Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Ministarstvo pravosuđa Republike Slovenije
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon: +386 1 369 54 40
Telefaks: +386 1 369 54 75

E-pošta: gp.mp@gov.si
Internetske stranice: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

– zahtjev? Na slovenskom jeziku.

– popratne dokumente? Na slovenskom jeziku, u obliku ovjerenog prijevoda.

Ako zahtjev i popratni dokumenti nisu napisani na slovenskom jeziku, Ministarstvo pravosuđa vraća ih podnositelju zahtjeva ili tijelu države članice od kojeg je primilo zahtjev uz objašnjenje da zahtjev i popratni dokumenti moraju biti na slovenskom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Ako zahtjev i popratni dokumenti nisu napisani na slovenskom jeziku, Ministarstvo pravosuđa vraća ih podnositelju zahtjeva ili tijelu od kojeg je primilo zahtjev uz objašnjenje da zahtjev i popratni dokumenti moraju biti na slovenskom jeziku. Drugim riječima, tijelo za naknade ne prevodi zahtjev ni popratne dokumente iz drugih država članica EU-a. Troškovi prevođenja plaćaju se iz proračuna Republike Slovenije.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne. Naknada se ne plaća za zahtjeve, tužbe i odluke u postupku za naknadu štete u skladu s tim zakonom.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne, nije osiguran povrat troškova.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan hoću li dobiti tumača?

U pravilu ne trebate biti nazočni tijekom postupka.

Povjerenstvo za donošenje odluka o naknadama za žrtve kaznenih djela može odlučiti održati usmenu raspravu ili saslušati stranku ili vještaka. U skladu s pravilima općega upravnog postupka, stranke koje ne poznaju jezik ili se ne mogu njime služiti zbog invaliditeta imaju pravo na tumača kako bi mogli pratiti tijek postupka. Tijelo je obvezno obavijestiti podnositelje zahtjeva o tome.

Međutim, u skladu sa zakonom, Povjerenstvo može zatražiti od nadležnog tijela u drugoj državi članici EU-a u kojoj je podnositelj zahtijeva podnio zahtjev da provede te radnje. U tom slučaju podnositelj zahtjeva ne treba biti osobno nazočan.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Priložene liječničke potvrde bit će prihvaćene ili priznate ako ih predočite na slovenskom jeziku u obliku ovjerenog prijevoda.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

U skladu s pravilima općega upravnog postupka nećete dobiti povrat putnih troškova jer se pregled obavlja na zahtjev podnositelja zahtjeva.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Zakonski je rok za donošenje odluke tri mjeseca od primitka potpunog zahtjeva. U pravilu sam postupak traje manje od pola godine, ovisno o pojedinačnim okolnostima.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Odluka će biti napisana na slovenskom jeziku.

Ako će se postupak voditi preko nadležnog tijela druge države članice EU-a, odluka će biti poslana zajedno s propisanim standardnim obrascem koji je utvrdila Europska komisija i koji mora biti ispunjen na jeziku nadležne države članice kojoj se šalje. Dio su standardnog obrasca i sažetak odluke, objašnjenje ili uputa o pravnom lijeku te objašnjenje drugih radnji koje se očekuju od podnositelja zahtjeva.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Odluku možete osporiti podnošenjem tužbe u upravnom postupku o kojoj odlučuje Upravni sud Republike Slovenije.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

U upravnom postupku koji uključuje izradu zahtjeva za naknadu štete ne možete dobiti besplatnu pravnu pomoć.

Međutim, u skladu s pravilima o općem upravnom postupku, službenik mora poštovati načelo zaštite prava podnositelja zahtjeva, što znači da službenik mora omogućiti podnositelju zahtjeva da ostvari svoje pravo, upozoriti ga o tome, pozvati ga da ispuni zahtjev i navede objašnjenja te se pritom pobrinuti da neznanje ili neinformiranost podnositelja zahtjeva ne naštete ostvarenju njegovih prava.

Podnositelj zahtjeva može odlučiti pokrenuti postupak protiv odluke Povjerenstva. U upravnom sporu koji je ujedno i sudski postupak, stranci (koji nemaju boravište u Republici Sloveniji) imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć pod uvjetom poštovanja načela uzajamnosti ili pod uvjetima i u slučajevima utvrđenima u međunarodnim ugovorima koji su obvezujući za Republiku Sloveniju.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Nemamo informacije o tome.

Posljednji put ažurirano: 12/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.