Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Ausztria

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A szociális kérdésekkel és a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szövetségi hivatal, szociális ügyekért felelős minisztérium (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Bécs

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)10599882516

e-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok a kérelmet és igazoló dokumentumokat?

Jellemzően németül vagy angolul, amennyiben a segítséget nyújtó hatóság vagy a sértett nyújtja be őket.

(Ha a sértettnek nem áll módjában a dokumentumokat a hatóság részére németül vagy angolul benyújtani, a más nyelven előterjesztett kérelmeket szintén elfogadják és aztán lefordítják).

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A hatóság.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nincsenek ilyen költségek.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Jellemzően nem kell jelen lennie.

Amennyiben mégis idézik Önt, az ezzel kapcsolatos költségeket a hatóság fogja viselni, ezt azonban kérelmeznie kell. Ebben a szociális kérdésekkel és a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szövetségi hivatal illetékes.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Szükség esetén igen.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A legtöbb esetben a hatóság által kijelölt osztrák szakértőt is be fognak vonni. E szakértő az értékelés elkészítése során az Ön országából származó igazolásokat is figyelembe fogja venni.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Igen.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

Ez a kért támogatástól függ. A legtöbb esetben hat hónapon belül meghozzák a határozatot.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Német.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A szociális ügyekért felelős minisztérium határozatával szemben fellebbezés nyújtható be a szövetségi közigazgatási bírósághoz (fellebbezés az alkotmánybíróság [Verfassungsgerichtshof] és a legfelsőbb közigazgatási bíróság [Verwaltungsgerichtshof] előtt is előterjeszthető).

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Igen. A szociális ügyekért felelős minisztérium, illetve a szövetségi közigazgatási bíróság azonban nem téríti meg a jogi költségeket.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Az ilyen segítség igénylésével kapcsolatos kérdésekkel a sértetteket segítő szervezetekhez (például a Weisser Ring nevű szervezethez érdemes fordulnia).

Utolsó frissítés: 19/08/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.