Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Tijelo za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 00 44 203 684 2517

Internetske stranice: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Prihvatit ćemo zahtjev izravno od vas, bez uplitanja pomoćnog tijela u vašoj matičnoj državi.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

  • zahtjev?
  • popratnu dokumentaciju?

Prednost dajemo dokumentima na engleskom jeziku.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Mi snosimo troškove tih prijevoda.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne naplaćujemo svoje usluge.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Obrađujemo zahtjeve i komuniciramo s podnositeljima zahtjeva pisanim putem. Ne morate biti prisutni.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Nije primjenjivo.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Prihvaćamo izvješća kvalificiranih liječnika iz drugih država.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne plaćamo putne troškove.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Vrijeme potrebno za ocjenu zahtjeva ovisi o tome koliko je složen. Na primjer, za zahtjeve koji uključuju neostvarene prihode potrebno je više vremena nego za zahtjeve koji uključuju samo isplatu na temelju tarife ozljeda. CICA neće donijeti konačnu odluku o zahtjevu dok ne potvrdite da ste se oporavili od svojih ozljeda, koliko je to moguće. Jednostavne predmete nastojimo riješiti u roku od 12 mjeseci od primitka zahtjeva.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

S vama ćemo komunicirati na engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporavati?

Ako se ne slažete s izvornom odlukom i želite da je preispitamo, morate podnijeti pisani zahtjev za preispitivanje u roku od 56 dana od datuma izvorne odluke. Trebat ćete priložiti sve dodatne dokaze u prilog vašem zahtjevu koje želite da razmotrimo.

Kada zaprimimo vaš zahtjev za preispitivanje i sve popratne informacije, razmotrit će ga službenik nadležan za zahtjeve koji nije bio zadužen za donošenje izvorne odluke. Odluka o preispitivanju može biti manje ili više povoljna u odnosu na izvornu ili izvorna odluka može ostati nepromijenjena.

Ako se ne slažete s odlukom o preispitivanju, možete se žaliti Prvostupanjskom sudu (Odjel za naknadu štete prouzročene kaznenim djelima) (First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation)) u skladu s Pravilima o sudskim postupcima. Pravila su dostupna na internetskim stranicama Prvostupanjskog suda.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Za podnošenje zahtjeva za naknadu nije vam potreban zastupnik kao što je odvjetnik ili društvo za upravljanje potraživanjima. Ne možemo snositi troškove vašeg plaćenog zastupanja te stoga troškove morate platiti sami.

Postoje li u toj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Pomoć pri podnošenju zahtjeva možete zatražiti od Službe za pružanje informacija žrtvama.

Posljednji put ažurirano: 16/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.