If my claim (from another country) is to be considered in this country

Information on how an EU country assesses an application for compensation

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you find information about how your application will be assessed by the deciding authority in the EU country where the crime was committed.

You are advised to look at the information for the country where the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Belgija

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

(a) Povjerenstvo za financijsku pomoć žrtvama nasilja počinjenog s namjerom (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) može pomoći žrtvama koje su belgijski državljani ili koje imaju boravište u Belgiji da zatraže naknadu u drugoj državi članici EU-a.

Adresa:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

(b) Za slučajeve žrtava terorizma morate se obratiti Odjelu Povjerenstva za terorizam.

Poštanska adresa:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruterrorvictims@just.fgov.be

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

 • zahtjev? Na francuskom, nizozemskom, njemačkom i engleskom jeziku.
 • popratnu dokumentaciju? Na francuskom, nizozemskom, njemačkom i engleskom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Takav slučaj još nije zabilježen te se i dalje razmatra.

Je li ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Ne.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Komisija navedeno ocjenjuje na temelju ozljede i težine ozljede koju je pretrpjela žrtva.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Trenutačno 18 mjeseci. Postupak je isti za prekogranične predmete i one koji se vode pred nacionalnim sudovima.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na francuskom, nizozemskom, njemačkom ili engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Ne postoji postupak za podnošenje žalbe na odluku Povjerenstva. Može se samo podnijeti zahtjev za poništenje belgijskom Državnom vijeću (Conseil d’Etat).

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne, Povjerenstvo se ne uključuje u navedeno.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Postoje službe za pomoć žrtvama koje mogu pomoći žrtvama da zatraže financijsku pomoć od Povjerenstva.

Pomoć žrtvama pružaju zajednice i regije Belgije.

Za više informacija (posebno o različitim službama ovlaštenima za pružanje pomoći) posjetite internetske stranice navedene u nastavku:

Zajednica Valonija – Bruxelles: Poveznica se otvara u novom prozoruvictimes.be

Flandrija: Poveznica se otvara u novom prozoruslachtofferzorg.be

Posljednji put ažurirano: 14/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Bugarska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE BUGARSKE

Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela

Adresa: Slavjanska ulica 1,1040 Sofija, Republika Bugarska

Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.compensation.bg/en

U slučaju kaznenih djela počinjenih na državnom području Republike Bugarske tijelo koje odlučuje u pogledu zahtjeva za naknadu u prekograničnim slučajevima jest Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela.

U slučaju kaznenih djela počinjenih izvan Republike Bugarske, Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela pomoćno je tijelo i ono šalje zahtjev za naknadu nadležnom tijelu države u kojoj je kazneno djelo počinjeno.

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da, možete.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

 • zahtjev? Na bugarskom i engleskom jeziku.
 • popratnu dokumentaciju? Na bugarskom i engleskom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Prijevod plaća Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne, nije.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Žrtva nije prisutna tijekom postupka u kojem se odlučuje o naknadi koju dodjeljuje država.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Vidjeti odgovor na prethodno pitanje.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Da, hoće. Medicinska dokumentacija, uključujući onu kojom se dokazuju troškovi liječenja, koju je izdala predmetna zemlja mogu se prihvatiti i/ili priznati, ali Nacionalno vijeće o tom pitanju odlučuje na pojedinačnoj osnovi.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Moguće je dobiti povrat putnih troškova povezanih s liječničkim pregledom, ali Nacionalno vijeće o tom pitanju odlučuje na pojedinačnoj osnovi.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Podneseni zahtjevi za naknadu razmatraju se u roku od mjesec dana nakon datuma njihova zaprimanja. Taj se rok prema potrebi može produljiti na najviše tri mjeseca.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na bugarskom i engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Odluke Nacionalnog vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela ne mogu se osporavati.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

U postupku u kojem država dodjeljuje naknadu nije potrebno sudjelovanje odvjetnika.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Da. Bugarsko udruženje organizacija za pomoć žrtvama

Tel.: +359 29819300

Posljednji put ažurirano: 10/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Češka

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Ministarstvo pravosuđa Češke Republike, Odjel za naknadu štete

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prag 2

Telefon: (420) 221997966
Telefaks: (420) 221997967

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruodsk@msp.justice.cz

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju zahtjev / popratnu dokumentaciju?

Na češkom, slovačkom ili engleskom jeziku.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Tijelo koje odlučuje neće prihvatiti dokumente koji nisu napisani na češkom, slovačkom ili engleskom jeziku (neće ih uzeti u obzir te će pozvati podnositelja zahtjeva da podnese zahtjev ili dokumente prevedene na jedan od prihvaćenih jezika). Ako je potreban prijevod dokumenata na engleskom jeziku, prevest će ih o vlastitom trošku.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Putni troškovi se ne vraćaju.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Tijelo koje odlučuje ne osigurava tumača.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Liječnička će potvrda iz vašeg mjesta boravišta najvjerojatnije biti prihvaćena.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Odluka o zahtjevu donosi se u roku od tri mjeseca.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

Na češkom ili engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporavati?

Pokretanjem upravnog postupka pred sudom.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da, o vlastitom trošku.

Postoje li u toj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Najveća je nevladina organizacija za potporu žrtvama kaznenih djela Bílý kruh obětí (Bijeli krug sigurnosti).

Posljednji put ažurirano: 15/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Danska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Nije propisano da se zahtjev treba poslati preko pomoćnog tijela. Zahtjev se može poslati izravno tijelu koje odlučuje u toj državi (danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima) koje će zatim zahtjev poslati policiji u okrugu u kojem je provedena istraga kaznenog djela. Zahtjev se može poslati i izravno policiji.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju: zahtjev? popratnu dokumentaciju?

Sva poslana dokumentacija prihvaća se na danskom i engleskom jeziku. Međutim, poželjno je da se sva dokumentacija koja se podnosi danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima, u mjeri u kojoj je to moguće, prevede na danski jezik.

Danska je sklopila konvenciju o jeziku s nordijskim zemljama (Finskom, Islandom, Norveškom i Švedskom) u skladu s kojom se građani tih zemalja imaju pravo služiti svojim jezikom u drugoj nordijskoj zemlji. Jezici obuhvaćeni konvencijom jesu danski, finski, islandski, norveški i švedski.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države članice EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

U predmetima koji se odnose na naknadu štete prevođenje dokumenata plaća danska policija.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Predmet se razmatra u pisanom postupku. Stoga kao podnositelj zahtjeva ne trebate biti prisutni dok danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima razmatra predmet ili kad donosi odluku.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Budući da se predmet razmatra u pisanom postupku, pitanja o osobnoj nazočnosti i dobivanju tumača nisu relevantna.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Ne postoji zahtjev da liječničke procjene i preglede trebaju provesti liječnici u ovoj državi. Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima u načelu prihvaća sve liječničke potvrde.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Obično nema potrebe za liječničkim pregledima u ovoj državi ako živite u drugoj državi članici EU-a jer se pregled može obaviti u vašoj državi boravišta.

Putni troškovi povezani s liječenjem mogu se nadoknaditi kao trošak povezan s oporavkom.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Vrijeme koje je danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima potrebno za razmatranje predmeta može se znatno razlikovati od slučaja do slučaja. Razlog tomu je, među ostalim, potreba za dobivanjem dodatnih informacija o predmetu od, ovisno o posebnim okolnostima predmeta, policije, liječnika ili drugih tijela. Osim toga, u slučajevima trajne ozljede ili gubitka radne sposobnosti može biti potrebno predmet podnijeti Tijelu za osiguranje na tržišta rada, (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), što može produljiti vrijeme razmatranja predmeta.

Više od 50% novih predmeta koje zaprimi danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima rješava se u roku od 50 dana u skladu s posebno brzim postupkom koji se primjenjuje u jednostavnim predmetima. To uključuje predmete u kojima je donesena pravomoćna presuda u pogledu krivnje i iznosa naknade štete.

Ako se predmet ne može riješiti tim posebno brzim postupkom, uobičajeno vrijeme koje je danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima potrebno za obradu predmeta trenutačno iznosi do 18 mjeseci od zaprimanja novog zahtjeva za naknadu.

Razmatranje predmeta možete ubrzati podnošenjem dokaza o svojim zahtjevima Odboru. Dokumentacija može sadržavati, primjerice, račune za kupnju lijekova, liječničke potvrde o razdoblju trajanja bolesti ili izjavu vašeg poslodavca o izgubljenom prihodu zbog ozljede.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima sve odluke sastavlja na danskom jeziku. Zatim imate mogućnost da odluku prevede pomoćno tijelo u vašoj matičnoj državi.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Protiv odluke danskog Odbora za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne možete podnijeti žalbu drugim tijelima. Ako želite promijeniti odluku, najprije morate kontaktirati danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima i objasniti zašto se ne slažete s odlukom. Zatim će Odbor ocijeniti postoji li osnova za ponovno razmatranje predmeta. Uobičajeni je kriterij da je podnositelj zahtjeva dostavio nove i relevantne informacije koje su važne za ishod predmeta.

Ako danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima potvrdi svoju odluku, možete pokrenuti postupak sudskog preispitivanja odluke Odbora.

Osim toga, možete podnijeti žalbu parlamentarnom ombudsmanu.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Razmatranje predmeta organizirano je tako da vam pravna pomoć u načelu nije potrebna, ali za to postoji mogućnost u skladu s propisima ove države. U posebnim slučajevima danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima može odlučiti da podnositelj zahtjeva mora djelomično ili u cijelosti snositi troškove nastale u okviru postupka pred Odborom.

Ne postoji zahtjev da bi odvjetnik ili organizacija koja pruža pravnu pomoć u ovoj državi trebali osigurati pravnu pomoć ili pristup odvjetniku.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Posljednji put ažurirano: 04/05/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Njemačka

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

O zahtjevima odlučuju pomoćna tijela u svakoj od saveznih pokrajina. Nadležna je savezna pokrajina u kojoj je kazneno djelo počinjeno. Kako bi se strancima podnositeljima zahtjeva olakšala potraga za nadležnim tijelom, mogu kontaktirati središnju kontaktnu točku Saveznog ministarstva rada i socijalnih pitanja (Zentrale Kontaktstelle, Bundesministerium für Arbeit und Soziales), koja će proslijediti zahtjev za naknadu odgovarajućem tijelu.

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja kontaktne točke u mojoj matičnoj državi)?

Možete, ali trebali biste obavijestiti i nadležna pomoćna tijela.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

zahtjev?

Na svim europskim jezicima.

popratne dokumente?

Na svim europskim jezicima.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Za podnositelja zahtjeva prevođenje je besplatno. Troškove prevođenja obično snose tijela koja odlučuju.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, tko plaća te troškove?

Nije potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe za podnošenje zahtjeva za naknadu štete žrtvama kaznenih djela u Njemačkoj.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, hoću li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ako su potrebni, putne troškove plaća nadležno tijelo koje odlučuje.

Ako trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Nemate zakonsko pravo na tumača. Međutim, ako su potrebni, tumači su u praksi često prisutni.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj matičnoj zemlji biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Takve se potvrde obično prihvaćaju.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ako su potrebni, putne troškove plaća nadležno tijelo koje odlučuje.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Na ovo pitanje ne postoji konačan odgovor s obzirom na to da je trajanje postupka za dobivanje naknade usko povezano s okolnostima svakog pojedinačnog slučaja.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

Odluka se obično prevodi na relevantni nacionalni jezik.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporavati?

Protiv odluke u postupku za dobivanje naknade može se uložiti žalba. Ako žalba bude prihvaćena, možete podnijeti zahtjev Socijalnom sudu.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Svi podnositelji zahtjeva mogu u bilo kojem trenutku dobiti pravnu pomoć. Međutim, nije moguće ostvariti povrat troškova.

Postoje li u toj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Postoji niz lokalnih, regionalnih i nacionalnih organizacija za pomoć žrtvama u Njemačkoj koje pružaju pomoć. Sljedeće internetske stranice daju dobar pregled tih organizacija te su ujedno dostupne i na engleskom i španjolskom jeziku: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.odabs.org.

Posljednji put ažurirano: 17/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Estonija

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Odbor za socijalno osiguranje

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Telefaks: +372 640 8155

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Napomene:
tijelo koje odlučuje je Odbor za socijalno osiguranje zajedno sa svojim lokalnim mirovinskim odjelima. Na ovoj ćete stranici uskoro moći pronaći informacije o lokalnim mirovinskim odjelima.

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u matičnoj državi)?

Da.

Na kojim jezicima tijelo za naknade prihvaća dokumente?

Na službenim europskim jezicima, ali po mogućnosti na estonskom ili engleskom jeziku.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Uslugu pisanog prijevoda plaća tijelo koje je naručilo prijevod.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne morate biti nazočni tijekom postupka odlučivanja.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Ne morate biti osobno nazočni.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Dokumenti izdani u drugim državama članicama Europske unije prihvaćaju se, ali medicinski će vještak zdravstveno stanje i ozljede žrtve ocijeniti na temelju medicinske dokumentacije izdane u državi boravišta žrtve.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne morate obaviti liječnički pregled.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Odluka će se donijeti u roku od 30 dana od primitka zadnjeg dokumenta.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na estonskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Prigovor na odluku može se podnijeti u roku od 30 dana od njezina primitka. Pritužba se može podnijeti i upravnom sudu u skladu s postupkom predviđenim u Zakonu o upravnom postupku. Prigovor ćemo riješiti u roku od 30 dana od primitka prigovora.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Da, pružatelji usluga potpore žrtvama. Pojedinosti o tome kako im se možete obratiti možete pronaći na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Odbora za socijalno osiguranje.

Posljednji put ažurirano: 15/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Grčka

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Poveznica se otvara u novom prozoruGrčko tijelo za naknade (Archí Apozimíosis)

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Ako je vaše boravište (katoikía) ili uobičajeno boravište (siníthi diamoní) na državnom području druge države članice, zahtjev se mora podnijeti pomoćnom tijelu dotične države članice, koje ga šalje Grčkom tijelu za naknade. U tom slučaju Grčko tijelo za naknade pomoćnom tijelu dotične države članice i podnositelju zahtjeva što prije šalje sljedeće: (a) podatke o osobi za kontakt ili odjelu koji je odgovoran za taj predmet; (b) potvrdu primitka zahtjeva; i (c) informaciju o okvirnom roku u kojem se može očekivati odluka o zahtjevu.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju zahtjev?

Službeni je jezik za podnošenje zahtjeva i razmjenu informacija, podataka i popratnih dokumenata grčki jezik.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Tijelo za naknade ne preuzima odgovornost za prijevod i stoga ne snosi troškove prijevoda.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Da, pristojba iznosi 100 EUR. Ako pristojba nije plaćena u trenutku kada tijelo za naknade razmatra zahtjev, zahtjev se odbija. Grčko pomoćno tijelo može vam dati informacije o platnoj transakciji koju morate izvršiti.

Ako se nalazite u državi obuhvaćenoj područjem SEPA-e (jedinstveno područje plaćanja u eurima), elektroničku pristojbu možete platiti Grčkoj središnjoj banci kao banci primateljici putem kreditnog transfera unutar SEPA-e u eurima. IBAN broj računa i podaci za izvršenje platne transakcije jesu:

Ime primatelja: MINISTARSTVO FINANCIJA

Adresa primatelja: 10 Kar. Servias St., 10562, Atena

IBAN primatelja: GR1201000230000000481090510

Poslovni identifikacijski kod (BIC) banke primatelja: BNGRGRAA

Informacije o platnoj transakciji: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (20-znamenkastu zaporku / oznaku plaćanja dat će vam Grčko pomoćno tijelo)

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ako to smatra potrebnim, tijelo za naknade može pozvati vas, počinitelja kaznenog djela ili druge strane, kao što su svjedoci ili stručnjaci, da se osobno pojavite kako biste pred njim svjedočili.

Ako je vaše mjesto boravišta ili uobičajenog boravišta na državnom području druge države članice, Grčko tijelo za naknade od nadležnog će pomoćnog tijela zatražiti da u skladu s pravom države u kojoj se nalazi sasluša dotičnu osobu i pošalje mu izvješće o saslušanju. Isto tako, u suradnji s nadležnim pomoćnim tijelom i u skladu s grčkim pravom, može i samo provesti saslušanje telefonom ili putem videokonferencijske veze. Grčko tijelo za naknade u tom slučaju od vas ne može zahtijevati da se osobno pojavite. Grčko pomoćno tijelo pomaže tijelu za naknade dotične države članice pri vašem saslušanju ili saslušanju drugih strana, kao što su svjedoci ili stručnjaci.

U tu svrhu Grčko pomoćno tijelo na zahtjev tijela za naknade dotične države članice čini sljedeće: (a) u skladu s grčkim pravom pomaže tijelu za naknade pri provedbi saslušanja telefonom ili putem videokonferencijske veze te u tom slučaju pribavlja i osigurava potrebnu logističku infrastrukturu; ili (b) u skladu s grčkim pravom samo provodi saslušanje i tijelu za naknade dotične države članice šalje izvješće o saslušanju. U potonjem se slučaju izvješće o saslušanju, koje se sastavlja na grčkom jeziku, prevodi na službeni jezik ili jedan od službenih jezika države članice ili na bilo koji drugi službeni jezik EU-a koji ta država članica prihvaća.

Troškove Grčkog pomoćnog tijela snosi grčka država.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Da, osigurane su usluge tumača.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Prihvaćaju se, ali je moguće da će se zatražiti i mišljenje stručnjaka.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Da, izvršit će se povrat tih troškova.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Tijelo za naknade mora ispitati predmet u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva, a svoju konačnu odluku mora dati u roku od tri mjeseca od datuma ocjene zahtjeva.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na jeziku koji razumijete.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Možete pokrenuti postupak pred Upravnim prvostupanjskim sudom (Dioikitikoú Protodikeíou).

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Žrtve kaznenih djela isto tako imaju pravo na pravnu pomoć u pogledu bilo kakvih kaznenopravnih i građanskopravnih zahtjeva. Zakonodavstvom, odnosno člankom 1. Zakona 3226/2004, predviđena je pravna pomoć građanima država članica EU-a koji imaju niske prihode, državljanima trećih zemalja i osobama bez državljanstva ako zakonito borave ili imaju uobičajeno boravište u Europskoj uniji. Građani s niskim prihodima koji imaju pravo na pravnu pomoć oni su čiji godišnji obiteljski dohodak ne premašuje dvije trećine minimalnoga godišnjeg dohotka utvrđenog u Nacionalnom kolektivnom ugovoru o radu. U slučaju spora koji se vodi pred nacionalnim sudovima dohodak druge stranke u sporu ne uzima se u obzir.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Poveznica se otvara u novom prozoruIstraživački centar za ravnopravnost spolova (KEThI)

Poveznica se otvara u novom prozoruNacionalni centar za društvenu solidarnost (EKKA)

Poveznica se otvara u novom prozoruGlavno tajništvo za ravnopravnost spolova (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Poveznica se otvara u novom prozoruGrčko vijeće za izbjeglice (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Poveznica se otvara u novom prozoruAmnesty International – grčki odsjek

Poveznica se otvara u novom prozoruGrčka policija – kiberkriminal

Posljednji put ažurirano: 21/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Španjolska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Uredi za potporu žrtvama kaznenih djela (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) pomoćno su tijelo kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode.

Lokacije ureda za potporu žrtvama kaznenih djela možete pronaći na sljedećoj Poveznica se otvara u novom prozorupoveznici.

Ministarstvo unutarnjih poslova pomoćno je tijelo kad je riječ o kaznenim djelima terorizma.

Informacije o pomoćnom tijelu možete pronaći na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Iako preporučujemo da se zahtjevi usmjeravaju preko pomoćnih tijela, mogući su slučajevi u kojima pomoćna tijela drugih država članica uspostavljaju izravan kontakt s tijelom koje odlučuje.

Na kojim jezicima tijela za naknade prihvaćaju zahtjeve ili popratne dokumente?

Zahtjevi za naknadu i dokumenti prihvaćaju se na španjolskom jeziku.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Ta informacija nije dostupna.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, kad sve istrage završe, a prije donošenja odluke o odobrenju ili odbijanju tražene pomoći, podnositelju zahtjeva odobrit će se saslušanje u skladu s primjenjivim zakonodavstvom kako bi mogao iznijeti odgovarajuće argumente.

Ako je kazneno djelo počinjeno u Španjolskoj, a podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU-a, kad se zahtjev za pomoć podnosi preko pomoćnog tijela države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište, Glavna uprava za troškove osoblja i javnih mirovina Ministarstva financija i javne uprave (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) u svojstvu tijela koje odlučuje može ostvariti suradnju s odgovarajućim pomoćnim tijelom kako bi provela postupak saslušanja podnositelja zahtjeva ili druge osobe, ako to smatra potrebnim.

Kako bi provela saslušanje, Glavna uprava za troškove osoblja i javnih mirovina Ministarstva financija i javne uprave od pomoćnog tijela države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište može zatražiti sve što je potrebno kako bi tijelo koje odlučuje o odobrenju ili odbijanju tražene pomoći moglo provesti saslušanje neposredno, telefonom ili videokonferencijskom vezom, ako podnositelj zahtjeva na to pristane. Osim toga, pomoćno tijelo koje provodi saslušanje mora poslati izvješće o provedenom saslušanju Glavnoj upravi za troškove osoblja i javnih mirovina Ministarstva financija i javne uprave.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, vrijede ista pravila kao i u slučajevima kaznenih djela s elementima nasilja te kaznenih djela protiv spolne slobode ako je kazneno djelo počinjeno u Španjolskoj, a podnositelj zahtjeva za pomoć ima uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU-a, te ako je zahtjev za pomoć podnesen preko pomoćnog tijela države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište i koje izvršava prethodno opisane radnje u pogledu saslušanja, to jest preko Ministarstva unutarnjih poslova kao pomoćnog tijela i preko Glavne uprave za podršku žrtvama terorizma kao tijela koje odlučuje.

Kao što je prethodno utvrđeno, moguće je provesti saslušanje telefonom ili videokonferencijskom vezom kako bi se izbjegli troškovi putovanja ako podnositelj zahtjeva na to pristane.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Općenito, žrtve bilo kojeg kaznenog djela koje ne govore ili ne razumiju španjolski jezik ili službeni jezik koji se upotrebljava u postupku imaju pravo na besplatnu pomoć tumača, koji govori jezik koji žrtva razumije, pri davanju izjave u fazi istrage koju provode sudac, javni tužitelj ili policijski službenici, ili ako u suđenju ili usmenom dijelu postupka sudjeluju kao svjedoci. To se pravo primjenjuje i na osobe sa slušnim ili govornim smetnjama.

Tumač može pružiti pomoć videokonferencijskom vezom ili bilo kojim telekomunikacijskim sredstvom, osim ako sudac ili sud po službenoj dužnosti ili na zahtjev jedne od stranaka odluči da tumač mora biti fizički prisutan kako bi se zaštitila prava žrtve.

U slučaju policijske intervencije, sucu istrage moguće je podnijeti žalbu na odluku o tome da se žrtvi neće osigurati usluge tumačenja. Smatra se da je žalba podnesena u onom trenutku kad osoba na koju se ta odluka odnosi izrazi svoje nezadovoljstvo u trenutku odbijanja.

Moguće je podnijeti žalbu na sudsku odluku o tome da se žrtvi neće osigurati usluge tumačenja.

Osim toga, uredi za potporu žrtvama kaznenih djela, to jest pomoćna tijela za prekogranična kaznena djela, pružit će žrtvama informacije o dostupnim uslugama tumačenja.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Svi dokumenti priloženi zahtjevu moraju biti prevedeni na španjolski jezik s obzirom na to da je to jedini jezik koji tijelo za naknade prihvaća.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, rok za podnošenje zahtjeva za pomoć u načelu je jedna godina od dana počinjenja kaznenog djela.

Konačni ili privremeni rokovi za donošenje odluke o odobrenju ili odbijanju tražene pomoći sljedeći su:

 • kad je riječ o ozljedama koje prouzročuju invaliditet, o pogoršanju takvih ozljeda ili o smrti: šest mjeseci
 • kad je riječ o privremenoj onesposobljenosti: četiri mjeseca
 • kad je riječ o troškovima terapijskog liječenja zbog kaznenih djela protiv spolne slobode i o pogrebnim troškovima: dva mjeseca.

Zahtjevi se mogu smatrati odbijenima ako odluka nije izričito donesena nakon isteka roka za donošenje odluke.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, zahtjevi se u načelu moraju podnijeti u roku od jedne godine od trenutka kad je šteta nastala ili od trenutka kad je postavljena dijagnoza koja dokazuje uzročno-posljedičnu vezu terorističkog djela i štete. Kad je riječ o pomoći za obrazovanje, rok je tri mjeseca od upisa na studij.

Rok za donošenje odgovarajuće odluke i slanje obavijesti o njoj iznosi 12 mjeseci, osim kad je riječ o financijskoj pomoći za obrazovanje; u tom je slučaju rok šest mjeseci. Zahtjev se može smatrati odobrenim ako su rokovi istekli, a nije donesena izričita odluka.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

Na španjolskom.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporavati?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, podnositelji zahtjeva mogu podnijeti prigovor na odluke Ministarstva financija i javne uprave o zakonski utvrđenoj pomoći u roku od jednog mjeseca nakon primitka obavijesti. Ako se prigovor na odluku ne podnese u navedenom roku, jedina je preostala mogućnost prethodno navedenom Ministarstvu podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje.

Prigovor je moguće podnijeti Ministarstvu financija i javne uprave ili Nacionalnom povjerenstvu za potporu i pomoć žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Nacionalno povjerenstvo nadležno je tijelo za odlučivanje o prigovorima na odluke Ministarstva financija i javne uprave o pomoći odobrenoj na temelju primjenjivog zakonodavstva.

U slučaju da Nacionalno povjerenstvo ne donese odluku u roku od tri mjeseca, prigovor se može smatrati odbijenim te je moguće podnijeti zahtjev za sudsko preispitivanje odluke.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, na odluke koje je Ministarstvo unutarnjih poslova donijelo o upravnim postupcima podnošenja zahtjeva za različite vrste pomoći moguće je podnijeti prigovor u okviru Ministarstva ili izravno u pravnom sustavu upravnih sudova.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode žrtve mogu zatražiti pravnu pomoć u skladu s uvjetima i postupkom utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu Španjolske.

Konkretno, u skladu sa španjolskim zakonodavstvom, žrtve rodno uvjetovanog nasilja imaju pravo na besplatno pravno savjetovanje neposredno prije podnošenja pritužbe te na besplatnu obranu i zastupanje odvjetnika i sudskog zastupnika u svim upravnim postupcima koji su izravna ili neizravna posljedica pretrpljenog nasilja.

U takvim bi slučajevima jedinstveni pravni tim trebao preuzeti obranu žrtve ako bi se time propisno zajamčilo pravo žrtve na obranu. U slučaju smrti žrtve, to se pravo primjenjuje i na korisnike bilo koje pomoći, pod uvjetom da nisu sudjelovali u tim djelima.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, žrtve terorizma koje su priznate španjolskim zakonodavstvom imaju pravo na pravnu pomoć u svim sudskim i upravnim postupcima koji proizlaze iz terorističkog čina zbog kojeg imaju status žrtve, neovisno o njihovim financijskim sredstvima, u skladu s uvjetima zakonodavstva o pravnoj pomoći koje je na snazi u Španjolskoj.

U svakom slučaju, neposredna pravna pomoć zajamčena je svim žrtvama terorizma koje je zatraže. Pravo na pravnu pomoć bit će izgubljeno ako status žrtve naknadno ne bude priznat ili ako bude donesena oslobađajuća presuda protiv koje se ne može podnijeti žalba, ili ako predmet bude odbačen, bez obveze vraćanja troškova povlastica koje su do tog trenutka bile besplatne.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, podnositelji zahtjeva mogu se obratiti nadležnim uredima za potporu žrtvama kaznenih djela kako bi im pomogli s predočenjem i slanjem zahtjeva za pomoć te kako bi dobili informacije o financijskoj pomoći koju bi možda mogli primiti i o različitim postupcima za podnošenje zahtjeva za tu pomoć.

Uredi se nalaze u svim autonomnim zajednicama, u gotovo svim pokrajinama te u drugim gradovima.

Lokacije ureda za potporu žrtvama kaznenih djela možete pronaći na sljedećoj Poveznica se otvara u novom prozorupoveznici.

Ured za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) pruža opće informacije o financijskoj pomoći koju bi žrtve terorizma možda mogle primiti. Ured se nalazi na sljedećoj adresi:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefonski broj za kontakt: + 34 91 400 74 02

Posljednji put ažurirano: 02/12/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Francuska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

O zahtjevima za naknadu štete koje podnesu žrtve kaznenih djela ili njihovi uzdržavani članovi obitelji odlučuje odbor za naknadu žrtvama kaznenih djela (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI) pri svakom regionalnom sudu (tribunal de grande instance).

Kad je riječ o terorizmu (Poveznica se otvara u novom prozoruFR.), o zahtjevima odlučuje Jamstveni fond za žrtve terorizma i drugih kaznenih djela (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions – FGTI), pri čemu u slučaju spora sud provodi preispitivanje.

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da, zahtjev možete poslati izravno tijelu nadležnom za odlučivanje o vašem zahtjevu.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

– zahtjev?

– popratnu dokumentaciju?

Zahtjev i popratna dokumentacija prihvaćaju se na francuskom ili engleskom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države članice EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Od žrtava prekograničnih kaznenih djela zahtijeva se da, kad god je to moguće, dostave prijevod ključnih dokumenata na francuski jezik o vlastitom trošku.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne trebate biti prisutni. Međutim, u određenim uvjetima možete zatražiti povrat putnih troškova, dnevnu naknadu za troškove hrane i smještaja te naknadu za dolazak na sud (indemnité de comparution).

Kako biste dobili povrat tih troškova morate kontaktirati sud koji vam je poslao sudski poziv.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Da, ako dođete, osigurat će vam se besplatne usluge tumača.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Prihvaćaju se liječničke potvrde izdane u vašoj državi boravišta. Ovisno o slučaju, liječnička procjena može se provesti na temelju dokumentacije.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Liječnički se pregled po mogućnosti organizira u dogovoru sa žrtvom tijekom jednog od njezinih posjeta Francuskoj. U suprotnom FGTI može, nakon dostave popratne dokumentacije, izvršiti povrat putnih troškova žrtve nastalih zbog dolaska na liječnički pregled.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Tajništvo CIVI-ja bez odlaganja prosljeđuje zahtjev FGTI-ju.

FGTI mora žrtvi dostaviti ponudu u roku od dva mjeseca od primitka potpunog spisa koji prosljeđuje tajništvo CIVI-ja.

Ako žrtva prihvati ponudu, prihvaćeni sporazum prosljeđuje se na odobrenje predsjedatelju CIVI-ja. Nakon odobrenja sporazum se može izvršiti. O odluci se obavješćuju žrtva i FGTI, koji će izvršiti isplatu.

Ako FGTI to odbije i navede razloge, ili žrtva odbije ponudu ili ne odgovori na ponudu FGTI-ja u roku od dva mjeseca, CIVI će razmotriti predmet u sudskom postupku. U tom slučaju sudac odlučuje o zahtjevu te provjerava izjave i dostavljenu dokumentaciju.

Javni tužitelj i FGTI iznose svoje primjedbe najkasnije 15 dana prije održavanja rasprave. Podnositelj zahtjeva i FGTI moraju se pozvati na raspravu najmanje dva mjeseca unaprijed.

Nakon postupka zatvorenog za javnost o odluci CIVI-ja kojom se dodjeljuje ili odbija dodijeliti naknada obavješćuju se podnositelj zahtjeva i FGTI, koji isplaćuje dodijeljenu naknadu u mjesecu koji slijedi nakon te obavijesti.

Kad je riječ o terorizmu (Poveznica se otvara u novom prozoruFR.), FGTI isplaćuje određeni iznos kao predujam u mjesecu koji slijedi nakon primitka potpunog spisa, ako su za to ispunjeni uvjeti. FGTI dostavlja ponudu za naknadu štete žrtvi (nakon što se njezino stanje stabiliziralo) ili članovima uže obitelji preminule žrtve u roku od tri mjeseca.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Odluku ćete primiti na francuskom jeziku. Možete zatražiti besplatan prijevod odluke.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Ako niste zadovoljni odlukom CIVI-ja, zahtjev za preispitivanje odluke možete podnijeti žalbenom sudu (cour d’appel) u čijoj se nadležnosti nalazi taj CIVI.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Možete dobiti pravnu pomoć u skladu s pravilima koja se primjenjuju u Francuskoj.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Poveznica se otvara u novom prozoruUdruženja za pomoć žrtvama, koja se može kontaktirati u Poveznica se otvara u novom prozoruuredima za potporu žrtvama pri sudovima ili u njihovim vlastitim prostorima, mogu vam pružiti besplatnu pomoć pri pripremi zahtjeva za naknadu.

Posljednji put ažurirano: 05/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Hrvatska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Ministarstvo pravosuđa
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Nikica Hamer Vidmar

Telefon : +385 1 371 47 56
Faks : +385 1 371 47 98

Poveznica se otvara u novom prozoruNikica.HamerVidmar@mpu.hr

Web-mjesto : Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Može na način da se zahtjev podnese Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske neposredno ili preporučenom poštom.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

 • zahtjev?
 • popratnu dokumentaciju?

Zahtjev i popratna dokumentacija moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako se radi o zahtjevu i popratnoj dokumentaciji na stranom jeziku onda se ona mora dostaviti zajedno sa ovjerenim prijevodom po ovlaštenom prevoditelju.

Ako tijelo koja odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Tijelo koje odlučuje ne prevodi zahtjev ni popratnu dokumentaciju i ne snosi troškove prevođenja.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

U postupku po ovom zahtjevu ne plaćaju se administrativne i druge pristojbe

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ako se Odbor za novčanu naknadu žrtvama odluči pozvati podnositelja zahtjeva na saslušanje ili osobno sudjelovanje u postupku podnositelju zahtjeva će biti nadoknađeni putni troškovi.

U pravilu tijekom postupka i pri odlučivanju ne traži se prisutnost podnositelja, a ako je potrebno saslušanje podnositelja zahtjeva, svjedoka, vještaka ili druge osobe, Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela kao tijelo koje odlučuje može zatražiti od nadležnog tijela druge države članice Europske unije, u kojoj je podnositelj podnio zahtjev za naknadu, da obavi te radnje.

Također saslušanje koje bi bilo potrebno u tom postupku, može se obaviti i korištenjem tehničkih pomagala koja uključuju računalnu tehnologiju, elektroničke komunikacijske mreže i druga pomagala za prijenos slike i zvuka, a saslušanje u tom slučaju obavlja Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela koje je tijelo koje odlučuje o zahtjevu podnositelja.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Da

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Strana medicinska dokumentacija se priznaje, ali Odbor za novčane naknade žrtvama kaznenih djela kao tijelo koje odlučuje, provjerava i ocjenjuje tu medicinsku dokumentaciju, a po potrebi može odrediti i medicinsko vještačenje.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Nadležno tijelo će o zahtjevu odlučiti približno u roku 60 dana ako je zahtjev potpun i uredan (ako su dostavljene i pribavljene sve isprave, podaci i dokazi potrebni za odlučivanje), ali u slučaju da je zahtjev nepotpun vrijeme potrebno za odlučivanje o zahtjevu je duže.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

Odluka o zahtjevu biti će napisana na hrvatskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan s odlukom, na koji je način mogu osporavati?

Protiv odluke nije dopuštena žalba, ali stranka može pokrenuti upravni spor Upravnom tužbom podnesenom nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne

Postoje li u toj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Da

Posljednji put ažurirano: 01/02/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Italija

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Odbor za potporu žrtvama kaznenih djela povezanih s mafijom i kaznenih djela s elementima nasilja počinjenih s namjerom (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti) pri Ministarstvu unutarnjih poslova (Via Cavour n. 6; certificirana elektronička pošta („PEC”): Poveznica se otvara u novom prozoruprotocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Odbor se sastoji od predsjednika odbora (Commissario), jednog predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova, dvoje predstavnika Ministarstva pravosuđa, jednog predstavnika Ministarstva gospodarskog razvoja, jednog predstavnika Ministarstva gospodarstva i financija, jednog predstavnika Ministarstva rada, zdravstva i socijalnih politika, te jednog predstavnika (bez prava glasa) javnog društva za usluge osiguranja CONSAP, koje je odgovorno za financijsko upravljanje relevantnim fondom.

Zahtjevi za pristup fondu se, u svrhu ispitivanja, podnose Prefekturi / Područnom uredu Vlade (Prefettura Ufficio territoriale del Governo) u jednom od sljedećih mjesta: sjedištu suda koji je izdao presudu za jedno od kaznenih djela iz članka 11. Zakona br. 122/2016; ili mjestu boravišta zainteresirane strane ili drugih nositelja prava na naknadu ako je žrtva kaznenog djela preminula; ili mjestu boravišta posebnog opunomoćenika (procuratore speciale) koji zastupa žrtvu ili druge nositelje prava ako su talijanski državljani ili građani EU-a koji nemaju boravište u Italiji.

Konačnu odluku o zahtjevu donosi Odbor.

Preduvjeti za pristup fondu i obrazac zahtjeva nalaze se na sljedećoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da, iako može biti korisno ići preko pomoćnog tijela radi prevođenja zahtjeva i ostale dokumentacije.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

 • zahtjev?
 • popratnu dokumentaciju?

Na talijanskom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Podnositelj zahtjeva ne snosi nikakve troškove.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne morate biti prisutni jer nema kontradiktorne rasprave. Želite li dostaviti dodatna očitovanja ili dokumentaciju, možete ih poslati na adresu službene elektroničke pošte ili preko pomoćnog tijela.

Odluka br. 222/2008, članak 6.: Saslušanje podnositelja zahtjeva na zahtjev talijanskog tijela koje odlučuje

1. Ako talijansko tijelo koje odlučuje želi saslušati podnositelja zahtjeva ili neku drugu osobu na temelju Poveznica se otvara u novom prozoručlanka 2. stavka 3. Zakonodavnog dekreta, šalje zahtjev pomoćnom tijelu u drugoj državi članici u skladu s postupcima navedenima u Poveznica se otvara u novom prozoručlanku 3. stavku 2. ove Uredbe. Zahtjev mora sadržavati informacije o postupovnim formalnostima utvrđenima u talijanskom pravu te se njime od pomoćnog tijela u drugoj državi članici koje je primilo zahtjev traži da o tim formalnostima obavijesti osobu koju treba saslušati.

2. Ako talijansko tijelo koje odlučuje zatraži od pomoćnog tijela u drugoj državi članici da sasluša podnositelja zahtjeva ili neku drugu osobu u skladu sa zakonima te države članice, na temelju zadnjeg dijela Poveznica se otvara u novom prozoručlanka 2. stavka 3. Zakonodavnog dekreta, šalje zahtjev u skladu s postupcima navedenima u Poveznica se otvara u novom prozoručlanku 3. stavku 2. ove Uredbe.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Vidjeti odgovor na prethodno pitanje.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Bit će priznate, pod uvjetom da su dostavljene na talijanskom ili engleskom jeziku. Domaći liječnici ne provode nikakve posebne procjene.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Liječnički pregled nije potreban. Umjesto toga, morat ćete dostaviti odgovarajuću liječničku dokumentaciju i račune za zdravstvene troškove koje ste imali.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Trenutačno je pravilo 60 dana od primitka zahtjeva. Međutim, trebalo bi imati na umu da postupak može biti obustavljen ako tijelo koje odlučuje zatraži bilo koje druge dokumente ili informacije (članak 10.-a Zakona br. 241/90).

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na talijanskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Pokretanjem postupka pred redovnim sudom (tribunale) u roku od 60 dana od obavijesti o odluci.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Prema saznanju ureda koji dostavlja ove informacije, ne.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Cipar

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Nema dostupnih informacija.

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Svoj zahtjev možete poslati izravno tijelu koje odlučuje u toj državi čak i u prekograničnim predmetima.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

– zahtjev?

Na grčkom i engleskom jeziku.

– popratnu dokumentaciju?

Na grčkom i engleskom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Nije primjenjivo.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne trebate biti prisutni.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Nije primjenjivo.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Liječničke potvrde koje su izdali liječnici u vašoj državi boravišta bit će prihvaćene.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Nije primjenjivo.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu?

Postupak traje šest mjeseci od datuma na koji su dostupne sve informacije potrebne za donošenje odluke.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na grčkom i engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Odluku možete osporiti podnošenjem zahtjeva Upravnom sudu u roku od 75 dana od dostave odluke.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Možete podnijeti zahtjev za pravnu pomoć u pogledu sudskog postupka koji se odnosi na vaš predmet.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Informacije o podnošenju zahtjeva za naknadu možete dobiti tako da se izravno obratite Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbi socijalnog osiguranja.

Posljednji put ažurirano: 11/04/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Latvija

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Uprava za pravnu pomoć (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Besplatna telefonska linija: +371 80001801
Telefaks: +371 67514209

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorujpa@jpa.gov.lv
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Zahtjev za državnu naknadu možete poslati izravno Poveznica se otvara u novom prozoruUpravi za pravnu pomoć bez podnošenja zahtjeva nadležnom tijelu države članice Europske unije u kojoj boravite.

Na kojim jezicima tijela za naknade prihvaćaju zahtjeve?

Uprava za pravnu pomoć prihvaća zahtjeve za državnu naknadu i priložene dokumente na latvijskom ili engleskom jeziku. Dokumente koji se dostavljaju Poveznica se otvara u novom prozoruUpravi za pravnu pomoć nije potrebno ovjeriti te se na njih ne primjenjuju jednakovrijedne formalnosti.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Ako je potrebno prevesti zahtjev za državnu naknadu i priložene dokumente, troškovi prevođenja plaćaju se iz financijskih sredstava koja su iz nacionalnog proračuna dodijeljena Upravi za pravnu pomoć.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Obrada zahtjeva za državnu naknadu zaprimljenog iz druge države članice Europske unije neće vam biti naplaćena.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne morate biti prisutni tijekom postupka obrade vašeg zahtjeva za državnu naknadu i odlučivanja o tome hoće li vam isplata državne naknade biti odobrena ili odbijena.

Ako Uprava za pravnu pomoć utvrdi da su potrebne dodatne informacije kako bi donijela odluku, bit ćete obaviješteni o tome na odgovarajući način u roku od sedam dana od primitka zahtjeva za državnu naknadu.

Odluka će biti poslana na adresu iz zahtjeva za državnu naknadu.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Ne morate biti prisutni tijekom postupka obrade vašeg zahtjeva za državnu naknadu i odlučivanja o tome hoće li vam isplata državne naknade biti odobrena ili odbijena.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja ili sud) donosi odluku o vještačenju. Uprava za pravnu pomoć tražit će od službene osobe koja vodi postupak informacije o rezultatima vještačenja.

Mišljenje vještaka temelji se na medicinskoj dokumentaciji ili drugim objektivnim podacima.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ako je službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja ili sud) odlučila zatražiti vještačenje, vaši putni troškovi bit će pokriveni (sredstvima iz nacionalnog proračuna) u skladu s postupkom i u iznosu koji je utvrđen zakonima i propisima Republike Latvije.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Uprava za pravnu pomoć odlučuje o tome hoće li isplata državne naknade biti odobrena ili odbijena u roku od jednog mjeseca nakon što primi zahtjev za državnu naknadu i ta se odluka šalje na adresu iz zahtjeva za državnu naknadu.

Ako Uprava za pravnu pomoć ili službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja ili sud) od vas zatraži dodatne informacije, razdoblje donošenja odluke obustavlja se do primitka svih traženih informacija.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Odluka o odobrenju ili odbijanju isplate državne naknade bit će vam poslana na latvijskom jeziku zajedno s prijevodom na jezik na kojem država članica Europske unije u kojoj boravite prihvaća dokumente.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Odluku Uprave za pravnu pomoć o odobrenju ili odbijanju isplate državne naknade možete osporiti u roku od jednog mjeseca od datuma na koji je stupila na snagu tako da u tu svrhu podnesete zahtjev Upravi za pravnu pomoć koji će biti proslijeđen Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvu pravosuđa.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Za podnošenje zahtjeva za državnu naknadu nije vam potrebna pravna pomoć. Uprava za pravnu pomoć pruža potrebnu pomoć u pogledu postupka podnošenja zahtjeva za državnu naknadu.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Udruženje „Skalbes” ima besplatnu „telefonsku liniju za pomoć žrtvama kaznenog djela”, koju možete nazvati na broj 116006 (svakim danom od 7:00 do 22:00), putem koje pruža emocionalnu i psihološku potporu žrtvama kaznenih djela, informacije o postupovnim pravima žrtava (na primjer, prava u kaznenom postupku, prava na naknadu štete, državnu naknadu itd.), dostupnim uslugama i postojećim uslugama potpore žrtvama.

Posljednji put ažurirano: 12/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Litva

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Ministarstvo pravosuđa Republike Litve (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30
Vilnius

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da, svoj zahtjev možete poslati izravno Ministarstvu pravosuđa Republike Litve.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

– zahtjev

– popratne dokumente?

Zahtjev i popratne dokumente potrebno je dostaviti na litavskom ili engleskom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Troškove prevođenja zahtjeva i/ili dokumenata priloženih zahtjevu na litavski ili engleski jezik mora snositi podnositelj zahtjeva ili tijelo koje šalje zahtjev.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Žrtva kaznenog djela ne treba biti prisutna pri odlučivanju o njezinu zahtjevu. Stoga, nemate pravo na povrat tih troškova.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Žrtva kaznenog djela ne treba biti prisutna pri odlučivanju o njezinu zahtjevu.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Dokumenti koje su izdala nadležna tijela / pojedinci u državi boravišta žrtve bit će priznati.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Odluka će biti donesena u roku od jednog mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i svih potrebnih dokumenata Ministarstvu pravosuđa Republike Litve.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Obično na litavskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Odluke koje donese Ministarstvo pravosuđa Republike Litve možete osporiti pred litavskim Povjerenstvom za upravne sporove (Lietuvos administracinių ginčų komisija) ili Regionalnim upravnim sudom u Vilniusu (Vilniaus apygardos administracinis teismas) u roku od jednog mjeseca od datuma na koji je odluka priopćena.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da. Možete se prijaviti za pravnu pomoć Službe za pravnu pomoć koju jamči država (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) koja će odlučiti o pružanju pravne pomoći.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 22/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Luksemburg

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Ministarstvo pravosuđa

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Telefon: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Telefaks: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@mj.public.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mj.public.lu/

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Možete. Zahtjev za naknadu trebalo bi poslati dopisom izravno luksemburškom ministru pravosuđa, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva nema pravo na naknadu od druge države članice i može dokazati da ima zakonito i uobičajeno boravište u Luksemburgu.

Podnositelj zahtjeva može se izuzeti iz uvjeta zakonitog i uobičajenog boravišta u Luksemburgu ako je žrtva kaznenog djela iz članka 382.-1. Kaznenog zakonika (trgovina ljudima).

Na kojim jezicima tijela za naknade prihvaćaju zahtjev i popratne dokumente?

Zahtjev za naknadu i popratni dokumenti prihvaćaju se na sljedećim jezicima:

 • luksemburškom
 • francuskom
 • engleskom.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Ministarstvo pravosuđa snosi troškove prijevoda.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Prisutnost žrtve nije obvezna. Žrtvu može zastupati odvjetnik pa stoga putovanje nije potrebno.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Da.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Liječničke potvrde koje su izdali liječnici u vašoj državi boravišta bit će prihvaćene ili priznate kao popratni dokumenti za djela i štetu koje ste pretrpjeli.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Nije primjenjivo. Strane liječničke potvrde prihvaćaju se kao popratni dokumenti.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Ministar pravosuđa donijet će odluku u roku od šest mjeseci od podnošenja zahtjeva za naknadu.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

S obzirom na to da zahtjev mora biti napisan na francuskom, njemačkom ili luksemburškom jeziku, odgovarajuća odluka isto će tako biti napisana na jednom od tih triju prihvatljivih jezika.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Ako je odluka ministra pravosuđa sporna u dijelu koji se odnosi na načelo ili dodijeljeni iznos, može se podnijeti tužba protiv države, koju predstavlja ministar pravosuđa. Tužba se mora podnijeti Okružnom sudu (tribunal d’arrondissement) u Luxembourgu ili Diekirchu, ovisno o odabiru podnositelja zahtjeva.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Svatko tko može dokazati da nema dovoljno sredstava može primiti besplatnu pravnu pomoć, u skladu s uvjetima utvrđenima zakonom. Može vam biti dodijeljen odvjetnik koji će vam pružiti pravni savjet ili vas zastupati na sudu, pri čemu troškove snosi država. Svatko se može za savjet obratiti tijelima koja pružaju pravne informacije i savjete. Za besplatne pravne informacije možete se obratiti Službi za primanje stranaka i pravne informacije (Service d’Accueil et d’Information juridique).

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (Središnja služba za socijalnu pomoć) – Service d’aide aux victimes (SAV) (Služba za pomoć žrtvama)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 58 21-627 / 628

Posljednji put ažurirano: 19/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice mađarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Mađarska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

U svojstvu tijela koje odlučuje, Državni ured u Budimpešti (Budapest Főváros Kormányhivatala) ovlašten je odlučivati o zahtjevima za naknadu zaprimljenima iz drugih država članica:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruisz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

– zahtjev?

Na bilo kojem jeziku.

– popratnu dokumentaciju?

Na bilo kojem jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Mađarska država.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne, ne postoje takve pristojbe koje treba platiti.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne možete dobiti povrat troškova jer se u tom postupku ne zahtijeva vaše osobno prisustvo.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Da.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Prihvaćamo ih.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

U tom se postupku odluka mora donijeti u roku od najviše 60 dana.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na mađarskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Protiv prvostupanjske odluke može se podnijeti žalba o kojoj, kao drugostupanjsko tijelo, odlučuje Ministarstvo pravosuđa. Protiv odluke koju je u drugom stupnju donijelo Ministarstvo pravosuđa može se pokrenuti upravni postupak pred sudom.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Pravnu pomoć možete dobiti na temelju mađarskog Zakona LXXX. o pravnoj pomoći iz 2003.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Pomoć pri ostvarivanju svojih interesa možete dobiti u bilo kojem od ureda službe za potporu žrtvama, gdje će savjetnici za potporu žrtvama zainteresiranim stranama pružiti praktičnu pomoć (na primjer pomoć pri ispunjavanju zahtjeva, pružanje informacija). Žrtve se mogu obratiti i organizacijama civilnog društva (na primjer Bijeli prsten (Fehérgyűrű), Pomoć mađarskih baptista (Baptista Szeretetszolgálat) itd.).

Posljednji put ažurirano: 11/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Malta

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Službenik za obradu zahtjeva

The Palace, St George’s Square
Valletta

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Svoj zahtjev ne možete poslati izravno.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

 • zahtjev? Na malteškom ili engleskom jeziku.
 • popratne dokumente? Na malteškom ili engleskom jeziku.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Plaća ga tijelo za naknade.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne postoje pristojbe koje je potrebno platiti.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Nije primjenjivo.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Nije primjenjivo.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Mogu biti priznate na temelju odluke službenika za obradu zahtjeva koji može odlučiti uključiti i lokalne medicinske stručnjake.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Da, dobit ćete povrat troškova.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Tijelu je potrebno od jednog do dva mjeseca.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Odluku možete primiti na engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

To nije moguće.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da, možete.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://vso.org.mt/

ili glavni odvjetnik za pravnu pomoć: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Nizozemska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja (Schadefonds Geweldmisdrijven)

Adresa:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@schadefonds.nl

Poštanska adresa:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

zahtjev?

Na bilo kojem jeziku, ali po mogućnosti na nizozemskom ili engleskom.

popratnu dokumentaciju?

Na bilo kojem jeziku, ali po mogućnosti na nizozemskom ili engleskom.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne, za obradu zahtjeva ne naplaćuju se administrativne ni druge pristojbe.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne trebate biti prisutni tijekom postupka. Odluka se uvijek donosi u pisanom obliku i šalje poštom.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Nije primjenjivo.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja obično prihvaća medicinske podatke koje dostavi vaš liječnik te ih, prema potrebi, podnosi vlastitim medicinskim savjetnicima na procjenu i savjet. Ti medicinski savjetnici sami ne provode nikakve liječničke preglede.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Nije primjenjivo.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Ne dulje od 26 tjedana, no obično kraće.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na jeziku na kojemu ste podnijeli zahtjev.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Podnošenjem prigovora žalbenom odjelu Fonda za naknade za kaznena djela s elementima nasilja. Odluka o vašem zahtjevu sadržavat će informacije o načinu njezina osporavanja.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Možda će vam moći pomoći organizacija Poveznica se otvara u novom prozoruPotpora žrtvama Nizozemska (Slachtofferhulp Nederland). S tom organizacijom možete stupiti u kontakt pozivom na broj 0900-0101.

Posljednji put ažurirano: 23/02/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Austrija

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Savezni ured za socijalna pitanja i osobe s invaliditetom, Ministarstvo socijalnih pitanja (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5A-1010 Beč

Tel.: 0043 158831
TELEFAKS: 0043(0)10599882516

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorupost.wien@sozialministeriumservice.at

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da.

Na kojim jezicima tijela za naknade prihvaćaju zahtjev i popratne dokumente?

U pravilu na njemačkom i engleskom jeziku ako zahtjev podnosi pomoćno tijelo ili žrtva.

(Ako žrtva nije u mogućnosti tijelu dostaviti dokumentaciju na njemačkom ili engleskom jeziku, prihvaćaju se i zahtjevi na drugim jezicima koji se zatim prevode).

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Tijelo.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Nema troškova.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

U načelu ne trebate biti prisutni.

Ako ste pozvani, tijelo će pokriti troškove, a za to trebate podnijeti zahtjev za povrat. Za to je odgovoran Savezni ured za socijalna pitanja i osobe s invaliditetom.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Da, ako je to potrebno.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

U većini slučajeva procjenu provodi austrijski vještak kojeg imenuje tijelo. U svojoj će procjeni uzeti u obzir potvrde iz vaše države boravišta.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Da.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Ovisi o zatraženoj vrsti pomoći. U većini se slučajeva odluka donosi u roku od šest mjeseci.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na njemačkom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Žalba protiv odluke Ministarstva socijalnih pitanja može se podnijeti Saveznom upravnom sudu (žalbe se mogu podnijeti i Ustavnom sudu (Verfassungsgerichtshof) i Vrhovnom upravnom sudu (Verwaltungsgerichtshof)).

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da. Međutim, pravne troškove ne nadoknađuje Ministarstvo socijalnih pitanja ni Savezni upravni sud.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Trebate se obratiti organizacijama za potporu žrtvama (npr. Weisser Ring) i provjeriti postoji li takva potpora.

Posljednji put ažurirano: 19/08/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Poljska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Te informacije trenutačno nisu dostupne.

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Zahtjev za naknadu tijelu koje odlučuje u pravilu dostavlja pomoćno tijelo. Međutim, nositelj prava na naknadu može isto tako poslati zahtjev izravno poljskom tijelu koje odlučuje.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

– zahtjev?

– popratnu dokumentaciju?

Tijelo koje odlučuje prihvaća pismena na poljskom i engleskom jeziku.

Tijelo koje odlučuje prihvaća zapisnike saslušanja koje provede pomoćno tijelo druge države na službenom jeziku te države.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Troškove prevođenja dokumentacije snosi Državna riznica.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Osobe koje traže naknadu u potpunosti su oslobođene plaćanja sudskih troškova.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne možete dobiti povrat putnih troškova. Međutim, možete biti saslušani na daljinu, odnosno bez potrebe da putujete do tijela koje odlučuje. Od tijela koje odlučuje možete zatražiti da pomoćnom tijelu u vašoj državi podnese zahtjev za pomoć pri organizaciji prijenosa vašeg saslušanja. Za takvo saslušanje morate dati svoju suglasnost.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Prema potrebi, tijelo koje odlučuje imenovat će stručnog tumača. Vi ne snosite nikakve troškove u vezi s tim.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Tijelo koje odlučuje ocijenit će je li pregled koji su obavili liječnici u vašem mjestu boravišta vjerodostojan. Ako utvrdi da je potreban novi pregled, trebate mu se podvrgnuti. Trebat ćete platiti samo putne troškove.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne možete dobiti povrat putnih troškova, čak i ako morate biti podvrgnuti liječničkom pregledu u ovoj državi.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Nema roka za odlučivanje o zahtjevima za naknadu. To ne ovisi samo o složenosti predmeta i dokazima koje tijelo koje odlučuje treba uzeti u obzir, nego i o broju predmeta koje tijelo koje odlučuje trenutačno razmatra.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Odluka o naknadi bit će na poljskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Ako ste nezadovoljni odlukom o naknadi, žalbu možete podnijeti drugostupanjskom sudu (sąd II instancji). Nećete snositi nikakve troškove povezane sa žalbom.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Prema poljskom pravu, može se pružiti pravna pomoć. Pruža se osobama koje dokažu da ne mogu platiti odvjetnika. Imajte na umu sljedeće: pri traženju naknade možete očekivati pomoć od javnog tužitelja koji vodi postupak povezan s kaznenim djelom za koje tražite naknadu.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

U Poljskoj postoji Fond za potporu žrtvama i pomoć nakon odsluženja zatvorske kazne (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), koji prikuplja sredstva za, među ostalim, pružanje pomoći žrtvama kaznenih djela i njihovim obiteljima. Tim fondom upravlja Ministarstvo pravosuđa. Potpora je organizirana tako da upravitelj fonda na otvorenom natječaju odabere organizacije čije se ponude smatraju najboljima te im dodijeli sredstva namijenjena subvencioniranju mjera za žrtve kaznenih djela.

Sredstva se upotrebljavaju za financiranje pravne, psihološke i materijalne pomoći. Pomoć može obuhvaćati pomoć pri traženju naknade, uključujući u prekograničnim predmetima.

Ako želite dobiti takvu pomoć, trebali biste se obratiti nevladinoj organizaciji koja je dobila subvenciju ministra pravosuđa za pružanje potpore žrtvama te dokazati da ste žrtva kaznenog djela. Popis takvih organizacija, zajedno s njihovim podacima za kontakt, dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa(Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/), u odjeljku o aktivnostima/potpori žrtvama kaznenih djela/potpori žrtvama kaznenih djela i članovima njihovih obitelji – popis tijela i organizacija (kliknite na: działalność/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Posljednji put ažurirano: 03/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Portugal

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

U Portugalu je to Poveznica se otvara u novom prozoruPovjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela (CPVC).

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Ne. Žrtve kaznenih djela s elementima nasilja te žrtve nasilja u obitelji s uobičajenim boravištem u drugoj državi članici EU-a moraju zahtjev za naknadu/predujam koje isplaćuje portugalska država podnijeti nadležnom tijelu države članice EU-a u kojoj borave.

To će tijelo zahtjev poslati CPVC-u u Portugalu, koji će zahtjev zaprimiti te poduzeti potrebne korake za ispitivanje činjenica te odlučivanje o zahtjevu.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

(a) zahtjev?

CPVC zahtjeve i dokumentaciju prihvaća na portugalskom ili engleskom jeziku.

(b) popratnu dokumentaciju?

Ako CPVC od nadležnog tijela države članice u kojoj žrtva ima uobičajeno boravište zatraži da organizira saslušanje podnositelja zahtjeva ili bilo koje druge osobe (npr. svjedoka ili vještaka), CPVC ne smije odbiti zapisnik s tog saslušanja, pod uvjetom da je zapisnik sastavljen na jednom od jezika institucija Zajednice.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

CPVC. Kada je riječ o uslugama koje CPVC zatraži i pruži u pogledu predmeta koji uključuju kaznena djela s elementima nasilja ili nasilje u obitelji, na njima se ne mogu temeljiti zahtjevi za potraživanje naknade pristojbi ili troškova.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

CPVC zaprima sve dokumente koji su mu potrebni kako bi proveo istraživanje i donio odluku u okviru postupka za naknadu koju portugalska država isplaćuje za kazneno djelo koje je u Portugalu počinjeno nad žrtvom s uobičajenim boravištem u drugoj državi članici. CPVC isto tako može zatražiti od nadležnog tijela države članice u kojoj žrtva ima uobičajeno boravište da sasluša žrtvu. Od podnositelja zahtjeva ne zahtijeva se da putuje u Portugal kako bi ga saslušalo Povjerenstvo.

Ako portugalski sud smatra ključnim da se podnositelja zahtjeva sasluša osobno, bez upotrebe drugih sredstava, putne troškove te druge povezane troškove snosit će portugalska država.

Ured za socijalno osiguranje nacionalno je tijelo koje zaprima i obrađuje zahtjeve za pravnu pomoć.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan hoću li dobiti tumača?

Da.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Sva dokumentacija koju pošalje nadležno tijelo države članice u kojoj podnositelj zahtjev ima uobičajeno boravište prihvaća se bez posebnih formalnosti te ne podliježe ovjeravanju ili drugim formalnostima te vrste.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Medicinska dokumentacija koju je podnositelj zahtjeva podnio nadležnom tijelu države članice u kojoj ima uobičajeno boravište te koja je potrebna za odlučivanje o predmetu, ili druga takva dokumentacija koja se može zahtijevati, šalju se CPVC-u bez potrebe za dodatnim liječničkim pregledima u Portugalu.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Nadležno tijelo države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište i sam podnositelj zahtjeva u roku od 10 dana primit će obavijest o tome da je CPVC zaprimio zahtjev, uz naznaku o vjerojatnom vremenskom razdoblju u kojem će biti donesena odluka o zahtjevu.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

Odluka o zahtjevu za naknadu štete podnositelju zahtjeva ili nadležnom tijelu države članice u kojoj on ima uobičajeno boravište može se poslati na portugalskom ili engleskom jeziku. CPVC može upotrijebiti službeni jezik države članice EU-a u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište ili neki drugi jezik te države članice, pod uvjetom da je taj jezik jedan od jezika institucija Zajednice.

Ako sam nezadovoljan odlukom, mogu li je osporiti?

Da. Ako podnositelj zahtjeva smatra da je odluka CPVC-a pogrešna, ima rok od 15 dana da Povjerenstvu podnese pritužbu. Podnositelj zahtjeva tada predaje zahtjev u kojem bi trebao postaviti temelj svojeg prigovora, zajedno sa svim dokazima koje smatra primjerenima. Nakon toga CPVC ima rok od 30 dana da razmotri pritužbu i o njoj donese odluku, a može potvrditi, opozvati, poništiti, izmijeniti ili zamijeniti pobijanu radnju.

Ako podnositelj zahtjeva nije zadovoljan odlukom o zahtjevu, može je osporiti pred upravnim sudovima.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

CPVC ne pruža nikakvu vrstu pomoći po tom konkretnom pitanju.

Postoje li u toj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela (CPVC), s kojom možete stupiti u kontakt na sljedeće načine:

 • osobnim dolaskom – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabon, od ponedjeljka do petka od 9:30 do 12:30 te od 14:00 do 16:30
 • poštom, s pomoću obrasca dostupnog na internetskim stranicama Povjerenstva
 • elektroničkom poštom na adresu: Poveznica se otvara u novom prozorucorreio.cpvc@sg.mj.pt
 • putem interneta, ispunjavanjem obrasca za žrtve kaznenih djela s elementima nasilja ili obrasca za žrtve nasilja u obitelji (Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://cpvc.mj.pt/)
 • telefonski: (+351) 213 222 490, pozivi se naplaćuju kao pozivi prema fiksnim mrežama, od 9:30 do 12:30, te od 14:00 do 16:30.

APAV, s kojim možete stupiti u kontakt na sljedeće načine:

 • putem pozivnog centra za pomoć žrtvama: (+351) 116 006 (radnim danom od 9:00 do 21:00)
 • putem interneta, na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama APAV-a (dostupno na portugalskom, engleskom, ruskom i kineskom jeziku) ili na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://infovitimas.pt/pt/app/
 • upotrebom usluga prevođenja na znakovni jezik putem videozapisa / SERV IIN – putem videopoziva (+351 12 472), radnim danom od 10:00 do 18:00.

Povjerenstvo za građanstvo i rodnu ravnopravnost (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) (GIG):

 • Služba za pružanje informacija žrtvama nasilja u obitelji (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (pruža informacije o pravima žrtava i o sredstvima koja su dostupna na cjelokupnom državnom području te o tome kome se žrtve mogu obratiti radi psihološke i socijalne potpore te pravnih informacija) – telefon: (+351) 800 202 148 (besplatna, anonimna, povjerljiva usluga koja je dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu).
Posljednji put ažurirano: 04/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Rumunjska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Rumunjsko tijelo koje odlučuje imenovano u skladu s člankom 3. stavkom 2. jest:

Okružni sud u Bukureštu (Tribunalul București)
Odbor za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, br. 37, Sektor 3, Bukurešt, oznaka 030823

Telefon: +40 214083600, +40 214083700
Telefaks: +4021 3187731

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorutribunalul.bucuresti@just.ro

Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://tribunalulbucuresti.ro/

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

 • zahtjev – na rumunjskom jeziku
 • popratne dokumente – na rumunjskom jeziku.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države članice EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Nije primjenjivo.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Fizička prisutnost nije nužna.

Pravna pomoć obuhvaća i putne troškove ako je fizička prisutnost propisana zakonom ili ako je zahtijeva sud jer smatra da nema druge mogućnosti da se uključene osobe na odgovarajući način saslušaju.

Sud odlučuje o tome hoće li ti troškovi nastati i obavješćuje stranku o načinu nadoknade troškova.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Fizička prisutnost nije nužna.

Pravna pomoć obuhvaća i putne troškove ako je fizička prisutnost propisana zakonom ili ako je zahtijeva sud jer smatra da nema druge mogućnosti da se uključene osobe na odgovarajući način saslušaju.

Sud odlučuje o tome hoće li ti troškovi nastati i obavješćuje stranku o načinu nadoknade troškova.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Provjeru provodi imenovano rumunjsko tijelo koje odlučuje, odnosno Odbor za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela Okružnog suda u Bukureštu.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Sud odlučuje o tome hoće li ti troškovi nastati i obavješćuje stranku o načinu nadoknade troškova.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Od jedne do dvije godine.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

Na rumunjskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Pri rješavanju zahtjeva za financijsku naknadu štete ili zahtjeva za isplatu predujma financijske naknade štete, odbor za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela, koji se sastoji od vijeća u čijem su sastavu dva suca, odlukom može izdati jedno od sljedećih rješenja:

 1. može odobriti zahtjev i odrediti iznos financijske naknade štete ili, ako je primjenjivo, iznos predujma
 2. može odbiti zahtjev ako nisu ispunjeni uvjeti propisani zakonom za dodjelu financijske naknade štete ili, ako je primjenjivo, isplatu predujma.

Žrtvu se obavješćuje o odluci o zahtjevu za financijsku naknadu štete ili zahtjevu za isplatu predujma financijske naknade štete.

Žalba protiv odluke može se podnijeti žalbenom sudu u roku od 15 dana od obavijesti.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Možete dobiti javnu pravnu pomoć u skladu s rumunjskim pravom (članak 14. i dalje Zakona br. 211/2004 o mjerama za osiguravanje informiranja, potpore i zaštite žrtvama kaznenih djela).

Besplatna pravna pomoć dodjeljuje se na zahtjev sljedećim kategorijama žrtava:

 1. žrtvama sljedećih kaznenih djela: pokušaja ubojstva, pokušaja teškog ubojstva, tjelesne ozljede, kaznenog djela počinjenog s namjerom kojim je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, silovanja, spolnog nasilja, spolnog odnosa s maloljetnom osobom, spolnog zlostavljanja maloljetne osobe
 2. bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima obitelji osobe preminule zbog posljedica kaznenih djela ubojstva i teškog ubojstva i kaznenog djela počinjenog s namjerom zbog kojeg je žrtva preminula.

Besplatna pravna pomoć dodjeljuje se prethodno navedenim kategorijama žrtava ako je kazneno djelo počinjeno na državnom području Rumunjske. U slučaju da je kazneno djelo počinjeno izvan državnog područja Rumunjske, besplatna pravna pomoć dodjeljuje se ako je žrtva rumunjski državljanin ili strani državljanin koji zakonito boravi u Rumunjskoj te se kazneni postupak vodi u Rumunjskoj.

Besplatna pravna pomoć na zahtjev se dodjeljuje žrtvama drugih kaznenih djela ako mjesečni dohodak žrtve po članu kućanstva nije veći od bruto minimalne osnovne plaće utvrđene na razini države za godinu u kojoj je žrtva podnijela zahtjev za besplatnu pravnu pomoć.

Besplatna pravna pomoć dodjeljuje se samo ako je žrtva kazneno djelo prijavila tijelima za kazneni progon ili sudu u roku od 60 dana od datuma počinjenja kaznenog djela ili od datuma na koji je žrtva postala svjesna počinjenja kaznenog djela. Ako žrtva fizički ili psihički nije bila u mogućnosti prijaviti kazneno djelo tijelima za kazneni progon, rok od 60 dana računa se od datuma na koji je ta nemogućnost prestala postojati.

Žrtve mlađe od 18 godina i one kojima je izrečena mjera zabrane nisu obvezne kazneno djelo prijaviti tijelima za kazneni progon ili sudu. Njihov pravni zastupnik može se obratiti tijelima za kazneni progon radi prijave kaznenog djela.

Zahtjevi za besplatnu pravnu pomoć podnose se okružnom sudu u čijoj se nadležnosti nalazi mjesto prebivališta žrtve, a o njima odlučuju dva suca koji su članovi odbora za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela u roku od 15 dana od datuma podnošenja. Zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć prilažu se preslike dokumenata kojima se potvrđuju podaci navedeni u zahtjevu te svi ostali dokumenti u posjedu žrtve koji su korisni za rješavanje zahtjeva.

O zahtjevima za besplatnu pravnu pomoć odlučuje se u vijećima, a žrtvu se poziva da prisustvuje.

Ako žrtva nije odabrala odvjetnika, odluka kojom se odobrava zahtjev za besplatnu pravnu pomoć mora sadržavati i imenovanje odvjetnika po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom br. 51/1995 o organizaciji i obavljanju odvjetničke djelatnosti, kako je ponovno objavljen i kako je kasnije izmijenjen i dopunjen, te pravilima odvjetničke struke.

Žrtvu se obavješćuje o odluci o zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć. Odluka kojom se odbija zahtjev za besplatnu pravnu pomoć može se na zahtjev žrtve u svrhu preispitivanja podnijeti okružnom sudu pri kojem djeluje odbor za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela u roku od 15 dana od obavijesti. O preispitivanju zahtjeva odlučuje vijeće u čijem su sastavu dva suca.

Besplatna pravna pomoć odobrava se svakoj žrtvi tijekom cijelog postupka, do iznosa koji je jednak dvama bruto minimalnim osnovnim plaćama utvrđenima na razini države za godinu u kojoj je žrtva podnijela zahtjev za besplatnu pravnu pomoć. Sredstva koja su potrebna za dodjelu besplatne pravne pomoći isplaćuju se iz državnog proračuna, u okviru proračuna Ministarstva pravosuđa.

Prethodno navedene odredbe primjenjuju se na odgovarajući način i na dodjelu iznosa potrebnih za izvršenje sudske odluke kojom se žrtvi kaznenog djela dodjeljuje naknada štete u okviru građanske tužbe.

Zahtjev za dodjelu besplatne pravne pomoći i zahtjev za dodjelu iznosa potrebnih za izvršenje sudske odluke kojom se žrtvi kaznenog djela dodjeljuje naknada štete u okviru građanske tužbe mogu podnijeti i pravni zastupnici maloljetnih osoba i osoba kojima je izrečena mjera zabrane. Za zahtjeve za dodjelu besplatne pravne pomoći i zahtjeve za dodjelu iznosa potrebnih za izvršenje sudske odluke kojom se žrtvi kaznenog djela dodjeljuje naknada štete u okviru građanske tužbe ne naplaćuju se pristojbe.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Zahtjev za dodjelu besplatne pravne pomoći i zahtjev za dodjelu iznosa potrebnih za izvršenje sudske odluke kojom se žrtvi kaznenog djela dodjeljuje naknada štete u okviru građanske tužbe mogu podnijeti i nevladine organizacije koje djeluju u području zaštite žrtava ako ih potpiše žrtva, ako sadržavaju sve podatke i ako su im priloženi potrebni popratni dokumenti.

Posljednji put ažurirano: 22/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Slovenija

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Ministarstvo pravosuđa Republike Slovenije
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon: +386 1 369 54 40
Telefaks: +386 1 369 54 75

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorugp.mp@gov.si
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mp.gov.si

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

– zahtjev? Na slovenskom jeziku.

– popratne dokumente? Na slovenskom jeziku, u obliku ovjerenog prijevoda.

Ako zahtjev i popratni dokumenti nisu napisani na slovenskom jeziku, Ministarstvo pravosuđa vraća ih podnositelju zahtjeva ili tijelu države članice od kojeg je primilo zahtjev uz objašnjenje da zahtjev i popratni dokumenti moraju biti na slovenskom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Ako zahtjev i popratni dokumenti nisu napisani na slovenskom jeziku, Ministarstvo pravosuđa vraća ih podnositelju zahtjeva ili tijelu od kojeg je primilo zahtjev uz objašnjenje da zahtjev i popratni dokumenti moraju biti na slovenskom jeziku. Drugim riječima, tijelo za naknade ne prevodi zahtjev ni popratne dokumente iz drugih država članica EU-a. Troškovi prevođenja plaćaju se iz proračuna Republike Slovenije.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne. Naknada se ne plaća za zahtjeve, tužbe i odluke u postupku za naknadu štete u skladu s tim zakonom.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne, nije osiguran povrat troškova.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan hoću li dobiti tumača?

U pravilu ne trebate biti nazočni tijekom postupka.

Povjerenstvo za donošenje odluka o naknadama za žrtve kaznenih djela može odlučiti održati usmenu raspravu ili saslušati stranku ili vještaka. U skladu s pravilima općega upravnog postupka, stranke koje ne poznaju jezik ili se ne mogu njime služiti zbog invaliditeta imaju pravo na tumača kako bi mogli pratiti tijek postupka. Tijelo je obvezno obavijestiti podnositelje zahtjeva o tome.

Međutim, u skladu sa zakonom, Povjerenstvo može zatražiti od nadležnog tijela u drugoj državi članici EU-a u kojoj je podnositelj zahtijeva podnio zahtjev da provede te radnje. U tom slučaju podnositelj zahtjeva ne treba biti osobno nazočan.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Priložene liječničke potvrde bit će prihvaćene ili priznate ako ih predočite na slovenskom jeziku u obliku ovjerenog prijevoda.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

U skladu s pravilima općega upravnog postupka nećete dobiti povrat putnih troškova jer se pregled obavlja na zahtjev podnositelja zahtjeva.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Zakonski je rok za donošenje odluke tri mjeseca od primitka potpunog zahtjeva. U pravilu sam postupak traje manje od pola godine, ovisno o pojedinačnim okolnostima.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Odluka će biti napisana na slovenskom jeziku.

Ako će se postupak voditi preko nadležnog tijela druge države članice EU-a, odluka će biti poslana zajedno s propisanim standardnim obrascem koji je utvrdila Europska komisija i koji mora biti ispunjen na jeziku nadležne države članice kojoj se šalje. Dio su standardnog obrasca i sažetak odluke, objašnjenje ili uputa o pravnom lijeku te objašnjenje drugih radnji koje se očekuju od podnositelja zahtjeva.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Odluku možete osporiti podnošenjem tužbe u upravnom postupku o kojoj odlučuje Upravni sud Republike Slovenije.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

U upravnom postupku koji uključuje izradu zahtjeva za naknadu štete ne možete dobiti besplatnu pravnu pomoć.

Međutim, u skladu s pravilima o općem upravnom postupku, službenik mora poštovati načelo zaštite prava podnositelja zahtjeva, što znači da službenik mora omogućiti podnositelju zahtjeva da ostvari svoje pravo, upozoriti ga o tome, pozvati ga da ispuni zahtjev i navede objašnjenja te se pritom pobrinuti da neznanje ili neinformiranost podnositelja zahtjeva ne naštete ostvarenju njegovih prava.

Podnositelj zahtjeva može odlučiti pokrenuti postupak protiv odluke Povjerenstva. U upravnom sporu koji je ujedno i sudski postupak, stranci (koji nemaju boravište u Republici Sloveniji) imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć pod uvjetom poštovanja načela uzajamnosti ili pod uvjetima i u slučajevima utvrđenima u međunarodnim ugovorima koji su obvezujući za Republiku Sloveniju.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Nemamo informacije o tome.

Posljednji put ažurirano: 12/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Slovačka

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike – Odjel za rehabilitaciju i naknade

Telefon: +421288891225
Telefaks: +4212888 91 579

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruvictims@justice.sk
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.justice.gov.sk

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Nije moguće komunicirati izravno s Ministarstvom pravosuđa Slovačke Republike. Kad je riječ o prekograničnim predmetima, trebali biste se obratiti pomoćnom tijelu u matičnoj državi.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

 • zahtjev?
  Na slovačkom jeziku.
 • popratne dokumente?
  Na slovačkom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike ne prevodi potrebnu dokumentaciju. Žrtva kaznenog djela plaća prijevod i povezane troškove.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Postupak je besplatan.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Žrtva kaznenog djela s elementima nasilja ne mora biti nazočna pri ocjenjivanju zahtjeva za naknadu. Sva saslušanja provodi pomoćno tijelo koje prima zahtjev ili slovačka tijela uz pomoć tehničke opreme za audiovizualni prijenos. Stoga ne nastaju putni troškovi i nema potrebe za povratom.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Osobno sudjelovanje podnositelja zahtjeva u postupku za naknadu štete nije predviđeno zakonom. Žrtva kaznenog djela s elementima nasilja ne mora biti nazočna pri ocjenjivanju zahtjeva za naknadu.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Kako bi se odredila naknada za bol i patnju potrebna su liječnička izvješća koja ispunjavaju zahtjeve utvrđene slovačkim pravnim sustavom. Međutim, i dalje je moguće da će vaš zdravstveni status procijeniti liječnik u Slovačkoj Republici na temelju liječničkih izvješća izdanih u državi boravišta.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Nećete dobiti povrat putnih troškova.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike donijet će odluku u roku od šest mjeseci od primitka potpunog zahtjeva.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na slovačkom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Podnošenjem tužbe sudu.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

U slovačkom pravnom sustavu nije predviđena pravna pomoć namijenjena posebno u svrhe potraživanja naknade. Moguće je iskoristiti opću pravnu pomoć koju pruža država pri Centru za pravnu pomoć ili zatražiti pomoć od jedne od organizacija koje pružaju pomoć žrtvama kaznenih djela. Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike pruža i osnovne upute u pogledu potraživanja naknade.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Postoje nevladine organizacije koje pružaju pomoć i potporu žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja u Slovačkoj Republici koje su usmjerene na određene žrtve. Mogućnosti pojedinačnih organizacija da pružaju pomoć u pogledu naknada za štetu u prekograničnim predmetima uglavnom ovise o njihovom kapacitetu osoblja.

Posljednji put ažurirano: 09/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Finska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Državna riznica

Poštanski pretinac 50

FI-00054 Državna riznica, Finska

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorurikosvahingot@valtiokonttori.fi

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Svoj zahtjev možete poslati izravno Državnoj riznici (Valtiokonttori). Međutim, imajte na umu ograničenja u pogledu jezika dokumentacije pojašnjena u nastavku.

Na kojim jezicima tijela za naknade prihvaćaju zahtjeve,

a na kojim popratnu dokumentaciju?

Zahtjev mora biti sastavljen na finskom, švedskom ili engleskom jeziku. Popratna dokumentacija isto bi tako trebala biti na jednom od tih jezika.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Državna riznica ne prihvaća zahtjev na obradu ako nije sastavljen na jednom od prethodno navedenih jezika. Ako vam je potrebna pomoć u prevođenju dokumentacije, možete se obratiti pomoćnom tijelu u državi u kojoj živite.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Za obradu zahtjeva ne naplaćuju se administrativne pristojbe.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Predmet obrađuje Državna riznica u pisanom obliku. Od vas se ni u jednoj fazi postupka neće tražiti da se osobno pojavite.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Vidjeti odgovor na prethodno pitanje.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Liječnička potvrda koju je izdao liječnik u vašoj državi boravišta prihvaća se kao dokaz o pretrpljenoj ozljedi.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Vidjeti odgovor na prethodno pitanje.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Odluku ćete dobiti u prosjeku od šest do osam mjeseci nakon što Državna riznica zaprimi vaš zahtjev.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Državna riznica odluke izdaje samo na finskom i švedskom jeziku. Ako ste zahtjev podnijeli na engleskom jeziku, zajedno s odlukom dobit ćete sažetak sadržaja odluke na engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Žalbu protiv odluke o naknadi možete podnijeti u pisanom obliku Osiguravajućem sudu (Vakuutusoikeus) u roku od 30 dana od datuma na koji ste obaviješteni o odluci. Smjernice za podnošenje žalbe priložene su odluci Državne riznice o naknadi.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Državna riznica može vam pružiti savjete o pitanjima povezanima s traženjem naknade. Ako za pripremu zahtjeva zatražite pomoć od vanjskog odvjetnika, naknadu za troškove proizašle iz podnošenja zahtjeva možete dobiti samo ako vam je dodijeljena pravna pomoć ili pravni savjetnik u svrhu sudskog postupka. Naknadu za troškove pripreme zahtjeva možete dobiti i ako o predmetu nije odlučivao sud, ali ispunjujete utvrđene financijske uvjete za dodjelu pravne pomoći.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Pomoć u pripremi zahtjeva možete dobiti od finske organizacije za potporu žrtvama (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Podatke za kontakt te organizacije možete pronaći na njezinim internetskim stranicama na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.riku.fi/en/home/.

Posljednji put ažurirano: 09/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Švedska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Umeå

Tel.: (+46)90708200
Telefaks: (+46)90178353

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.brottsoffermyndigheten.se/

Poštanska adresa:
Poštanski pretinac 470
SE-901 09
Umeå, Švedska

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da, ako je kazneno djelo počinjeno u Švedskoj, zahtjev se može poslati izravno švedskom tijelu za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

– zahtjev?

– popratnu dokumentaciju?

Zahtjev i popratna dokumentacija prihvaćaju se na švedskom i engleskom jeziku.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Troškove prijevoda snosi švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Podnositelj zahtjeva ne treba biti prisutan. Zahtjev se obrađuje u pisanom obliku.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Postoje mogućnosti da se osigura tumačenje tijekom postupka ako je to potrebno.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Liječničke potvrde i zdravstvena dokumentacija iz drugih država mogu se prihvatiti. Kad je potrebna dodatna procjena, švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela obično angažira medicinske vještake da napišu mišljenje na temelju dostupnih medicinskih dokaza.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Obično nema potrebe za liječničkim pregledom u Švedskoj ako imate boravište u drugoj državi članici EU-a. Međutim, u slučaju da je potrebno dodatno ispitivanje takve vrste, postoji mogućnost naknade troškova.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Vrijeme obrade ovisi o prirodi predmeta i količini posla koju ima tijelo. Prosječno vrijeme obrade obično traje približno tri mjeseca, ali moguće je da obrada traje kraće ili dulje od toga. Predmeti se obrađuju redoslijedom kojim su zaprimljeni i u pravilu se ne daje prednost.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Odluka će biti sastavljena na švedskom jeziku. Ako ne govorite švedski, dobit ćete i sažetak odluke na engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Odluke švedskog tijela za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela ne mogu se osporiti, ali tijelo može promijeniti svoju odluku na zahtjev ili na vlastitu inicijativu ako se pojave nove okolnosti ili ako za to postoje drugi razlozi.

Podnositelj zahtjeva koji je nezadovoljan odlukom mora tijelu poslati zahtjev za ponovno razmatranje predmeta u pisanom obliku. U zahtjevu bi se trebali navesti željena promjena i razlozi za nju. Dodatni materijali trebali bi se dostaviti zajedno sa zahtjevom.

Podnositelj zahtjeva uvijek ima pravo na to da njegovu odluku preispita Sud za naknadu štete prouzročene kaznenim djelima (Nämnden för brottsskadeersättning).

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Naknada za troškove pravnog zastupanja dodjeljuje se samo ako za to postoje posebni razlozi. Pomoć odvjetnika obično nije potrebna kad je riječ o naknadi štete prouzročene kaznenim djelom. Relativno je jednostavno podnijeti zahtjev. Tijelo ima obvezu i pružati informacije i savjete osobama koje traže naknadu, kao i obvezu prikupljanja dokaza potrebnih za donošenje odluke o predmetu.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Ako želite podnijeti zahtjev ili ako imate pitanja u pogledu naknade kad je riječ o prekograničnim predmetima, za pomoć i informacije najbolje je obratiti se švedskom tijelu za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela. Informacije su dostupne na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/. Tijelu se možete obratiti i pozivom na +46 90 70 82 00.

Posljednji put ažurirano: 22/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Engleska i Wales

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Tijelo za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 00 44 203 684 2517

Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Prihvatit ćemo zahtjev izravno od vas, bez uplitanja pomoćnog tijela u vašoj matičnoj državi.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

 • zahtjev?
 • popratnu dokumentaciju?

Prednost dajemo dokumentima na engleskom jeziku.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Mi snosimo troškove tih prijevoda.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne naplaćujemo svoje usluge.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Obrađujemo zahtjeve i komuniciramo s podnositeljima zahtjeva pisanim putem. Ne morate biti prisutni.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Nije primjenjivo.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Prihvaćamo izvješća kvalificiranih liječnika iz drugih država.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne plaćamo putne troškove.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Vrijeme potrebno za ocjenu zahtjeva ovisi o tome koliko je složen. Na primjer, za zahtjeve koji uključuju neostvarene prihode potrebno je više vremena nego za zahtjeve koji uključuju samo isplatu na temelju tarife ozljeda. CICA neće donijeti konačnu odluku o zahtjevu dok ne potvrdite da ste se oporavili od svojih ozljeda, koliko je to moguće. Jednostavne predmete nastojimo riješiti u roku od 12 mjeseci od primitka zahtjeva.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

S vama ćemo komunicirati na engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporavati?

Ako se ne slažete s izvornom odlukom i želite da je preispitamo, morate podnijeti pisani zahtjev za preispitivanje u roku od 56 dana od datuma izvorne odluke. Trebat ćete priložiti sve dodatne dokaze u prilog vašem zahtjevu koje želite da razmotrimo.

Kada zaprimimo vaš zahtjev za preispitivanje i sve popratne informacije, razmotrit će ga službenik nadležan za zahtjeve koji nije bio zadužen za donošenje izvorne odluke. Odluka o preispitivanju može biti manje ili više povoljna u odnosu na izvornu ili izvorna odluka može ostati nepromijenjena.

Ako se ne slažete s odlukom o preispitivanju, možete se žaliti Prvostupanjskom sudu (Odjel za naknadu štete prouzročene kaznenim djelima) (First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation)) u skladu s Pravilima o sudskim postupcima. Pravila su dostupna na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruPrvostupanjskog suda.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Za podnošenje zahtjeva za naknadu nije vam potreban zastupnik kao što je odvjetnik ili društvo za upravljanje potraživanjima. Ne možemo snositi troškove vašeg plaćenog zastupanja te stoga troškove morate platiti sami.

Postoje li u toj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Pomoć pri podnošenju zahtjeva možete zatražiti od Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbe za pružanje informacija žrtvama.

Posljednji put ažurirano: 16/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Sjeverna Irska

Ovaj odjeljak nije primjenjiv. Služba za naknadu štete Sjeverne Irske obrađuje samo zahtjeve podnesene na području Sjeverne Irske.


Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

-

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

-

Na kojem jeziku se prihvaćaju?

-

Ako tijelo koja odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

-

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

-

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

-

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

-

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

-

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

-

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

-

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

-

Ako sam nezadovoljan s odlukom, na koji je način mogu osporavati?

-

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

-

Postoje li u toj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

-

Posljednji put ažurirano: 15/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Škotska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Tijelo za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 00 44 300 003 3601

Internetska stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Prihvatit ćemo zahtjev izravno od vas, bez uplitanja pomoćnog tijela u vašoj matičnoj državi.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

 • zahtjev?
 • popratnu dokumentaciju?

Prednost dajemo dokumentima na engleskom jeziku.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev/popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Mi snosimo troškove tih prijevoda.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne naplaćujemo svoje usluge.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Obrađujemo zahtjeve i komuniciramo s podnositeljima zahtjeva pisanim putem. Ne morate biti prisutni.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Nije primjenjivo.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Prihvaćamo izvješća kvalificiranih liječnika iz drugih država.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne plaćamo putne troškove.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Jednostavne predmete nastojimo riješiti u roku od 12 mjeseci od primitka zahtjeva.  Za složenije predmete potrebno je više vremena.  Nećemo donijeti konačnu odluku o vašem predmetu ako je vaše medicinsko liječenje u tijeku ili ako stupanj vašeg oporavka nije poznat.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

S vama ćemo komunicirati na engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporavati?

Ako se ne slažete s izvornom odlukom i želite da je preispitamo, morate podnijeti pisani zahtjev za preispitivanje u roku od 56 dana od datuma izvorne odluke. Trebat ćete priložiti sve dodatne dokaze u prilog vašem zahtjevu koje želite da razmotrimo.

Kada zaprimimo vaš zahtjev za preispitivanje i sve popratne informacije, razmotrit će ga službenik nadležan za zahtjeve koji nije bio zadužen za donošenje izvorne odluke. Odluka o preispitivanju može biti manje ili više povoljna u odnosu na izvornu ili izvorna odluka može ostati nepromijenjena.

Ako se ne slažete s odlukom o preispitivanju, možete se žaliti Prvostupanjskom sudu (Odjel za naknadu štete prouzročene kaznenim djelima) (First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation)) u skladu s Pravilima o sudskim postupcima. Pravila su dostupna na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruPrvostupanjskog suda.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Za podnošenje zahtjeva za naknadu nije vam potreban zastupnik kao što je odvjetnik ili društvo za upravljanje potraživanjima. Ne možemo snositi troškove vašeg plaćenog zastupanja te stoga troškove morate platiti sami.

Postoje li u toj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Pomoć pri podnošenju zahtjeva možete zatražiti od Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbe za pružanje informacija žrtvama i očevicima.

Posljednji put ažurirano: 15/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.