Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Grčko tijelo za naknade (Archí Apozimíosis)

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Ako je vaše boravište (katoikía) ili uobičajeno boravište (siníthi diamoní) na državnom području druge države članice, zahtjev se mora podnijeti pomoćnom tijelu dotične države članice, koje ga šalje Grčkom tijelu za naknade. U tom slučaju Grčko tijelo za naknade pomoćnom tijelu dotične države članice i podnositelju zahtjeva što prije šalje sljedeće: (a) podatke o osobi za kontakt ili odjelu koji je odgovoran za taj predmet; (b) potvrdu primitka zahtjeva; i (c) informaciju o okvirnom roku u kojem se može očekivati odluka o zahtjevu.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju zahtjev?

Službeni jezik za podnošenje zahtjeva i razmjenu informacija, podataka i popratnih dokumenata jest grčki jezik.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Tijelo za naknade ne preuzima odgovornost za prijevod i stoga ne snosi troškove prijevoda.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Da, pristojba iznosi 50 EUR. Ako pristojba nije plaćena u trenutku kada tijelo za naknade razmatra zahtjev, zahtjev se odbija. Grčko pomoćno tijelo može vam dati informacije o platnoj transakciji koju morate izvršiti.

Ako se nalazite u državi obuhvaćenoj područjem SEPA-e (jedinstveno područje plaćanja u eurima), elektroničku pristojbu možete platiti Grčkoj središnjoj banci kao banci primateljici putem kreditnog transfera unutar SEPA-e u eurima. IBAN broj računa i podaci za izvršenje platne transakcije jesu:

Ime primatelja: MINISTARSTVO FINANCIJA

Adresa primatelja: 10 Kar. Servias St., 10562 Atena

IBAN primatelja: GR1201000230000000481090510

Poslovni identifikacijski kod (BIC) banke primatelja: BNGRGRAA

Informacije o platnoj transakciji: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (20-znamenkastu zaporku / oznaku plaćanja dat će vam Grčko pomoćno tijelo)

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ako to smatra potrebnim, Grčko tijelo za naknade može pozvati vas, počinitelja ili druge strane, kao što su svjedoci ili stručnjaci, da se osobno pojavite kako biste pred njim svjedočili.

Ako je vaše mjesto boravišta ili uobičajenog boravišta na državnom području druge države članice, Grčko tijelo za naknade od nadležnog će pomoćnog tijela zatražiti da u skladu s pravom države u kojoj se nalazi sasluša dotičnu osobu i pošalje mu izvješće o saslušanju. Isto tako, u suradnji s nadležnim pomoćnim tijelom i u skladu s grčkim pravom, može i samo provesti saslušanje telefonom ili putem videokonferencijske veze. Grčko tijelo za naknade u tom slučaju od vas ne može zahtijevati da se osobno pojavite. Grčko pomoćno tijelo pomaže tijelu za naknade dotične države članice pri vašem saslušanju ili saslušanju drugih strana, kao što su svjedoci ili stručnjaci.

U tu svrhu Grčko pomoćno tijelo na zahtjev tijela za naknade dotične države članice čini sljedeće: (a) u skladu s grčkim pravom pomaže tijelu za naknade pri provedbi saslušanja telefonom ili putem videokonferencijske veze te u tom slučaju pribavlja i osigurava potrebnu logističku infrastrukturu; ili (b) u skladu s grčkim pravom samo provodi saslušanje i tijelu za naknade predmetne države članice šalje izvješće o saslušanju. U potonjem se slučaju izvješće o saslušanju, koje se sastavlja na grčkom jeziku, prevodi na službeni jezik ili jedan od službenih jezika države članice ili na bilo koji drugi službeni jezik EU-a koji ta država članica prihvaća.

Troškove Grčkog pomoćnog tijela snosi grčka država.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Da, osigurane su usluge tumača.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Prihvaćaju se, ali je moguće da će se zatražiti i mišljenje stručnjaka.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Da, izvršit će se povrat tih troškova.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Grčko tijelo za naknade mora ispitati predmet u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva, a svoju konačnu odluku mora donijeti u roku od tri mjeseca od datuma ocjene zahtjeva.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na jeziku koji razumijete.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

U roku od četiri mjeseca možete pokrenuti postupak pred Upravnim prvostupanjskim sudom (Dioikitikó Protodikeío).

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Žrtve kaznenih djela isto tako imaju pravo na pravnu pomoć u pogledu bilo kakvih kaznenopravnih i građanskopravnih zahtjeva. Zakonodavstvom, odnosno člankom 1. Zakona 3226/2004, predviđena je pravna pomoć građanima država članica EU-a koji imaju niske prihode, državljanima trećih zemalja i osobama bez državljanstva ako zakonito borave ili imaju uobičajeno boravište u Europskoj uniji. Građani s niskim prihodima koji imaju pravo na pravnu pomoć oni su čiji godišnji obiteljski dohodak ne premašuje dvije trećine minimalnoga godišnjeg dohotka utvrđenog u Nacionalnom kolektivnom ugovoru o radu. U slučaju spora koji se vodi pred nacionalnim sudovima dohodak druge stranke u sporu ne uzima se u obzir.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Istraživački centar za rodnu ravnopravnost (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas – KEThI)

Nacionalni centar za socijalnu solidarnost (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – EKKA)

Glavno tajništvo za ravnopravnost spolova (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Grčko vijeće za izbjeglice (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty International – Grčki odjel (Diethnís Amnistía – Ellinikó Tmíma)

Grčka policija – Odjel za kiberkriminalitet

Posljednji put ažurirano: 14/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.