Izvorna jezična inačica ove stranice mađarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

U svojstvu tijela koje odlučuje, Državni ured u Budimpešti (Budapest Főváros Kormányhivatala) ovlašten je odlučivati o zahtjevima za naknadu zaprimljenima iz drugih država članica:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

E-pošta: isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Internetske stranice: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

– zahtjev?

Na bilo kojem jeziku.

– popratnu dokumentaciju?

Na bilo kojem jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Mađarska država.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne, ne postoje takve pristojbe koje treba platiti.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne možete dobiti povrat troškova jer se u tom postupku ne zahtijeva vaše osobno prisustvo.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Da.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Prihvaćamo ih.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

U tom se postupku odluka mora donijeti u roku od najviše 60 dana.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na mađarskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Protiv prvostupanjske odluke može se podnijeti žalba o kojoj, kao drugostupanjsko tijelo, odlučuje Ministarstvo pravosuđa. Protiv odluke koju je u drugom stupnju donijelo Ministarstvo pravosuđa može se pokrenuti upravni postupak pred sudom.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Pravnu pomoć možete dobiti na temelju mađarskog Zakona LXXX. o pravnoj pomoći iz 2003.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Pomoć pri ostvarivanju svojih interesa možete dobiti u bilo kojem od ureda službe za potporu žrtvama, gdje će savjetnici za potporu žrtvama zainteresiranim stranama pružiti praktičnu pomoć (na primjer pomoć pri ispunjavanju zahtjeva, pružanje informacija). Žrtve se mogu obratiti i organizacijama civilnog društva (na primjer Bijeli prsten (Fehérgyűrű), Pomoć mađarskih baptista (Baptista Szeretetszolgálat) itd.).

Posljednji put ažurirano: 11/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.