Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Nema dostupnih informacija.

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Svoj zahtjev možete poslati izravno tijelu koje odlučuje u toj državi čak i u prekograničnim predmetima.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

– zahtjev?

Na grčkom i engleskom jeziku.

– popratnu dokumentaciju?

Na grčkom i engleskom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Nije primjenjivo.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne trebate biti prisutni.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Nije primjenjivo.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Liječničke potvrde koje su izdali liječnici u vašoj državi boravišta bit će prihvaćene.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Nije primjenjivo.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu?

Postupak traje šest mjeseci od datuma na koji su dostupne sve informacije potrebne za donošenje odluke.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na grčkom i engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Odluku možete osporiti podnošenjem zahtjeva Upravnom sudu u roku od 75 dana od dostave odluke.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Možete podnijeti zahtjev za pravnu pomoć u pogledu sudskog postupka koji se odnosi na vaš predmet.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Informacije o podnošenju zahtjeva za naknadu možete dobiti tako da se izravno obratite Službi socijalnog osiguranja.

Posljednji put ažurirano: 11/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.