muodollisuuksista sekä pyyntö hakemuksen vastaanottavalle toisen jäsenvaltion avustavalle viranomaiselle ilmoittaa näistä muodollisuuksista kuultavalle henkilölle.

2. Jos Italian päättävä viranomainen pyytää mainitun asetuksen Linkki avautuu uuteen ikkunaan2 §:n 3 kohdan loppuosassa säädetyn nojalla toisen jäsenvaltion avustavaa viranomaista kuulemaan hakijaa tai muuta henkilöä kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, hän lähettää tätä koskevan pyynnön mainitun asetuksen Linkki avautuu uuteen ikkunaan3 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

KS. VASTAUS EDELLISEEN KYSYMYKSEEN.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääkäreiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutuneet vammat?

Lääkärintodistus tunnustetaan, mutta se on esitettävä italiaksi tai englanniksi. Kansallisten lääkäreiden tekemästä tarkastuksesta ei ole määrätty erikseen.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Kansallisten lääkäreiden tekemästä tarkastuksesta ei ole määrätty. Uhrin on toimitettava sairauskertomus sekä laskut aiheutuneista sairauskuluista.

Kuinka kauan viranomaisen/elimen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Nykyisen säännön mukaan päätös on tehtävä 60 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. On kuitenkin otettava huomioon, että lisäasiakirjojen tai -tietojen pyytäminen keskeyttää käsittelyn lain nro 241/90 10 bis §:n nojalla.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Italiaksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Tekemällä kantelun yleiseen tuomioistuimeen 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

Onko minun mahdollista saada oikeudellista apua (lakimieheltä) toisen maan sääntöjen mukaisesti?

Ei.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa korvauksen hakemisessa rajatylittävässä tapauksessa?

Nämä tiedot toimittaneen tahon tietojen mukaan ei ole.

Päivitetty viimeksi: 16/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Kypros

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Tietoja ei ole saatavilla.

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Voit lähettää hakemuksen suoraan Kyproksen päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa.

Millä kielellä seuraavat asiakirjat on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyisi ne käsiteltäväksi?

– hakemus:

kreikaksi ja englanniksi

– liiteasiakirjat:

kreikaksi ja englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei ole.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Hakijan läsnäoloa ei edellytetä.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Asuinmaan antama lääkärintodistus hyväksytään.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Päätöksen tekeminen kestää kuusi kuukautta siitä, kun kaikki päätöksen tekemiseksi tarvittavat tiedot ovat saatavilla.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Kreikaksi ja englanniksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Voit riitauttaa päätöksen nostamalla kanteen hallintotuomioistuimessa (dioikitiko dikastirio) 75 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Voit pyytää oikeudellista neuvontaa asian käsittelyyn liittyvistä oikeudellisista menettelyistä.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Tietoa hakemuksen tekemisestä voi saada ottamalla suoraan yhteyttä Linkki avautuu uuteen ikkunaansosiaalivakuutustoimistoon.

Päivitetty viimeksi: 11/04/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Latvia

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Oikeusapuvirasto (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Puhelin: +371 67514208
Maksuton puhelin: +371 80001801
Faksi: +371 67514209

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanjpa@jpa.gov.lv
Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Valtiolle osoitetun korvaushakemuksen voi toimittaa suoraan Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusapuvirastolle. Sinun ei siis tarvitse ensin ottaa yhteyttä asuinmaasi toimivaltaiseen viranomaiseen.

Millä kielellä korvaushakemukset on laadittava?

Oikeusapuvirasto ottaa vastaan latvian tai englannin kielellä laaditut korvaushakemukset ja niiden liiteasiakirjat. Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusapuvirastolle toimitettujen asiakirjojen ei tarvitse olla laillistettuja, eikä niihin sovelleta vastaavia muodollisuuksia.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Jos valtiolle osoitettu korvaushakemus ja siihen liittyvät asiakirjat on käännettävä, käännöskustannukset katetaan oikeusapuvirastolle myönnetystä valtion rahoituksesta.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Toisesta EU-maasta vastaanotetun korvaushakemuksen käsittelemisestä ei aiheudu kuluja hakijalle.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Korvaushakemuksen käsittely ja sitä koskevan myöntävän tai hylkäävän päätöksen tekeminen ei edellytä läsnäoloasi.

Jos oikeusapuvirasto katsoo tarvitsevansa lisätietoja päätöksen tekemiseksi, se on yhteydessä sinuun seitsemän päivän kuluessa korvauspyynnön vastaanottamisesta.

Päätös lähetetään korvaushakemuksessa mainittuun osoitteeseen.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Sinun ei tarvitse olla läsnä korvaushakemuksen käsittelyn ja sitä koskevan myöntävän tai hylkäävän päätöksen tekemisen aikana.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Tutkintaviranomainen (poliisi, syyttäjä, tuomioistuin) päättää asiantuntijalausunnosta. Oikeusapuvirasto voi pyytää tietoja kyseisen asiantuntijalausunnon tuloksista tutkintaviranomaiselta.

Asiantuntijan on perustettava lausuntonsa potilaskertomukseen tai muihin objektiivisiin tietoihin.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Jos tutkintaviranomainen (poliisi, syyttäjä, tuomioistuin) on päättänyt pyytää lausuntoa asiantuntijalta, matkakulusi korvataan valtion varoista Latvian tasavallan lainsäädännössä vahvistettuja määriä ja menettelyä noudattaen.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Oikeusapuvirasto päättää korvaushakemuksen hyväksymisestä/hylkäämisestä kuukauden kuluessa korvaushakemuksen vastaanottamisesta. Päätös lähetetään hakemuksessa annettuun osoitteeseen.

Jos oikeusapuvirasto tarvitsee lisätietoja sinulta tai tutkintaviranomaiselta (poliisi, syyttäjä, tuomioistuin), päätöksen tekemiselle asetettua määräaikaa lykätään, kunnes kaikki tarvittavat tiedot on saatu.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Päätös korvaushakemuksesi hyväksymisestä tai hylkäämisestä lähetetään sinulle latviaksi, mutta sen liitteenä on käännös kielelle, jonka asuinmaasi on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Voit riitauttaa oikeusapuviraston päätöksen kuukauden kuluessa sen voimaantulosta toimittamalla asiasta hakemuksen oikeusapuvirastolle, joka lähettää sen edelleen Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusministeriölle.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Sinun ei tarvitse hakea oikeusapua pyytääksesi korvausta valtiolta. Oikeusapuvirasto avustaa korvaushakemuksen tekemisessä.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Skalbes-yhdistyksellä on rikoksen uhreille tarkoitettu maksuton tukilinja (Palīdzības dienests nozieguma upuriem), joka palvelee numerossa 116006 päivittäin klo 7.00–22.00 ja antaa rikoksen uhreille henkistä ja psykologista tukea sekä tietoa uhrien prosessuaalisista oikeuksista (esim. oikeudet rikosoikeudenkäynnissä, oikeus vahingonkorvaukseen, valtion korvaukset jne.) ja heidän käytettävissään olevista palveluista ja uhrien tukiorganisaatioista.

Päivitetty viimeksi: 28/09/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Liettua

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
(Liettuan oikeusministeriö) Gedimino pr. 30
Vilnius

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Hakemuksen voi jättää suoraan oikeusministeriölle.

Millä kielellä korvaushakemus on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyisi sen käsiteltäväksi? Entä liiteasiakirjat?

Hakemus ja liiteasiakirjat on laadittava liettuan tai englannin kielellä.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Hakemus- ja/tai liiteasiakirjojen käännöskulujen maksamisesta vastaa hakija tai lähettävä toimielin.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei ole.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Rikoksen uhrin ei tarvitse olla läsnä korvaushakemuksen käsittelyssä. Siksi matkakuluja ei korvata.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Uhrin ei tarvitse olla läsnä korvaushakemuksen käsittelyssä.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Uhrin asuinvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai henkilöiden myöntämät asiakirjat tunnustetaan.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Ei korvata.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Päätös on tehtävä kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus ja kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu oikeusministeriölle.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Tavallisesti liettuaksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Oikeusministeriön päätöksiin voi hakea muutosta Liettuan hallinnolliselta valituslautakunnalta (Lietuvos administracinių ginčų komisija) tai Vilnan alueelliselta hallintotuomioistuimelta (Vilniaus apygardos administracinis teismas) kuukauden kuluessa siitä, kun tuomio on annettu tiedoksi.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

On. Voit saada neuvontaa valtion oikeusaputoimistosta (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą), joka päättää oikeusavun myöntämisestä.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Ei ole.

Päivitetty viimeksi: 22/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Luxemburg

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Ministère de la Justice (Oikeusministeriö)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Puhelin: (+352) 2478 45 27, (+352) 2478 45 17
Faksi: (+352) 26 68 48 61, (+352) 22 52 96

Sähköposti : Linkki avautuu uuteen ikkunaanInfo@mj.public.lu
Verkkosivu: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.mj.public.lu/

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä, korvaushakemus lähetetään suoraan Luxemburgin oikeusministeriöön tavallisena kirjeenä siinä tapauksessa, että hakijalla ei ole oikeutta saada korvausta toiselta valtiolta ja jos hän voi osoittaa, että hänellä on pysyvä asuinpaikka Luxemburgin suurherttuakunnassa.

Hakija vapautetaan pysyvää asuinpaikkaa koskevasta vaatimuksesta, jos hän on joutunut rikoslain (Code pénal) 382-1 §:ssä tarkoitetun rikoksen (ihmiskauppa) uhriksi.

Millä kielellä/kielillä korvausta myöntävät viranomaiset hyväksyvät korvaushakemuksen?

Korvaushakemus ja sen liitteet voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos ne on laadittu jollakin seuraavista kielistä:

 • luxemburg
 • ranska
 • saksa.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Oikeusministeriö maksaa käännöskulut.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Uhrin läsnäolo ei ole pakollista. Asianajaja voi edustaa uhria, joten tämän ei tarvitse itse saapua paikalle.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Kyllä.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Asuinmaan lääkärin antama lääkärintodistus hyväksytään tai tunnustetaan todisteena tosiseikoista ja uhrille aiheutuneesta vahingosta.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Kysymys on aiheeton, sillä ulkomaiset lääkärintodistukset hyväksytään todisteena.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Oikeusministeriö tekee päätöksensä kuuden kuukauden kuluessa korvaushakemuksen vastaanottamisesta.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Koska hakemus on laadittava ranskaksi, saksaksi tai luxemburgiksi, myös sitä koskeva päätös laaditaan jollakin näistä kielistä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Jos hakija haluaa riitauttaa oikeusministeriön päätöksen sen sisällön tai myönnetyn korvauksen suuruuden perusteella, hän voi nostaa kanteen Luxemburgin valtiota vastaan (oikeusministeriö toimii valtion edustajana). Asia on saatettava käsiteltäväksi Luxemburgin arrondissementin tai Diekirchin arrondissementin tuomioistuimessa kantajan valinnan mukaan.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Jos hakija osoittaa, että hänellä ei ole riittäviä varoja, hänellä on oikeus saada valtion varoista maksettavaa oikeusapua laissa säädetyin edellytyksin. Hänelle nimetään asianajaja, joka antaa oikeudellista neuvontaa ja edustaa häntä oikeudessa. Asianajajan palkkion maksaa valtio. Kuka tahansa voi pyytää lisätietoa viranomaisilta, jotka vastaavat oikeudellisesta neuvonnasta. Maksutonta oikeudellista neuvontaa tarjoaa muun muassa oikeudellinen tiedotuspalvelu (Service d’accueil et d’information juridique).

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Sosiaaliavun keskusvirastossa toimii uhrien tukiyksikkö: Service central d’assistance sociale (SCAS) - Service d’aide aux victimes (SAV)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Puhelin: (+352) 47 58 21 627 tai (+352) 47 58 21 628

Päivitetty viimeksi: 19/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota unkari on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Unkari

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Toisesta EU-maasta lähetetyn korvaushakemuksen käsittelee Budapestin aluehallintovirasto (Budapest Főváros Kormányhivatala):

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanisz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä.

Millä kielellä päättävä viranomainen hyväksyy käsiteltäväksi

– korvaushakemuksen?

Millä tahansa kielellä.

– liiteasiakirjat?

Millä tahansa kielellä.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Unkarin valtio.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Minkäänlaisia kuluja ei peritä.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten? Keneen on otettava yhteyttä?

Kuluja ei korvata, sillä uhrin ei edellytetä olevan läsnä käsittelyn aikana.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Kyllä.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Hyväksytään.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Ei.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Päätös on tehtävä menettelyn aikana enintään 60 päivän kuluessa.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Päätös laaditaan unkariksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Ensimmäisessä käsittelyasteessa tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta, ja muutoksenhaun käsittelee toisena asteena oikeusministeriö. Oikeusministeriön tekemään toisen asteen päätökseen voi hakea muutosta käynnistämällä tuomioistuimessa hallinnollisen menettelyn.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Oikeudellista neuvontaa voi saada oikeusavusta vuonna 2003 annetun Unkarin lain LXXX nojalla.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Uhrien tukipalvelun yksiköiden työntekijät auttavat uhreja puolustamaan etujaan. He tarjoavat asianomaisille monenlaista käytännön tukea, kuten auttavat hakemusten täyttämisessä ja antavat tietoa. Lisäksi uhrit voivat kääntyä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden puoleen (esim. Fehérgyűrű-järjestö ja Unkarin baptistikirkon avustuspalvelu ”Baptista Szeretetszolgálat”).

Päivitetty viimeksi: 11/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Malta

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Claims Officer

Osoite: The Palace, St George’s Square
Valletta

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle?

Hakemusta ei voi lähettää suoraan.

Millä kielellä/kielillä korvausta myöntävät viranomaiset hyväksyvät

 • korvausvaatimuksen? Englanti tai malta.
 • liiteasiakirjat? Englanti tai malta.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Päättävä viranomainen maksaa kulut.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Maksuja ei peritä.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Ei sovelleta.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Ei sovelleta.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Claims Officer hyväksyy lääkärintodistukset harkintansa mukaan ja voi myös päättää paikallisten lääketieteen asiantuntijoiden ottamisesta mukaan toimintaan.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Kyllä, kulut korvataan.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Viranomaiskäsittely kestää yhdestä kahteen kuukauteen.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Päätös voidaan antaa englanniksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Se ei ole mahdollista.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Kyllä.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Rikosuhripäivystys:Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://vso.org.mt/

tai johtava oikeusavustaja: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Alankomaat

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Väkivaltarikosten korvausrahasto (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Osoite:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Puhelin: 070-4142000
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo@schadefonds.nl

Postiosoite:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä.

Millä kielellä/kielillä vahingonkorvausviranomaiset hyväksyvät

hakemuksen?

Millä tahansa kielellä, mutta mieluiten hollanniksi tai englanniksi.

liiteasiakirjat?

Millä tahansa kielellä, mutta mieluiten hollanniksi tai englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Väkivaltarikosten korvausrahasto maksaa hakemuksen ja liiteasiakirjojen käännöskulut.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei, hakemuksen käsittelemisestä ei tarvitse maksaa hallinnollisia tai muita kuluja.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Läsnäoloa käsittelyn aikana ei edellytetä. Päätös tehdään aina kirjallisesti ja lähetetään postitse.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Ks. vastaus edelliseen kysymykseen.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Yleensä korvausrahasto hyväksyy lääkärin antamat terveystiedot ja toimittaa ne tarvittaessa arvioitaviksi omille lääketieteellisille asiantuntijoilleen. Lääketieteelliset asiantuntijat eivät itse suorita lääkärintarkastuksia.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Ks. vastaus edelliseen kysymykseen.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Enintään 26 viikkoa, mutta usein päätös tehdään nopeammin.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Samalla kielellä, jolla hakemus jätettiin.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Tekemällä kirjallisen valituksen väkivaltarikosten korvausrahaston valitusosastolle. Hakemusta koskevassa päätöksessä annetaan tietoja valituksen tekemisestä.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Ei.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Uhrien tukijärjestöltä Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlachtofferhulp Nederland voi saada apua. Tukijärjestöön voi ottaa yhteyttä puhelimitse: 0900-0101.

Päivitetty viimeksi: 23/02/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Itävalta

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) (Itävallan sosiaali- ja vammaisasioiden virasto).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Puhelin: +43 158831
Faksi: +43(0)10599882516

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanpost.wien@sozialministeriumservice.at

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä.

Millä kielellä korvaushakemus on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyisi sen käsiteltäväksi?

Jos hakemuksen lähettää avustava viranomainen tai uhri: pääsääntöisesti saksan tai englannin kielellä.

(Jos uhri ottaa suoraan yhteyttä viranomaiseen eikä osaa saksaa tai englantia, hakemus voidaan hyväksyä muulla kielellä ja käännetään sen jälkeen).

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Viranomainen maksaa tällöin kulut.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Kuluja ei aiheudu.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Läsnäoloa ei yleensä vaadita.

Jos viranomainen kutsuu sinut kuultavaksi, matkakulut korvataan hakemuksesta. Asiasta vastaa Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (sosiaali- ja vammaisasioiden virasto).

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Kyllä, tarvittaessa.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Pääsääntöisesti asiasta päättää itävaltalainen tai viranomaisen nimeämä asiantuntija, joka ottaa arviossaan huomioon myös asuinmaasta toimitetut lääkärintodistukset.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Kyllä.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Menettelyn kesto riippuu haettavasta etuudesta. Useimmiten päätös tehdään kuuden kuukauden kuluessa.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Saksan kielellä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Sozialministeriumservicen (sosiaalivirasto) päätöksen voi riitauttaa liittovaltion hallinto-oikeudessa (Bundesverwaltungsgericht) (päätöksestä voi valittaa myös perustuslakituomioistuimeen (Verfassungsgerichtshof) ja hallinto-oikeuteen (Verwaltungsgerichtshof)).

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Kyllä. Sozialministeriumservice (sosiaalivirasto) ja Bundesverwaltungsgericht (liittovaltion ylin hallintotuomioistuin) eivät kuitenkaan korvaa lakimiesten palkkioita.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Sinun on selvitettävä uhrien tukijärjestöltä (esim. Weisser Ring), onko tällaista tukea saatavilla.

Päivitetty viimeksi: 20/08/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Puola

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Tämä tieto ei ole tällä hetkellä saatavilla.

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Periaatteessa korvaushakemus toimitetaan päättävälle viranomaiselle avustavan viranomaisen välityksellä. Rikoksen uhri voi kuitenkin toimittaa hakemuksensa myös suoraan Puolan päättävälle viranomaiselle.

Millä kielellä korvaushakemus ja liiteasiakirjat on toimitettava päättävälle viranomaiselle?

Päättävä viranomainen ottaa vastaan hakemukset, jotka on laadittu puolaksi tai englanniksi.

Toisen maan avustavan viranomaisen toteuttamista kuulemisista laaditut pöytäkirjat otetaan vastaan, kun ne on laadittu kyseisen maan virallisella kielellä.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Asiakirjojen kääntämisestä aiheutuvat kulut maksetaan valtion varoista.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Korvauksen hakija on vapautettu kaikista tuomioistuinmaksuista.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Asiaa koskevien säännösten perusteella matkakuluja ei voida korvata. Kuuleminen voidaan kuitenkin toteuttaa etäyhteyden kautta, jolloin hakijan ei tarvitse matkustaa päättävän viranomaisen toimipaikkaan. Tätä varten hakija voi pyytää päättävää viranomaista ottamaan yhteyttä asuinmaansa avustavaan viranomaiseen, jotta tämä avustaisi kuulemisen toteuttamisessa. Hakijan on annettava suostumuksensa siihen, että kuuleminen toteutetaan etäyhteyden kautta.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Päättävä viranomainen kutsuu tarvittaessa paikalle tulkin. Tästä ei aiheudu kustannuksia hakijalle.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut terveyshaitta?

Riippuu päättävästä viranomaisesta, hyväksytäänkö hakijan asuinmaan lääkärin antama lääkärintodistus. Jos päättävä viranomainen katsoo, että on tehtävä uusi lääkärintarkastus, hakijan on suostuttava siihen. Hakija maksaa tässä tapauksessa ainoastaan matkakulut.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Asiaa koskevien säännösten perusteella matkakuluja ei voida korvata, vaikka ne johtuisivat käynnistä pakollisessa lääkärintarkastuksessa.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Säännöksissä ei aseteta määräaikaa korvaushakemuksen käsittelylle. Käsittelyaikaan vaikuttaa paitsi se, miten monimutkaisesta tapauksesta on kyse ja millaisia todisteita päättävän viranomaisen on tutkittava, myös se, kuinka paljon hakemuksia kulloinkin on käsiteltävänä.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Päätös laaditaan puolaksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Jos hakija ei ole tyytyväinen korvaushakemuksesta tehtyyn päätökseen, hän voi hakea siihen muutosta toisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Muutoksenhausta ei aiheudu hakijalle kustannuksia.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Oikeudellista neuvontaa voidaan myöntää Puolan lainsäädännön mukaisesti, jos hakija osoittaa, ettei hänellä ole varaa palkata asianajajaa. Lisäksi on hyvä tietää, että myös rikosasian käsittelyä johtava syyttäjä voi avustaa korvaushakemuksen laatimisessa.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Puolassa toimii rikoksen uhrien tukirahasto (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), jonka varoilla avustetaan muun muassa rikoksen uhreja ja heidän omaisiaan. Rahastoa hallinnoi oikeusministeri. Rahastosta myönnetään avoimen kilpailun perusteella valituille kansalaisjärjestöille rahoitusta rikoksen uhrien hyväksi toteutettavia toimenpiteitä varten.

Rahaston varoilla tuetaan oikeudellista, psykologista ja aineellista apua. Oikeudellinen apu kattaa avustamisen korvauksen hakemisessa, myös rajatylittävissä tapauksissa.

Apua tarvitsevan hakija on otettava yhteyttä johonkin sellaiseen järjestöön, jolle oikeusministeriö on myöntänyt tätä varten rahoitusta, ja todistettava, että hän on joutunut rikoksen uhriksi. Luettelo organisaatioista, joille on myönnetty rahoitusta uhrien ja heidän omaistensa auttamiseksi, on julkaistu yhteystietoineen oikeusministeriön verkkosivuilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/, ks. välilehti Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym - lista podmiotów i organizacji.

Päivitetty viimeksi: 03/04/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Portugali

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Portugalissa korvaushakemuksia koskevat päätökset tekee rajatylittävissä tapauksissa Linkki avautuu uuteen ikkunaanrikosten uhrien suojelusta vastaava lautakunta (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC).

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Et voi. Väkivaltarikoksen tai lähisuhdeväkivallan uhrin, jonka vakituinen asuinpaikka on toisessa EU-maassa, on esitettävä Portugalin valtion myöntämän korvauksen ennakkomaksua koskeva hakemus toimivaltaiselle viranomaiselle asuinjäsenvaltiossaan.

Tämä viranomainen välittää hakemuksen Portugaliin CPVC:lle, joka ottaa hakemuksen vastaan ja toteuttaa tarvittavat toimet tosiseikkojen selvittämiseksi ja korvauspäätöksen tekemiseksi.

Millä kielellä asiakirjat on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyy ne käsiteltäväksi?

a) Korvaushakemus

CPVC hyväksyy hakemukset ja asiakirjat, jotka on laadittu portugaliksi tai englanniksi.

b) Liiteasiakirjat

Jos CPVC:n on pyydettävä korvaushakemuksen esittäjän vakituisen asuinjäsenvaltion toimivaltaista viranomaista kuulemaan hakemuksen esittäjää tai muuta henkilöä (esimerkiksi todistajaa tai asiantuntijaa), CPVC ei voi kieltäytyä vastaanottamasta kuulemisasiakirjaa, jos se on laadittu jollakin EU:n virallisista kielistä.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

CPVC maksaa käännöskulut. Kun kyseessä on väkivaltarikos tai lähisuhdeväkivalta, CPVC:ltä pyydetyistä ja sen tarjoamista palveluista aiheutuvia kuluja ja kustannuksia ei tarvitse maksaa takaisin.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Hallinnollisia tai muita kuluja ei tarvitse maksaa.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

CPVC vastaanottaa kaikki korvausasian tutkimiseen ja ratkaisemiseen tarvittavat asiakirjat, kun kyseessä on Portugalin valtion maksettavaksi tuleva korvaus Portugalissa tapahtuneesta rikoksesta, jonka uhrin vakituinen asuinpaikka on toisessa EU-maassa. Lisäksi CPVC voi pyytää uhrin asuinjäsenvaltion viranomaista kuulemaan uhria. Hakijan ei tarvitse matkustaa Portugaliin CPVC:n kuultavaksi.

Jos portugalilainen tuomioistuin katsoo tarpeelliseksi kuulla hakijaa henkilökohtaisesti eikä muita keinoja käytetä, Portugalin valtio maksaa matkasta aiheutuvat ja muut asiaan liittyvät kulut.

Portugalin sosiaaliturvalaitos (Segurança Social) on kansallinen viranomainen, joka vastanottaa oikeusapua koskevan hakemuksen ja välittää sen eteenpäin.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Kyllä.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Kaikki hakijan asuinjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toimittamat asiakirjat hyväksytään ilman erityisiä muodollisuuksia, eikä niitä tarvitse laillistaa erikseen.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Lääkärintodistukset, jotka hakija on toimittanut asuinjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle ja jotka ovat välttämättömiä hakemusta koskevan päätöksen tekemiseksi tai joita pyydetään erikseen, on lähetettävä CPVC:lle. Portugalissa suoritettavia lääkärintarkastuksia ei siis tarvita.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Sekä hakijan asuinjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle että hakijalle itselleen ilmoitetaan kymmenen päivän kuluessa, että CPVC on vastaanottanut hakemuksen. Samalla kerrotaan hakemusta koskevan päätöksen tekemiseen todennäköisesti kuluva aika.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Korvaushakemusta koskeva päätös voidaan toimittaa sekä hakijalle että hänen asuinjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle portugaliksi tai englanniksi. Lisäksi CPVC voi päättää käyttää hakijan asuinjäsenvaltion virallista kieltä tai muuta kyseisessä jäsenvaltiossa käytettyä EU:n virallista kieltä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Päätökseen voi hakea muutosta. Jos hakija katsoo, että CPVC:n päätöksestä on aiheutunut hänelle haittaa, hän voi valittaa päätöksestä 15 päivän kuluessa CPVC:lle. Hakijan on esitettävä ja perusteltava vaatimuksensa, ja hänen on liitettävä mukaan tarpeellisiksi katsomansa todisteet. CPVC:llä on 30 päivää aikaa käsitellä ja ratkaista valitus. Se voi joko vahvistaa, peruuttaa tai kumota valituksen kohteena olevan päätöksensä tai muuttaa päätöstä tai korvata sen uudella.

Jos CPVC:n ratkaisu ei ole valituksessa vaaditun mukainen, se voidaan riitauttaa hallintotuomioistuimessa.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

CPVC:llä ei ole lainkaan toimivaltaa tässä kysymyksessä.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Rikosten uhrien suojelusta vastaava lautakunta (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC)

 • Käyntiosoite – Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 7, 7.º dto., 1050-115 Lisboa; avoinna maanantaista perjantaihin klo 9:30–12:30 ja 14:00–16:30.
 • Postitse voi lähettää lomakkeen, joka on saatavilla CPVC:n verkkosivuilla.
 • Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaancorreio.cpcv@sg.mj.pt.
 • Verkkosivuilla voi käydä täyttämässä väkivaltarikoksen uhreille tai lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitetun lomakkeen (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://cpvc.mj.pt/).
 • Puhelinnumero: (+351) 213 222 490. Puhelun hinta on kiinteän puhelinverkon maksu. Arkipäivisin klo 9:30–12:30 ja 14:00–16:30.

Portugalin uhrien tukijärjestö (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, APAV)

 • Rikoksen uhrien neuvontapuhelin: (+351) 116 006. Arkipäivisin klo 9:00–21:00.
 • Verkossa Linkki avautuu uuteen ikkunaanAPAV:n verkkosivut osoitteessa (portugaliksi, englanniksi, venäjäksi ja kiinaksi) tai osoite Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://infovitimas.pt/pt/app/.
 • Viittomakielen videotulkkauspalvelu SERV IIN – videopuhelun avulla (+351 12 472). Arkipäivisin klo 10:00–18:00.

Kansalaisuudesta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta vastaava lautakunta (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, CIG)

 • Lähisuhdeväkivallan uhrien tietopalvelu (antaa tietoa uhrin oikeuksista ja koko Portugalin alueella käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä siitä, mistä voi saada psykologista apua, sosiaalista tukea ja oikeudellisia neuvoja) – Puhelin: (+351) 800 202 148 (maksuton palvelu, voi soittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti; päivystää ympäri vuorokauden).
Päivitetty viimeksi: 04/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Romania

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Seuraava viranomainen on nimetty 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti Romanian päättäväksi viranomaiseksi:

Bukarestin alueelliseen tuomioistuimeen (Tribunalul București)
kuuluva rikoksen uhreille maksettavista korvauksista vastaava toimikunta (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823

Puhelinnumero: +40 21 40 83 600, +40 21 40 83 700
Faksi: +40 21 31 87 731

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaantribunalul.bucuresti@just.ro

Verkkosivu: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.tmb.ro/

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä, hakemuksen voi lähettää suoraan päättävälle viranomaiselle.

Millä kielellä/kielillä vahingonkorvausviranomaiset hyväksyvät korvaushakemuksen? Entä liiteasiakirjat?

 • korvaushakemus romanian kielellä
 • liiteasiakirjat romanian kielellä.

Jos vahingonkorvausviranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Hakemusta tai asiakirjoja ei käännätetä.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Käsittelystä ei peritä maksua.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Korvauksenhakijan läsnäolo ei ole pakollista.

Oikeusapu kattaa myös matkakulut silloin, kun lainsäädäntö tai tuomioistuin edellyttää läsnäoloa ja kun tuomioistuin päättää, että asianomaisia henkilöitä ei ole mahdollista kuulla muulla tavoin.

Tuomioistuin päättää, korvataanko nämä kulut, ja ilmoittaa osapuolelle, miten korvausta haetaan.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Korvauksenhakijan läsnäolo ei ole pakollista.

Oikeusapu kattaa myös matkakulut silloin, kun lainsäädäntö tai tuomioistuin edellyttää läsnäoloa ja kun tuomioistuin päättää, että asianomaisia henkilöitä ei ole mahdollista kuulla muulla tavoin.

Tuomioistuin päättää, korvataanko nämä kulut, ja ilmoittaa osapuolelle, miten korvausta haetaan.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Tämän arvioi Romanian päättäväksi viranomaiseksi nimetty viranomainen eli Bukarestin alueelliseen tuomioistuimeen (Tribunalul București) kuuluva rikoksen uhreille maksettavista korvauksista vastaava toimikunta (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor).

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Tuomioistuin päättää, korvataanko nämä kulut, ja ilmoittaa osapuolelle, miten korvausta haetaan.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Yhdestä kahteen vuotta.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Romanian kielellä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Rikoksen uhreille maksettavista korvauksista vastaava toimikunta (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor), joka toimii kahden tuomarin kokoonpanossa, ratkaisee korvaushakemuksen tai korvauksen ennakkomaksua koskevan hakemuksen antamalla jommankumman seuraavista päätöksistä:

 1. hakemus hyväksytään ja samalla vahvistetaan korvauksen tai tapauksen mukaan korvauksen ennakkomaksun määrä tai
 2. hakemus hylätään, mikäli tässä laissa vahvistetut vaatimukset, jotka koskevat korvauksen tai tapauksen mukaan korvauksen ennakkomaksun myöntämistä, eivät täyty.

Korvaus- tai ennakkomaksuhakemusta koskeva tuomio annetaan tiedoksi uhrille.

Tuomioon voidaan hakea muutosta muutoksenhakutuomioistuimessa 15 päivän kuluessa tiedoksi antamisesta.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeusapua (lakimieheltä)?

Julkista oikeusapua on mahdollista saada Romanian lain mukaisesti (tietyistä rikoksen uhrien tiedottamista, tukemista ja suojelua koskevista toimenpiteistä annetun lain nro 211/2004 14 § ja sitä seuraavat pykälät).

Maksutonta oikeusapua myönnetään seuraaville uhreille pyydettäessä:

 1. henkilöt, jotka ovat joutuneet seuraavien rikosten uhriksi: murhan tai tapon yritys, ruumiinvamman aiheuttaminen, uhrin ruumiinvammaan johtanut tahallinen väkivaltarikos, raiskaus, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, yhdyntä alaikäisen kanssa tai alaikäisen seksuaalinen hyväksikäyttö
 2. murhan, tapon tai kuolemaan johtaneen tahallisen rikoksen seurauksena kuolleen henkilön puoliso, lapset ja huollettavat.

Maksutonta oikeusapua myönnetään edellä luetelluille uhreille, mikäli rikos on tapahtunut Romanian alueella. Mikäli rikos on tapahtunut Romanian alueen ulkopuolella, uhrin on oltava Romanian kansalainen tai Romaniassa laillisesti oleskeleva muun maan kansalainen ja rikosoikeudellinen menettely on suoritettava Romaniassa.

Maksutonta oikeusapua myönnetään pyydettäessä myös muiden rikosten uhreille, jos uhrin kuukausitulot perheenjäsentä kohden vastaavat bruttomääräistä kansallista vähimmäispalkkaa tai jäävät sen alle (vähimmäispalkka määräytyy sen vuoden mukaan, jona uhri toimitti maksutonta oikeusapua koskevan hakemuksen).

Maksuttoman oikeusavun myöntämisen ehtona on, että uhri on ilmoittanut asiasta syyttäjäviranomaiselle tai tuomioistuimelle 60 päivän kuluessa rikoksesta tai siitä päivästä, jolloin uhri on saanut tietää rikoksesta. Mikäli uhri ei kyennyt ilmoittamaan asiasta syyttäjäviranomaiselle fyysisen tai henkisen rajoitteen takia, 60 päivän määräaika lasketaan siitä päivästä, jolloin tämä rajoite ei enää ole estänyt ilmoittamista.

Alle 18-vuotiailla ja henkilöillä, jotka eivät ole oikeustoimikelpoisia, ei ole velvollisuutta ilmoittaa tapahtuneesta rikoksesta syyttäjäviranomaiselle tai tuomioistuimelle. Sen sijaan alaikäisen tai henkilön, joka ei ole oikeustoimikelpoinen, laillinen edustaja voi ilmoittaa rikoksen tapahtumisesta syyttäjäviranomaiselle.

Maksutonta oikeusapua koskeva hakemus toimitetaan sille alueelliselle tuomioistuimelle, jonka tuomiopiirissä uhrin kotipaikka sijaitsee, ja rikoksen uhreille maksettavista korvauksista vastaavaan toimikuntaan (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor) kuuluvat kaksi tuomaria ratkaisevat hakemuksen 15 päivän kuluessa sen toimituspäivämäärästä. Hakemukseen on liitettävä jäljennökset asiakirjoista, joissa vahvistetaan maksutonta oikeusapua koskevassa hakemuksessa annetut tiedot, sekä kaikista muista uhrin hallussa olevista asiakirjoista, jotka ovat merkityksellisiä hakemuksen ratkaisemisen kannalta.

Maksutonta oikeusapua koskeva hakemus ratkaistaan suljetuin ovin, ja uhri kutsutaan paikalle.

Ellei uhri ole valinnut puolustusasianajajaa etukäteen, maksutonta oikeusapua koskevan hakemuksen hyväksymispäätöksen yhteydessä uhrille on viran puolesta myös nimitettävä puolustusasianajaja noudattaen lakia nro 51/1995 (asianajajien ammattijärjestelmästä ja asianajajan ammatin harjoittamisesta annettu laki, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen, muutettuna ja täydennettynä) sekä asianajajan ammattia koskevia asetuksia.

Päätös maksutonta oikeusapua koskevan hakemuksen lopputuloksesta annetaan uhrille tiedoksi. Maksutonta oikeusapua koskevan hakemuksen hylkäämispäätös voidaan uhrin pyynnöstä toimittaa sen alueellisen tuomioistuimen uudelleentarkasteltavaksi, johon kyseinen rikoksen uhreille maksettavista korvauksista vastaava toimikunta kuuluu, 15 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu uhrille tiedoksi. Kahden tuomarin muodostama kokoonpano päättää uudelleentarkastelun lopputuloksesta.

Kaikkien rikosten uhrien osalta maksuttoman oikeusavun enimmäismäärä koko menettelyn ajalle on kahta bruttomääräistä kansallista vähimmäispalkkaa vastaava määrä sinä vuonna, jona uhri on toimittanut maksutonta oikeusapua koskevan hakemuksen. Maksuton oikeusapu rahoitetaan valtion talousarviosta oikeusministeriön talousarvion kautta.

Edellä mainittuja säännöksiä sovelletaan myös myönnettäessä rikoksen uhrin siviilioikeudellista korvausta koskevan tuomion täytäntöönpanemiseksi vaadittu korvaussumma.

Alaikäisten ja henkilöiden, jotka eivät ole oikeustoimikelpoisia, tapauksessa myös laillinen edustaja voi toimittaa maksutonta oikeusapua koskevan hakemuksen tai hakemuksen, jolla haetaan rikoksen uhrin siviilioikeudellista korvausta koskevan tuomion täytäntöönpanemiseksi vaadittua korvaussummaa. Maksutonta oikeusapua koskevasta hakemuksesta tai hakemuksesta, jolla haetaan rikoksen uhrin siviilioikeudellista korvausta koskevan tuomion täytäntöönpanemiseksi vaadittua korvaussummaa, ei peritä leimaveroa.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemaan korvausta rajatylittävässä tapauksessa?

Maksutonta oikeusapua koskevan hakemuksen tai hakemuksen, jolla haetaan rikoksen uhrin siviilioikeudellista korvausta koskevan tuomion täytäntöönpanemiseksi vaadittua korvaussummaa, voi toimittaa myös kansalaisjärjestö, jonka toimintaan kuuluu uhrien suojelu, kunhan hakemus on uhrin allekirjoittama ja se sisältää kaikki tiedot sekä tarvittavat liiteasiakirjat.

Päivitetty viimeksi: 15/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Slovenia

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Slovenian oikeusministeriö)
Župančičeva 3
Ljubljana

Puhelin: +386 1 369 54 40
Faksi: +386 1 369 54 75

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaangp.mp@gov.si
Verkko-osoite: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.mp.gov.si

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä.

Millä kielellä/kielillä päättävä viranomainen hyväksyy

– hakemuksen? Sloveenin kielellä.

– liiteasiakirjat? Sloveenin kielellä, oikeaksi todistettuina käännöksinä.

Jos hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat eivät ole sloveeninkielisiä, oikeusministeriö voi palauttaa hakemuksen hakijalle tai sen jäsenvaltion viranomaiselle, jolta hakemus on saatu, ja ilmoittaa, että hakemus ja sen liitteet on toimitettava sloveenin kielellä.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Jos hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat eivät ole sloveeninkielisiä, oikeusministeriö voi palauttaa hakemuksen hakijalle tai viranomaiselle, jolta hakemus on saatu, ja ilmoittaa, että hakemus ja sen liitteet on toimitettava sloveenin kielellä. Päättävä viranomainen ei siis käännätä muista EU:n jäsenvaltioista tulevia hakemuksia tai liiteasiakirjoja. Käännöskulut katetaan Slovenian talousarviosta.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Laissa säädetyissä menettelyissä ei veloiteta maksua hakemuksista, toimenpiteistä eikä päätöksistä.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Kuluja ei korvata.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Pääsääntönä on, että henkilökohtainen läsnäolo ei ole tarpeen.

Rikoksen uhrien vahingonkorvauksista päättävä lautakunta voi päättää järjestää suullisen kuulemisen tai asianosaisten tai asiantuntijoiden kuulemisen. Yleistä hallintomenettelyä koskevien sääntöjen mukaan asianosaisilla, jotka ovat kielitaidottomia tai eivät pysty käyttämään kieltä vammansa takia, on oikeus seurata menettelyä tulkin välityksellä. Viranomaisen on tiedotettava tästä asianosaisille.

Lain mukaan lautakunta voi kuitenkin pyytää viranomaista, joka on toimivaltainen siinä Euroopan unionin jäsenvaltiossa, jossa hakija on esittänyt korvausvaatimuksen, suorittamaan kyseiset toimenpiteet. Tässä tapauksessa fyysinen läsnäolo ei ole tarpeen.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Lääkärintodistukset hyväksytään tai tunnustetaan, jos ne toimitetaan oikeaksi todistettuina käännöksinä sloveenin kielellä.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Yleistä hallintomenettelyä koskevien sääntöjen mukaan ei korvata, koska kyseessä on asianosaisen hakemuksesta vireille pantu menettely.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Määräaika päätöksen antamiselle on kolme kuukautta täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta. Varsinainen menettely kestää yleensä alle puoli vuotta tapauksen olosuhteista riippuen.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Hakemusta koskeva päätös toimitetaan sloveenin kielellä.

Jos asia pannaan vireille toisen Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen välityksellä, päätös toimitetaan yhdessä Euroopan komission vahvistaman vakiolomakkeen kanssa sen toimivaltaisen jäsenvaltion kielellä, jolle se lähetetään. Vakiolomakkeessa esitetään myös tiivistelmä päätöksestä, ohjeet oikeussuojakeinojen käyttöön ja selostus muista hakijalta odotettavista toimista.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Voit nostaa kanteen, jonka ratkaisee Slovenian hallintotuomioistuin.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Hallinnollisessa menettelyssä ei voi saada maksutonta oikeusapua vahingonkorvaushakemuksen laatimiseen.

Toisaalta yleistä hallintomenettelyä koskevien sääntöjen mukaan virkamiehen on noudatettava asianosaisen oikeuksien suojaamisen periaatetta, mikä merkitsee sitä, että asianosaisen on voitava käyttää oikeuksiaan ja oikeudet on saatettava hänen tietoonsa. Lisäksi asianosaista on pyydettävä täydentämään hakemuksensa ja antamaan tarvittavaa tietoa. Tässä yhteydessä on huolehdittava, että asianosaisten tietämättömyys tai puutteelliset tiedot eivät loukkaa heidän oikeuksiaan.

Asianosainen voi nostaa kanteen lautakunnan päätöstä vastaan. Hallintoasiaa koskevassa oikeudenkäynnissä ulkomaalaisella (joka ei asu Sloveniassa) on oikeus saada maksutonta oikeusapua vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen tai Sloveniaa velvoittavien kansainvälisten sopimusten ehdoin ja edellytyksin.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Tästä ei ole tietoa.

Päivitetty viimeksi: 12/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Slovakia

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Slovakian oikeusministeriö – Kuntoutus- ja korvausasiat (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor rehabilitácií a odškodňovania)

Puhelin: +421288891225
Faksi: +4212888 91 579

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanvictims@justice.sk
Verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.justice.gov.sk

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Slovakian oikeusministeriön kanssa ei ole mahdollista asioida suoraan. Rajatylittävissä tapauksissa asia tulee hoitaa kotimaan avustavan viranomaisen kautta.

Millä kielellä/kielillä korvausta myöntävät viranomaiset hyväksyvät

 • hakemuksen?
  Slovakiksi.
 • liiteasiakirjat?
  Slovakiksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Slovakian oikeusministeriö ei käännätä tarvittavia asiakirjoja. Käännättämisestä ja siihen liittyvistä kuluista vastaa rikoksen uhri.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Menettelystä ei peritä maksuja.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Korvaushakemuksen käsittelyn yhteydessä ei edellytetä väkivaltarikoksen uhrin läsnäoloa. Mahdollisen kuulemisen järjestää pyynnöstä avustava viranomainen tai Slovakian viranomainen käyttämällä teknisiä äänen- ja kuvansiirron menetelmiä. Matkakustannuksia ei siis aiheudu eikä korvauksiin ole tarvetta.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Lain mukaan korvauksen hakijan ei tarvitse olla läsnä, sillä korvaushakemuksen käsittelyn yhteydessä ei edellytetä väkivaltarikoksen uhrin läsnäoloa.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Aiheutuneesta vahingosta suoritettavan korvauksen määrittämiseksi tarvitaan Slovakian lainsäädännön vaatimukset täyttävä lääkärinlausunto. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, että slovakialainen lääkäri arvioi terveydentilan asuinmaassa annettujen lääkärintodistusten perusteella.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Matkakuluista ei makseta korvausta.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Slovakian oikeusministeriö tekee päätöksen 6 kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Slovakiksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Nostamalla kanteen tuomioistuimessa.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Slovakian lainsäädännössä ei erikseen säädetä oikeusavusta korvauksen hakemista varten. On mahdollista käyttää valtion oikeusapukeskuksen (Centrum právnej pomoci) tarjoamaa yleistä oikeusapua tai pyytää apua joltakin rikoksen uhreja auttavalta organisaatiolta. Myös Slovakian oikeusministeriö itse tarjoaa perusopastusta korvauksen hakemisessa.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Slovakiassa toimii valtiosta riippumattomia järjestöjä, jotka tarjoavat apua ja tukea väkivaltarikosten uhreille keskittyen tiettyihin uhrien ryhmiin. Yksittäisten organisaatioiden mahdollisuudet tarjota apua korvauksen hakemiseksi rajatylittävissä tapauksissa riippuvat pääasiassa niiden henkilöstökapasiteetista.

Päivitetty viimeksi: 09/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Suomi

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Valtiokonttori

PL 50

FI-00054 Valtiokonttori

sähköposti:Linkki avautuu uuteen ikkunaan rikosvahingot@valtiokonttori.fi

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.valtiokonttori.fi/fi-FI

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Voit lähettää hakemuksesi suoraan Valtiokonttorille. Huomaa kuitenkin jäljempänä selostetut rajoitukset asiakirjojen kielen suhteen.

Millä kielellä korvaushakemus on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyisi sen käsiteltäväksi?

Entä liiteasiakirjat?

Hakemus on laadittava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Myös liitteiden tulee olla jollain näistä kielistä.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Valtiokonttori ei ota käsiteltäväkseen hakemusta, jota ei ole laadittu jollakin edellä mainituista kielistä. Jos tarvitset apua asiakirjojen kääntämisessä, käännythän asuinvaltiosi avustavan viranomaisen puoleen.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Hakemuksesi käsittelystä ei aiheudu sinulle hallinnollisia kuluja.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Asian käsittely Valtiokonttorissa on kirjallista. Sinua ei pyydetä paikalle henkilökohtaisesti käsittelyn missään vaiheessa.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Ks. edellinen vastaus.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Asuinmaasi lääkärin antama lääkärintodistus hyväksytään selvitykseksi aiheutuneesta vahingosta.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Ks. edellinen vastaus.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Saat päätöksen keskimäärin 6-8 kuukauden kuluttua siitä, kun hakemus on saapunut Valtiokonttoriin.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Valtiokonttori antaa päätöksiä vain suomeksi ja ruotsiksi. Jos hakemuksesi on tehty englanniksi, saat päätöksen mukana englanninkielisen tiivistelmän päätöksen sisällöstä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Voit valittaa saamastasi korvauspäätöksestä kirjallisesti vakuutusoikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon. Ohje valituksen tekemiseksi on Valtiokonttorin korvauspäätöksen liitteenä.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Valtiokonttorista saat neuvoja korvauksen hakemiseen liittyvissä asioissa. Jos käytät hakemuksen laadinnassa apuna ulkopuolista asiamiestä, tästä aiheutuneita kuluja voidaan korvata vain siinä tapauksessa, että sinulle on asian tuomioistuinkäsittelyä varten myönnetty oikeusapua tai määrätty oikeudenkäyntiavustaja. Hakemuksen laatimisesta aiheutuneita kuluja voidaan korvata myös silloin, kun asiaa ei käsitellä tuomioistuimessa, jos täytät oikeusavun saamiselle säädetyt taloudelliset edellytykset.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Voit saada hakemuksen tekemiseen apua Rikosuhripäivystykseltä (RIKU). Yhteystiedot löydät järjestön internetsivuilta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.riku.fi/

Päivitetty viimeksi: 09/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Ruotsi

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Umeå

Puhelin: (+46-90) 708 200
Faksi: (+46-90) 178 353

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Internet: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.brottsoffermyndigheten.se/

Postiosoite:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sverige

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä. Jos rikos on tapahtunut Ruotsissa, hakemus voidaan osoittaa suoraan rikosuhriviranomaiselle.

Millä kielillä päättävä viranomainen ottaa vastaan

– hakemuksen

– liiteasiakirjat?

Hakemuksen ja liiteasiakirjat voi toimittaa ruotsiksi tai englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Rikosuhriviranomainen vastaa käännöskuluista.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei ole.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Hakijan ei tarvitse olla läsnä. Käsittely tapahtuu kirjallisesti.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Tulkkaus voidaan tarvittaessa järjestää.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Muussa maassa annettu lääkärintodistus ja potilaskertomus voidaan hyväksyä. Jos tarvitaan täydentävää arviointia, rikosuhriviranomainen turvautuu yleensä asiantuntijalääkäreihin, jotka laativat lausunnon saatavilla olevien lääketieteellisten tutkimusten tulosten perusteella.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Useimmiten ei ole tarvetta tehdä lääkärintarkastusta, jos henkilö asuu toisessa EU-maassa. Jos tällaisia lisätutkimuksia kuitenkin tarvittaisiin, kulut voidaan korvata.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Käsittelyajat riippuvat asian luonteesta ja viranomaisen työkuormasta. Käsittelyaika on yleensä noin kolme kuukautta, mutta käsittelyyn voi mennä myös enemmän tai vähemmän aikaa. Asiat käsitellään saapumisjärjestyksessä, ja etusijaa ei yleensä myönnetä.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Päätös annetaan ruotsin kielellä. Jos et osaa ruotsia, saat päätöksestä myös englanninkielisen tiivistelmän.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Rikosuhriviranomaisen päätöksistä ei voi valittaa, mutta se voi pyynnöstä tai omasta aloitteestaan muuttaa päätöstä, jos ilmenee uusia seikkoja tai sille on muita perusteita.

Jos olet tyytymätön päätökseen, voit hakea viranomaiselta kirjallisesti sen uudelleentarkastelua. Hakemuksessa tulee ilmoittaa haettu muutos ja sen perustelut. Mahdolliset liiteasiakirjat tulee toimittaa yhdessä hakemuksen kanssa.

Hakijalla on aina oikeus siihen, että vahingonkorvauslautakunta (Nämnden för brottsskadeersättning) käsittelee hänelle annetun päätöksen.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Asiamieskulut korvataan vain erityisistä syistä, mutta yleensä rikosvahinkojen korvaamiseen liittyvissä kysymyksissä ei myöskään tarvita lakimiehen apua. Korvausten hakeminen on verrattain yksinkertaista. Viranomaisten on myös annettava tietoja ja tarjottava palveluita korvauksen hakijalle sekä kerättävä päätöksen tekemiseen vaadittavat selvitykset.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Jos haluat hakea korvausta tai sinulla on kysymyksiä korvauksista rajatylittävissä tapauksissa, sinun kannattaa ottaa yhteyttä rikosuhriviranomaiseen, jolta saat apua ja tietoa. Lisätietoja saat verkkosivuilta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/. Voit myös soittaa viranomaiselle numeroon (+46-90) 708 200.

Päivitetty viimeksi: 22/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Englanti ja Wales

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Puhelin: +44 203 684 2517

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Hakemuksen voi toimittaa suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle.

Millä kielellä asiakirjat on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyy ne käsiteltäväksi?

 • korvaushakemus
 • liiteasiakirjat

Asiakirjat on toimitettava mieluiten englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Päättävä viranomainen.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Päättävä viranomainen ei veloita käsittelykuluja.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Päättävä viranomainen käsittelee hakemukset ja ottaa tarvittaessa hakijoihin yhteyttä kirjallisesti. Hakijan läsnäoloa ei vaadita.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Hakijan läsnäoloa ei vaadita.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Muissa maissa laillistettujen lääkärien antamat todistukset hyväksytään.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Matkakuluja ei korvata.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Hakemuksen käsittelyaika riippuu tapauksesta. Esimerkiksi ansionmenetysten korvaamista koskevan hakemuksen käsittely kestää kauemmin kuin henkilövahinkojen korvaaminen asiaa koskevan tariffin perusteella. Viranomainen ei lopeta asian käsittelyä ennen kuin hakija on vahvistanut toipuneensa vammoistaan niin hyvin kuin mahdollista. Selkeät tapaukset pyritään ratkaisemaan 12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Viranomainen ottaa hakijaan yhteyttä englanniksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Jos hakija on tyytymätön alkuperäiseen päätökseen, hän voi pyytää sen uudelleentarkastelua kirjallisella hakemuksella 56 päivän kuluessa päätöksen päiväyksestä. Hakemukseen on liitettävä lisätodisteet, joiden perusteella uudelleenkäsittelyä pyydetään.

Uudelleentarkastelun hoitaa tämän jälkeen eri käsittelijä kuin se, joka teki alkuperäisen päätöksen. Uudelleentarkastelun perusteella tehty päätös voi olla hakijan kannalta suotuisampi, vähemmän suotuisa tai sama kuin alkuperäinen päätös.

Jos hakija on tyytymätön uudelleentarkastelun perusteella tehtyyn päätökseen, hän voi valittaa siitä tuomioistuimeen (First-tier Tribunal, Criminal Injuries Compensation) tuomioistuinten menettelysääntöjen mukaisesti. Säännöt ovat saatavilla näiden tuomioistuinten Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (juristilta)?

Korvauksen hakeminen ei edellytä maksullisen avustajan, kuten asianajajan tai hakemuksen käsittelyssä avustavan yrityksen, käyttöä. Jos hakija haluaa käyttää tällaista apua, hänen on maksettava siitä aiheutuvat kustannukset itse.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Rikoksen uhrien tietopalvelu Linkki avautuu uuteen ikkunaanVictims Information Service voi auttaa hakemuksen tekemisessä.

Päivitetty viimeksi: 08/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Pohjois-Irlanti

Tämä kohta ei ole sovellettavissa. Pohjois-Irlannin rikosvahinkojen korvausyksikkö käsittelee vain Pohjois-Irlannissa tehtyjä korvausvaatimuksia.


Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

-

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

-

Millä kielellä korvaushakemus on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyisi sen käsiteltäväksi?

Entä liiteasiakirjat?

-

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

-

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

-

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

-

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

-

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

-

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

-

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

-

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

-

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

-

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

-

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

-

Päivitetty viimeksi: 08/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Skotlanti

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Puhelin: +44 300 003 3601

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Hakemuksen voi toimittaa suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle.

Millä kielellä asiakirjat on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyy ne käsiteltäväksi?

 • korvaushakemuksen?
 • liiteasiakirjat?

Asiakirjat on toimitettava mieluiten englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Päättävä viranomainen.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Päättävä viranomainen ei veloita palveluistaan.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten? Keneen on otettava yhteyttä?

Päättävä viranomainen käsittelee hakemukset ja ottaa tarvittaessa hakijoihin yhteyttä kirjallisesti. Hakijan läsnäoloa ei vaadita.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Ei sovelleta.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Muissa maissa laillistettujen lääkärien antamat todistukset hyväksytään.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Matkakuluja ei korvata.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Selkeät tapaukset pyritään ratkaisemaan 12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.  Monimutkaisten tapausten käsittely kestää kauemmin.  Lopullista päätöstä ei tehdä, jos hakijan hoito jatkuu tai jos tämän toipumisaste ei ole tiedossa.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Viranomainen ottaa hakijaan yhteyttä englanniksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Jos hakija on tyytymätön alkuperäiseen päätökseen, hän voi pyytää sen uudelleentarkastelua kirjallisella hakemuksella 56 päivän kuluessa alkuperäisen päätöksen päiväyksestä. Tähän hakemukseen on liitettävä lisätodisteet, joiden perusteella uudelleenkäsittelyä pyydetään.

Uudelleentarkastelusta vastaa tämän jälkeen muu käsittelijä kuin se, joka teki alkuperäisen päätöksen. Uudelleentarkastelun perusteella tehty päätös voi olla hakijan kannalta suotuisampi, vähemmän suotuisa tai sama kuin alkuperäinen päätös.

Jos hakija on tyytymätön uudelleentarkastelun perusteella tehtyyn päätökseen, hän voi valittaa siitä tuomioistuimeen (First-tier Tribunal, Criminal Injuries Compensation) tuomioistuinten menettelysääntöjen mukaisesti. Säännöt ovat saatavilla näiden tuomioistuinten Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (juristilta)?

Korvauksen hakeminen ei edellytä maksullisen avustajan, kuten asianajajan tai hakemuksen käsittelyssä avustavan yrityksen, käyttöä. Jos hakija haluaa käyttää tällaista apua, hänen on maksettava siitä aiheutuvat kustannukset itse.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Rikoksen uhrien ja todistajien tietopalvelu Linkki avautuu uuteen ikkunaanVictims and Witness Information Service voi auttaa hakemuksen tekemisessä.

Päivitetty viimeksi: 08/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.