Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Te informacije trenutačno nisu dostupne.

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Zahtjev za naknadu tijelu koje odlučuje u pravilu dostavlja pomoćno tijelo. Međutim, nositelj prava na naknadu može isto tako poslati zahtjev izravno poljskom tijelu koje odlučuje.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

– zahtjev?

– popratnu dokumentaciju?

Tijelo koje odlučuje prihvaća pismena na poljskom i engleskom jeziku.

Tijelo koje odlučuje prihvaća zapisnike saslušanja koje provede pomoćno tijelo druge države na službenom jeziku te države.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Troškove prevođenja dokumentacije snosi Državna riznica.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Osobe koje traže naknadu u potpunosti su oslobođene plaćanja sudskih troškova.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne možete dobiti povrat putnih troškova. Međutim, možete biti saslušani na daljinu, odnosno bez potrebe da putujete do tijela koje odlučuje. Od tijela koje odlučuje možete zatražiti da pomoćnom tijelu u vašoj državi podnese zahtjev za pomoć pri organizaciji prijenosa vašeg saslušanja. Za takvo saslušanje morate dati svoju suglasnost.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Prema potrebi, tijelo koje odlučuje imenovat će stručnog tumača. Vi ne snosite nikakve troškove u vezi s tim.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Tijelo koje odlučuje ocijenit će je li pregled koji su obavili liječnici u vašem mjestu boravišta vjerodostojan. Ako utvrdi da je potreban novi pregled, trebate mu se podvrgnuti. Trebat ćete platiti samo putne troškove.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne možete dobiti povrat putnih troškova, čak i ako morate biti podvrgnuti liječničkom pregledu u ovoj državi.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Nema roka za odlučivanje o zahtjevima za naknadu. To ne ovisi samo o složenosti predmeta i dokazima koje tijelo koje odlučuje treba uzeti u obzir, nego i o broju predmeta koje tijelo koje odlučuje trenutačno razmatra.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Odluka o naknadi bit će na poljskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Ako ste nezadovoljni odlukom o naknadi, žalbu možete podnijeti drugostupanjskom sudu (sąd II instancji). Nećete snositi nikakve troškove povezane sa žalbom.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Prema poljskom pravu, može se pružiti pravna pomoć. Pruža se osobama koje dokažu da ne mogu platiti odvjetnika. Imajte na umu sljedeće: pri traženju naknade možete očekivati pomoć od javnog tužitelja koji vodi postupak povezan s kaznenim djelom za koje tražite naknadu.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

U Poljskoj postoji Fond za potporu žrtvama i pomoć nakon odsluženja zatvorske kazne (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), koji prikuplja sredstva za, među ostalim, pružanje pomoći žrtvama kaznenih djela i njihovim obiteljima. Tim fondom upravlja Ministarstvo pravosuđa. Potpora je organizirana tako da upravitelj fonda na otvorenom natječaju odabere organizacije čije se ponude smatraju najboljima te im dodijeli sredstva namijenjena subvencioniranju mjera za žrtve kaznenih djela.

Sredstva se upotrebljavaju za financiranje pravne, psihološke i materijalne pomoći. Pomoć može obuhvaćati pomoć pri traženju naknade, uključujući u prekograničnim predmetima.

Ako želite dobiti takvu pomoć, trebali biste se obratiti nevladinoj organizaciji koja je dobila subvenciju ministra pravosuđa za pružanje potpore žrtvama te dokazati da ste žrtva kaznenog djela. Popis takvih organizacija, zajedno s njihovim podacima za kontakt, dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa(https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/), u odjeljku o aktivnostima/potpori žrtvama kaznenih djela/potpori žrtvama kaznenih djela i članovima njihovih obitelji – popis tijela i organizacija (kliknite na: działalność/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Posljednji put ažurirano: 03/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.