Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike – Odjel za rehabilitaciju i naknade

Telefon: +421288891225
Telefaks: +4212888 91 579

E-pošta: victims@justice.sk
Internetske stranice: https://www.justice.gov.sk

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Nije moguće komunicirati izravno s Ministarstvom pravosuđa Slovačke Republike. Kad je riječ o prekograničnim predmetima, trebali biste se obratiti pomoćnom tijelu u matičnoj državi.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

  • zahtjev?
    Na slovačkom jeziku.
  • popratne dokumente?
    Na slovačkom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike ne prevodi potrebnu dokumentaciju. Žrtva kaznenog djela plaća prijevod i povezane troškove.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Postupak je besplatan.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Žrtva kaznenog djela s elementima nasilja ne mora biti nazočna pri ocjenjivanju zahtjeva za naknadu. Sva saslušanja provodi pomoćno tijelo koje prima zahtjev ili slovačka tijela uz pomoć tehničke opreme za audiovizualni prijenos. Stoga ne nastaju putni troškovi i nema potrebe za povratom.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Osobno sudjelovanje podnositelja zahtjeva u postupku za naknadu štete nije predviđeno zakonom. Žrtva kaznenog djela s elementima nasilja ne mora biti nazočna pri ocjenjivanju zahtjeva za naknadu.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Kako bi se odredila naknada za bol i patnju potrebna su liječnička izvješća koja ispunjavaju zahtjeve utvrđene slovačkim pravnim sustavom. Međutim, i dalje je moguće da će vaš zdravstveni status procijeniti liječnik u Slovačkoj Republici na temelju liječničkih izvješća izdanih u državi boravišta.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Nećete dobiti povrat putnih troškova.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike donijet će odluku u roku od šest mjeseci od primitka potpunog zahtjeva.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na slovačkom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Podnošenjem tužbe sudu.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

U slovačkom pravnom sustavu nije predviđena pravna pomoć namijenjena posebno u svrhe potraživanja naknade. Moguće je iskoristiti opću pravnu pomoć koju pruža država pri Centru za pravnu pomoć ili zatražiti pomoć od jedne od organizacija koje pružaju pomoć žrtvama kaznenih djela. Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike pruža i osnovne upute u pogledu potraživanja naknade.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Postoje nevladine organizacije koje pružaju pomoć i potporu žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja u Slovačkoj Republici koje su usmjerene na određene žrtve. Mogućnosti pojedinačnih organizacija da pružaju pomoć u pogledu naknada za štetu u prekograničnim predmetima uglavnom ovise o njihovom kapacitetu osoblja.

Posljednji put ažurirano: 27/02/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.