Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Malta

Sadržaj omogućio
Malta
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Službenik za obradu zahtjeva

The Palace, St George’s Square
Valletta

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Svoj zahtjev ne možete poslati izravno.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

  • zahtjev? Na malteškom ili engleskom jeziku.
  • popratne dokumente? Na malteškom ili engleskom jeziku.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Plaća ga tijelo za naknade.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne postoje pristojbe koje je potrebno platiti.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Nije primjenjivo.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Nije primjenjivo.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Mogu biti priznate na temelju odluke službenika za obradu zahtjeva koji može odlučiti uključiti i lokalne medicinske stručnjake.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Da, dobit ćete povrat troškova.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Tijelu je potrebno od jednog do dva mjeseca.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Odluku možete primiti na engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

To nije moguće.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da, možete.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

http://vso.org.mt/

ili glavni odvjetnik za pravnu pomoć: https://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.