Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

O zahtjevima odlučuju pomoćna tijela u svakoj od saveznih pokrajina. Nadležna je savezna pokrajina u kojoj je kazneno djelo počinjeno. Kako bi se strancima podnositeljima zahtjeva olakšala potraga za nadležnim tijelom, mogu kontaktirati središnju kontaktnu točku Saveznog ministarstva rada i socijalnih pitanja (Zentrale Kontaktstelle, Bundesministerium für Arbeit und Soziales), koja će proslijediti zahtjev za naknadu odgovarajućem tijelu.

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja kontaktne točke u mojoj matičnoj državi)?

Možete, ali trebali biste obavijestiti i nadležna pomoćna tijela.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

zahtjev?

Na svim europskim jezicima.

popratne dokumente?

Na svim europskim jezicima.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Za podnositelja zahtjeva prevođenje je besplatno. Troškove prevođenja obično snose tijela koja odlučuju.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, tko plaća te troškove?

Nije potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe za podnošenje zahtjeva za naknadu štete žrtvama kaznenih djela u Njemačkoj.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, hoću li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ako su potrebni, putne troškove plaća nadležno tijelo koje odlučuje.

Ako trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Nemate zakonsko pravo na tumača. Međutim, ako su potrebni, tumači su u praksi često prisutni.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj matičnoj zemlji biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Takve se potvrde obično prihvaćaju.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ako su potrebni, putne troškove plaća nadležno tijelo koje odlučuje.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Na ovo pitanje ne postoji konačan odgovor s obzirom na to da je trajanje postupka za dobivanje naknade usko povezano s okolnostima svakog pojedinačnog slučaja.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

Odluka se obično prevodi na relevantni nacionalni jezik.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporavati?

Protiv odluke u postupku za dobivanje naknade može se uložiti žalba. Ako žalba bude prihvaćena, možete podnijeti zahtjev Socijalnom sudu.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Svi podnositelji zahtjeva mogu u bilo kojem trenutku dobiti pravnu pomoć. Međutim, nije moguće ostvariti povrat troškova.

Postoje li u toj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Postoji niz lokalnih, regionalnih i nacionalnih organizacija za pomoć žrtvama u Njemačkoj koje pružaju pomoć. Sljedeće internetske stranice daju dobar pregled tih organizacija te su ujedno dostupne i na engleskom i španjolskom jeziku: http://www.odabs.org.

Posljednji put ažurirano: 17/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.