Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Odbor za socijalno osiguranje

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Telefaks: +372 640 8155

E-pošta: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Internetske stranice: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Napomene:
tijelo koje odlučuje je Odbor za socijalno osiguranje zajedno sa svojim lokalnim mirovinskim odjelima. Na ovoj ćete stranici uskoro moći pronaći informacije o lokalnim mirovinskim odjelima.

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u matičnoj državi)?

Da.

Na kojim jezicima tijelo za naknade prihvaća dokumente?

Na službenim europskim jezicima, ali po mogućnosti na estonskom ili engleskom jeziku.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Uslugu pisanog prijevoda plaća tijelo koje je naručilo prijevod.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne morate biti nazočni tijekom postupka odlučivanja.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Ne morate biti osobno nazočni.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Dokumenti izdani u drugim državama članicama Europske unije prihvaćaju se, ali medicinski će vještak zdravstveno stanje i ozljede žrtve ocijeniti na temelju medicinske dokumentacije izdane u državi boravišta žrtve.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne morate obaviti liječnički pregled.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Odluka će se donijeti u roku od 30 dana od primitka zadnjeg dokumenta.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na estonskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Prigovor na odluku može se podnijeti u roku od 30 dana od njezina primitka. Pritužba se može podnijeti i upravnom sudu u skladu s postupkom predviđenim u Zakonu o upravnom postupku. Prigovor ćemo riješiti u roku od 30 dana od primitka prigovora.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Da, pružatelji usluga potpore žrtvama. Pojedinosti o tome kako im se možete obratiti možete pronaći na internetskim stranicama Odbora za socijalno osiguranje.

Posljednji put ažurirano: 15/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.