Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Ministarstvo pravosuđa Češke Republike, Odjel za naknadu štete

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prag 2

Telefon: (420) 221997966
Telefaks: (420) 221997967

E-pošta: odsk@msp.justice.cz

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju zahtjev / popratnu dokumentaciju?

Na češkom, slovačkom ili engleskom jeziku.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Tijelo koje odlučuje neće prihvatiti dokumente koji nisu napisani na češkom, slovačkom ili engleskom jeziku (neće ih uzeti u obzir te će pozvati podnositelja zahtjeva da podnese zahtjev ili dokumente prevedene na jedan od prihvaćenih jezika). Ako je potreban prijevod dokumenata na engleskom jeziku, prevest će ih o vlastitom trošku.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Putni troškovi se ne vraćaju.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Tijelo koje odlučuje ne osigurava tumača.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Liječnička će potvrda iz vašeg mjesta boravišta najvjerojatnije biti prihvaćena.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Odluka o zahtjevu donosi se u roku od tri mjeseca.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

Na češkom ili engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporavati?

Pokretanjem upravnog postupka pred sudom.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da, o vlastitom trošku.

Postoje li u toj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Najveća je nevladina organizacija za potporu žrtvama kaznenih djela Bílý kruh obětí (Bijeli krug sigurnosti).

Posljednji put ažurirano: 15/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.