Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

(a) Povjerenstvo za financijsku pomoć žrtvama nasilja počinjenog s namjerom (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) može pomoći žrtvama koje su belgijski državljani ili koje imaju boravište u Belgiji da zatraže naknadu u drugoj državi članici EU-a.

Adresa:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

(b) Za slučajeve žrtava terorizma morate se obratiti Odjelu Povjerenstva za terorizam.

Poštanska adresa:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Adresa e-pošte: terrorvictims@just.fgov.be

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

  • zahtjev? Na francuskom, nizozemskom, njemačkom i engleskom jeziku.
  • popratnu dokumentaciju? Na francuskom, nizozemskom, njemačkom i engleskom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Takav slučaj još nije zabilježen te se i dalje razmatra.

Je li ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Ne.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Komisija navedeno ocjenjuje na temelju ozljede i težine ozljede koju je pretrpjela žrtva.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Trenutačno 18 mjeseci. Postupak je isti za prekogranične predmete i one koji se vode pred nacionalnim sudovima.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na francuskom, nizozemskom, njemačkom ili engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Ne postoji postupak za podnošenje žalbe na odluku Povjerenstva. Može se samo podnijeti zahtjev za poništenje belgijskom Državnom vijeću (Conseil d’Etat).

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne, Povjerenstvo se ne uključuje u navedeno.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Postoje službe za pomoć žrtvama koje mogu pomoći žrtvama da zatraže financijsku pomoć od Povjerenstva.

Pomoć žrtvama pružaju zajednice i regije Belgije.

Za više informacija (posebno o različitim službama ovlaštenima za pružanje pomoći) posjetite internetske stranice navedene u nastavku:

Zajednica Valonija – Bruxelles: victimes.be

Flandrija: slachtofferzorg.be

Posljednji put ažurirano: 14/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.