Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Uprava za pravnu pomoć (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Besplatna telefonska linija: +371 80001801
Telefaks: +371 67514209

E-pošta: jpa@jpa.gov.lv
Internetske stranice: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Zahtjev za državnu naknadu možete poslati izravno Upravi za pravnu pomoć bez podnošenja zahtjeva nadležnom tijelu države članice Europske unije u kojoj boravite.

Na kojim jezicima tijela za naknade prihvaćaju zahtjeve?

Uprava za pravnu pomoć prihvaća zahtjeve za državnu naknadu i priložene dokumente na latvijskom ili engleskom jeziku. Dokumente koji se dostavljaju Upravi za pravnu pomoć nije potrebno ovjeriti te se na njih ne primjenjuju jednakovrijedne formalnosti.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Ako je potrebno prevesti zahtjev za državnu naknadu i priložene dokumente, troškovi prevođenja plaćaju se iz financijskih sredstava koja su iz nacionalnog proračuna dodijeljena Upravi za pravnu pomoć.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Obrada zahtjeva za državnu naknadu zaprimljenog iz druge države članice Europske unije neće vam biti naplaćena.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne morate biti prisutni tijekom postupka obrade vašeg zahtjeva za državnu naknadu i odlučivanja o tome hoće li vam isplata državne naknade biti odobrena ili odbijena.

Ako Uprava za pravnu pomoć utvrdi da su potrebne dodatne informacije kako bi donijela odluku, bit ćete obaviješteni o tome na odgovarajući način u roku od sedam dana od primitka zahtjeva za državnu naknadu.

Odluka će biti poslana na adresu iz zahtjeva za državnu naknadu.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Ne morate biti prisutni tijekom postupka obrade vašeg zahtjeva za državnu naknadu i odlučivanja o tome hoće li vam isplata državne naknade biti odobrena ili odbijena.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja ili sud) donosi odluku o vještačenju. Uprava za pravnu pomoć tražit će od službene osobe koja vodi postupak informacije o rezultatima vještačenja.

Mišljenje vještaka temelji se na medicinskoj dokumentaciji ili drugim objektivnim podacima.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ako je službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja ili sud) odlučila zatražiti vještačenje, vaši putni troškovi bit će pokriveni (sredstvima iz nacionalnog proračuna) u skladu s postupkom i u iznosu koji je utvrđen zakonima i propisima Republike Latvije.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Uprava za pravnu pomoć odlučuje o tome hoće li isplata državne naknade biti odobrena ili odbijena u roku od jednog mjeseca nakon što primi zahtjev za državnu naknadu i ta se odluka šalje na adresu iz zahtjeva za državnu naknadu.

Ako Uprava za pravnu pomoć ili službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja ili sud) od vas zatraži dodatne informacije, razdoblje donošenja odluke obustavlja se do primitka svih traženih informacija.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Odluka o odobrenju ili odbijanju isplate državne naknade bit će vam poslana na latvijskom jeziku zajedno s prijevodom na jezik na kojem država članica Europske unije u kojoj boravite prihvaća dokumente.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Odluku Uprave za pravnu pomoć o odobrenju ili odbijanju isplate državne naknade možete osporiti u roku od jednog mjeseca od datuma na koji je stupila na snagu tako da u tu svrhu podnesete zahtjev Upravi za pravnu pomoć koji će biti proslijeđen Ministarstvu pravosuđa.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Za podnošenje zahtjeva za državnu naknadu nije vam potrebna pravna pomoć. Uprava za pravnu pomoć pruža potrebnu pomoć u pogledu postupka podnošenja zahtjeva za državnu naknadu.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Udruženje „Skalbes” ima besplatnu „telefonsku liniju za pomoć žrtvama kaznenog djela”, koju možete nazvati na broj 116006 (svakim danom od 7:00 do 22:00), putem koje pruža emocionalnu i psihološku potporu žrtvama kaznenih djela, informacije o postupovnim pravima žrtava (na primjer, prava u kaznenom postupku, prava na naknadu štete, državnu naknadu itd.), dostupnim uslugama i postojećim uslugama potpore žrtvama.

Posljednji put ažurirano: 18/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.