Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Ministarstvo pravosuđa

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Telefon: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Telefaks: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-pošta: info@mj.public.lu
Internetske stranice: http://www.mj.public.lu/

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Možete. Zahtjev za naknadu trebalo bi poslati dopisom izravno luksemburškom ministru pravosuđa, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva nema pravo na naknadu od druge države članice i može dokazati da ima zakonito i uobičajeno boravište u Luksemburgu.

Podnositelj zahtjeva može se izuzeti iz uvjeta zakonitog i uobičajenog boravišta u Luksemburgu ako je žrtva kaznenog djela iz članka 382.-1. Kaznenog zakonika (trgovina ljudima).

Na kojim jezicima tijela za naknade prihvaćaju zahtjev i popratne dokumente?

Zahtjev za naknadu i popratni dokumenti prihvaćaju se na sljedećim jezicima:

  • luksemburškom
  • francuskom
  • engleskom.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Ministarstvo pravosuđa snosi troškove prijevoda.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Prisutnost žrtve nije obvezna. Žrtvu može zastupati odvjetnik pa stoga putovanje nije potrebno.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Da.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Liječničke potvrde koje su izdali liječnici u vašoj državi boravišta bit će prihvaćene ili priznate kao popratni dokumenti za djela i štetu koje ste pretrpjeli.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Nije primjenjivo. Strane liječničke potvrde prihvaćaju se kao popratni dokumenti.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Ministar pravosuđa donijet će odluku u roku od šest mjeseci od podnošenja zahtjeva za naknadu.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

S obzirom na to da zahtjev mora biti napisan na francuskom, njemačkom ili luksemburškom jeziku, odgovarajuća odluka isto će tako biti napisana na jednom od tih triju prihvatljivih jezika.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Ako je odluka ministra pravosuđa sporna u dijelu koji se odnosi na načelo ili dodijeljeni iznos, može se podnijeti tužba protiv države, koju predstavlja ministar pravosuđa. Tužba se mora podnijeti Okružnom sudu (tribunal d’arrondissement) u Luxembourgu ili Diekirchu, ovisno o odabiru podnositelja zahtjeva.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Svatko tko može dokazati da nema dovoljno sredstava može primiti besplatnu pravnu pomoć, u skladu s uvjetima utvrđenima zakonom. Može vam biti dodijeljen odvjetnik koji će vam pružiti pravni savjet ili vas zastupati na sudu, pri čemu troškove snosi država. Svatko se može za savjet obratiti tijelima koja pružaju pravne informacije i savjete. Za besplatne pravne informacije možete se obratiti Službi za primanje stranaka i pravne informacije (Service d’Accueil et d’Information juridique).

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (Središnja služba za socijalnu pomoć) – Service d’aide aux victimes (SAV) (Služba za pomoć žrtvama)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 58 21-627 / 628

Posljednji put ažurirano: 19/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.