Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Državna riznica

Poštanski pretinac 50

FI-00054 Državna riznica, Finska

E-pošta: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Svoj zahtjev možete poslati izravno Državnoj riznici (Valtiokonttori). Međutim, imajte na umu ograničenja u pogledu jezika dokumentacije pojašnjena u nastavku.

Na kojim jezicima tijela za naknade prihvaćaju zahtjeve,

a na kojim popratnu dokumentaciju?

Zahtjev mora biti sastavljen na finskom, švedskom ili engleskom jeziku. Popratna dokumentacija isto bi tako trebala biti na jednom od tih jezika.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Državna riznica ne prihvaća zahtjev na obradu ako nije sastavljen na jednom od prethodno navedenih jezika. Ako vam je potrebna pomoć u prevođenju dokumentacije, možete se obratiti pomoćnom tijelu u državi u kojoj živite.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Za obradu zahtjeva ne naplaćuju se administrativne pristojbe.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Predmet obrađuje Državna riznica u pisanom obliku. Od vas se ni u jednoj fazi postupka neće tražiti da se osobno pojavite.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Vidjeti odgovor na prethodno pitanje.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Liječnička potvrda koju je izdao liječnik u vašoj državi boravišta prihvaća se kao dokaz o pretrpljenoj ozljedi.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Vidjeti odgovor na prethodno pitanje.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Odluku ćete dobiti u prosjeku od šest do osam mjeseci nakon što Državna riznica zaprimi vaš zahtjev.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Državna riznica odluke izdaje samo na finskom i švedskom jeziku. Ako ste zahtjev podnijeli na engleskom jeziku, zajedno s odlukom dobit ćete sažetak sadržaja odluke na engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Žalbu protiv odluke o naknadi možete podnijeti u pisanom obliku Osiguravajućem sudu (Vakuutusoikeus) u roku od 30 dana od datuma na koji ste obaviješteni o odluci. Smjernice za podnošenje žalbe priložene su odluci Državne riznice o naknadi.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Državna riznica može vam pružiti savjete o pitanjima povezanima s traženjem naknade. Ako za pripremu zahtjeva zatražite pomoć od vanjskog odvjetnika, naknadu za troškove proizašle iz podnošenja zahtjeva možete dobiti samo ako vam je dodijeljena pravna pomoć ili pravni savjetnik u svrhu sudskog postupka. Naknadu za troškove pripreme zahtjeva možete dobiti i ako o predmetu nije odlučivao sud, ali ispunjujete utvrđene financijske uvjete za dodjelu pravne pomoći.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Pomoć u pripremi zahtjeva možete dobiti od finske organizacije za potporu žrtvama (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Podatke za kontakt te organizacije možete pronaći na njezinim internetskim stranicama na https://www.riku.fi/en/home/.

Posljednji put ažurirano: 19/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.