Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

Minden regionális bíróságnál (tribunal de grande instance) működik egy bűncselekmény-jóvátételi bizottság (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI), amely dönt a bűncselekmények áldozatai vagy jogutódaik által előterjesztett kártérítési igényekről.

Terrorcselekmények vonatkozásában FR., a Terrorcselekmények és Egyéb Bűncselekmények Áldozatainak Garanciaalapja(Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI) dönt az igényekről, amelynek döntését vita esetén bíróság vizsgálja felül.

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen, az ügyet közvetlenül azon hatóság elé terjesztheti, amely dönthet az igényéről.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

- a kérelmet?

-az igazoló dokumentumokat?

A kérelmet és a dokumentumokat franciául és angolul fogadják el.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A határokon átnyúló ügyek áldozatainak, amennyiben lehetséges, saját költségükre be kell nyújtaniuk a lényeges dokumentumok francia fordítását.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Nem kell jelen lennie. Ugyanakkor bizonyos feltételek mellett kérheti utazási költségei megtérítését, szállási és ellátási napidíjat, valamint megjelenési díjat (indemnité de comparution).

A megtérítés érdekében azt a bíróságot kell megkeresnie, amelyik idézte Önt.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Igen, ha megjelenik, ingyenesen biztosítanak tolmácsot az Ön számára.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Az országában kiállított orvosi dokumentációt elfogadják. Az ügytől függően a dokumentumok alapján orvosi vizsgálatra kerülhet sor.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

A legcélszerűbb, ha az orvosi vizsgálatot kölcsönös megegyezés alapján akkor végzik el az áldozaton, amikor éppen Franciaországban tartózkodik. Egyéb esetben az áldozat orvosi vizsgálaton való részvétellel kapcsolatos utazási költségeit az alátámasztó iratok bemutatását követően az FGTI megtérítheti.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A kérelmet a CIVI hivatala haladéktalanul továbbítja az FGTI felé.

Az FGTI a CIVI hivatala által továbbított teljes iratanyag kézhezvételétől számított két hónapon belül ajánlatot tesz az áldozat számára.

Amennyiben az áldozat elfogadja az ajánlatot, a rögzített megállapodást jóváhagyás céljából megküldik a CIVI elnökének. Jóváhagyást követően a megállapodás végrehajtható. A határozatról értesítik az áldozatot, valamint a FGTI-t, amely teljesíti a kifizetést.

Az FGTI indokolt elutasítása esetén, illetve ha az áldozat elutasítja az ajánlatot vagy két hónapon belül nem válaszolt az FGTI ajánlatára, a CIVI bírósági eljárás keretében megvizsgálja az ügyet: ebben az esetben egy bíró vizsgálja meg a kérelmet, illetve ellenőrzi a megtett nyilatkozatokat és a benyújtott iratokat.

Az ügyész és az FGTI legkésőbb 15 nappal a tárgyalást megelőzően benyújtják észrevételeiket. Az igénylőt és az FGTI-t legalább két hónappal előre idézni kell.

A zárt ülésen lefolytatott eljárást követően a CIVI kártérítést megítélő vagy megtagadó döntését kézbesítik a kérelmező, illetve az FGTI részére, amely a kézbesítést követő hónapban köteles kifizetni a kártérítést.

Terrorcselekmények esetében (FR.) az FGTI a teljes iratanyag kézhezvételét követő hónapban kifizet egy összeget, amennyiben fennáll a jogosultság. Az FGTI három hónapon belül tesz ajánlatot kártérítésre az áldozat (amennyiben állapota stabilizálódott), illetve az elhunyt áldozat családtagjai felé.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

A határozatot francia nyelven fogja megkapni. Kérheti annak ingyenes lefordítását.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Amennyiben nincs megelégedve a CIVI határozatával, akkor felülvizsgálatot kérhet azon fellebbviteli bíróságtól (Cour d’appel), amelynek területén a CIVI működik.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

A Franciaországban alkalmazandó szabályoknak megfelelően vehet igénybe jogi segítséget.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló helyzetben?

Az áldozatsegítő szervezetek, amelyekkel a bíróságok áldozatsegítő irodáiban, illetve saját helyiségeikben lehet kapcsolatba lépni, ingyenes segítséget nyújthatnak kártérítési igénye előkészítésében.

Utolsó frissítés: 05/11/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.