Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Savezni ured za socijalna pitanja i osobe s invaliditetom, Ministarstvo socijalnih pitanja (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5A-1010 Beč

Tel.: 0043 158831
TELEFAKS: 0043(0)10599882516

E-pošta: post.wien@sozialministeriumservice.at

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da.

Na kojim jezicima tijela za naknade prihvaćaju zahtjev i popratne dokumente?

U pravilu na njemačkom i engleskom jeziku ako zahtjev podnosi pomoćno tijelo ili žrtva.

(Ako žrtva nije u mogućnosti tijelu dostaviti dokumentaciju na njemačkom ili engleskom jeziku, prihvaćaju se i zahtjevi na drugim jezicima koji se zatim prevode).

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Tijelo.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Nema troškova.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

U načelu ne trebate biti prisutni.

Ako ste pozvani, tijelo će pokriti troškove, a za to trebate podnijeti zahtjev za povrat. Za to je odgovoran Savezni ured za socijalna pitanja i osobe s invaliditetom.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Da, ako je to potrebno.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

U većini slučajeva procjenu provodi austrijski vještak kojeg imenuje tijelo. U svojoj će procjeni uzeti u obzir potvrde iz vaše države boravišta.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Da.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Ovisi o zatraženoj vrsti pomoći. U većini se slučajeva odluka donosi u roku od šest mjeseci.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na njemačkom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Žalba protiv odluke Ministarstva socijalnih pitanja može se podnijeti Saveznom upravnom sudu (žalbe se mogu podnijeti i Ustavnom sudu (Verfassungsgerichtshof) i Vrhovnom upravnom sudu (Verwaltungsgerichtshof)).

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da. Međutim, pravne troškove ne nadoknađuje Ministarstvo socijalnih pitanja ni Savezni upravni sud.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Trebate se obratiti organizacijama za potporu žrtvama (npr. Weisser Ring) i provjeriti postoji li takva potpora.

Posljednji put ažurirano: 19/08/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.