Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Dánia

Tartalomszolgáltató:
Dánia

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban kellene a segítségnyújtó hatósághoz fordulnom)?

Nem előírás, hogy a kérelmet a segítségnyújtó hatóságon keresztül kell benyújtani. A kérelem közvetlenül megküldhető ezen ország határozathozatalra illetékes hatóságának (a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottságnak), amely ezt követően megküldi azt azon rendőrkapitányságnak, amely a büntetőügyben nyomozást folytatott. A kérelem közvetlenül a rendőrségnek is megküldhető.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok: a kérelmet? az igazoló dokumentumokat?

Minden iratot elfogadnak dánul és angolul is. Ugyanakkor a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság számára előnyösebb, ha minden iratot a lehető leghamarabb dánra fordítanak.

Dánia nyelvi egyezményt kötött az északi országokkal (Finnország, Izland, Norvégia és Svédország), amelynek értelmében ezen országok állampolgárai jogosultak saját nyelvük használatára a másik északi országban. Az egyezmény hatálya alá tartozó nyelvek a dán, a finn, az izlandi, a norvég és a svéd.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Kártérítési ügyekben a dán rendőrség viseli az iratok fordítási költségeit.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Az ügy vizsgálata írásban történik. Ennélfogva kérelmezőként nem kell jelen lennie, amikor a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság megvizsgálja az ügyet, illetve amikor a bizottság határozatot hoz.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Mivel az ügy vizsgálata írásban történik, a személyes részvétel és a tolmácsolási segítség kérdései nem relevánsak.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Nem követelmény, hogy az orvosi teszteket és vizsgálatokat ezen ország orvosai végezzék el. Általános szabályként a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság minden orvosi igazolást elfogad.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Rendes esetben nem kell orvosi vizsgálatnak alávetnie magát, ha másik uniós országban él, mivel a vizsgálat lefolytatható a tartózkodási helye szerinti országban.

A kezelésre való oda-vissza utazás költsége a gyógykezeléshez kapcsolódó kiadásként megtéríthető.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

Az ügy dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság általi elbírálásának időtartama esetről esetre eltérő lehet. Ez többek között – az ügy sajátos körülményeitől függően – annak tudható be, hogy további információkat kell beszerezni a rendőrségtől, orvosoktól vagy egyéb hatóságoktól; ehhez hasonlóan a maradandó károsodással vagy keresőképtelenséggel járó ügyekben előfordulhat, hogy az ügyet a munkaerőpiaci biztosító (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) elé kell terjeszteni, ami meghosszabbíthatja az ügy elbírálásának időtartamát.

A dán bűncselekmény-jóvátételi bizottsághoz érkező új ügyek több mint 50%-át 50 napon belül elbírálják, az egyszerű ügyekben alkalmazott rendkívül gyors eljárás szerint. Ezek közé tartoznak azok az ügyek, amelyekben mind a bűnösség kérdését, mind pedig a kártérítés összegét illetően jogerős ítélet született.

Amennyiben az ügy nem intézhető el a rendkívül gyors eljárás alkalmazásával, a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság rendes elbírálási ideje jelenleg 18 hónapig terjed, attól az időponttól számítva, hogy az új kártérítés iránti kérelem beérkezik a bizottsághoz.

Ügyének elbírálását meggyorsíthatja, ha az igényeit alátámasztó bizonyítékot szolgáltat a bizottság részére. Az iratok közé tartozhatnak például a gyógyszervásárlási számlák, a betegség időtartamára vonatkozó orvosi igazolások, illetve a munkáltató nyilatkozata a káresemény eredményeként bekövetkezett jövedelemkiesésről.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

A dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság minden határozatát dánul készíti elő. Lehetősége van arra, hogy a határozatot saját országában a segítségnyújtó hatósággal lefordíttassa.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság határozata ellen nem fellebbezhet más hatóságokhoz. Amennyiben a határozat megváltoztatását kívánja, akkor először a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottsághoz kell fordulnia, kifejtve, hogy miért nem ért egyet a határozattal. A bizottság ezt követően megvizsgálja, hogy van-e alapja az üggyel kapcsolatos vizsgálat újbóli megnyitásának. Ennek rendszerint az a feltétele, hogy a kérelmező olyan új és releváns információt szolgáltasson, amely fontos az ügy kimenetele szempontjából.

Amennyiben a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság fenntartja határozatát, akkor a bizottság határozatának bírósági felülvizsgálatát kérheti.

Emellett a parlamenti ombudsmanhoz is fordulhat.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Az ügyek elbírálása olyan módon van kialakítva, hogy általában nincs szüksége jogi segítségnyújtásra, de van lehetőség az ezen országban hatályos szabályok alkalmazására. Különös esetekben a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság úgy dönthet, hogy a kérelmező köteles a bizottság előtti eljárással összefüggésben felmerült kiadásainak részben vagy egészben történő viselésére.

Nincs olyan előírás, amely szerint valamely ügyvédnek vagy jogsegély-szervezetnek biztosítania kell ügyvéd igénybevételét vagy jogi segítséget kell nyújtania.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Utolsó frissítés: 04/05/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.