Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Finnország

Tartalomszolgáltató:
Finnország

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

Államkincstár

P.O. Box 50

FI-00054 State Treasury, Finnország

E-mail: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

A kérelmét közvetlenül megküldheti az államkincstárnak (Valtiokonttori). Kérjük, legyen azonban figyelemmel a dokumentumok nyelvét érintő korlátozásokra az alábbiak szerint.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok a kérelmet?

És az igazoló dokumentumokat?

A kérelmet finn, svéd vagy angol nyelven kell elkészíteni. Az igazoló dokumentumokat szintén ezen nyelvek egyikén kell becsatolni.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Az államkincstár nem fogja feldolgozásra befogadni a kérelmet, ha az nem a fent említett nyelvek egyikén készült. Ha segítségre van szüksége a dokumentumok lefordításában, felveheti a kapcsolatot annak az országnak a segítséget nyújtó hatóságával, amelyben él.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

A kérelme feldolgozásáért nem számítanak fel Önnek adminisztratív díjakat.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Az ügyet az államkincstár írásban bírálja el. Személyes megjelenésre az eljárás semelyik szakaszában nem fogják kérni.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Lásd az előző kérdésre adott választ.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt- vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A lakóhelye szerinti saját országában kiállított orvosi dokumentációt elfogadják az elszenvedett sérülés igazolására.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Lásd az előző kérdésre adott választ.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

Általában 6-8 hónapon belül kapja meg a határozatot, azt követően, hogy a kérelme beérkezett az államkincstárhoz.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Az államkincstár kizárólag finn és svéd nyelven hoz határozatot. Amennyiben a kérelmét angol nyelven terjesztette elő, a határozattal együtt kap egy angol nyelvű összefoglalót a határozat tartalmáról.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be írásban a biztosítási ügyekkel foglalkozó bírósághoz (Vakuutusoikeus) a kártérítés tárgyában hozott és Önnek kézbesített határozattal szemben a határozatról való tudomást szerzéstől számított 30 napon belül. Az államkincstár határozatához a jogorvoslat benyújtására vonatkozó iránymutatást mellékelnek.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Az államkincstár tanácsokkal szolgálhat a kártérítés igénylésével kapcsolatos kérdésekben. Ha külső ügyvéd segítségét veszi igénybe a kérelme elkészítéséhez, az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket csak abban az esetben térítik meg, ha Önnek jogi segítséget ítéltek meg vagy jogi tanácsadót jelöltek ki az ügy bíróság általi tárgyalására. A kérelem elkészítésével kapcsolatos költségeket bírósági eljárás hiányában is megtéríthetik, amennyiben teljesíti a jogi segítség igénybevételére vonatkozó pénzügyi feltételeket.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

A kérelem elkészítéséhez segítséget kaphat a finn áldozatsegítő szolgálattól (Rikosuhripäivystys) (RIKU). E szervezet elérhetőségi adatait megtalálhatja az alábbi címen elérhető honlapján: https://www.riku.fi/en/home/

Utolsó frissítés: 19/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.