Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A kártérítést nyújtó görög hatóság (Archí Apozimíosis)

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához határon átnyúló ügyekben is (anélkül, hogy először a saját országomban a támogató hatósághoz kellene fordulnom)?

Ha lakóhelye (katoikía) vagy szokásos tartózkodási helye (siníthi diamoní) másik tagállam területén található, a kérelmet az érintett tagállam támogató hatóságához kell benyújtani, amely megküldi azt a kártérítést nyújtó görög hatóságnak. Ebben az esetben a kártérítést nyújtó görög hatóság a lehető leghamarabb megküldi a következő információkat az érintett tagállam támogató hatóságának és a kérelmezőnek: a) az ügy elintézéséért felelős kapcsolattartó személy vagy osztály; b) a kérelem átvételi elismervénye; valamint c) annak megjelölése, hogy körülbelül mennyi időn belül várható a kérelemre vonatkozó határozat meghozatala.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok a kérelmet?

A kérelem benyújtásának, valamint az információk, adatok és igazoló dokumentumok megosztásának hivatalos nyelve a görög.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A hatóság nem vállal felelősséget a fordításért, és ennélfogva nem viseli annak költségeit sem.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező kérelmem) feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Igen, a díj 50 euró. Ha a díj még nem került befizetésre, amikor a kártérítést nyújtó hatóság elbírálja a kérelmet, azt a hatóság el fogja utasítani. A görög segítségnyújtó hatóság tájékoztatást tud nyújtani Önnek arról a banki átutalásról, amelyet le kell bonyolítania.

Amennyiben Ön egy SEPA (egységes eurófizetési térség) országban tartózkodik, az elektronikus díjat euróban SEPA-átutalással is megfizetheti a Bank of Greece-nek, mint fogadó banknak. Az IBAN számlaszám és az átutalás adatai a következők:

Kedvezményezett neve: MINISTRY OF FINANCE

A kedvezményezett címe: 10 Kar. Servias St., 10562 Athén

A kedvezményezett IBAN száma: GR1201000230000000481090510

A kedvezményezett bankjának bankazonosító (BIC) kódja: BNGRGRAA

Átutalási információ: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (a 20 számjegyből álló jelszókódot/fizetési kódot a görög támogató hatóság fogja a rendelkezésére bocsátani)

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Ha szükségesnek tartja, a kártérítést nyújtó görög hatóság felhívhatja Önt – az elkövetőt – vagy más feleket (például tanúkat vagy szakértőket), hogy vallomástétel céljából személyesen jelenjenek meg a hatóság előtt.

Ha lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye másik tagállam területén található, a kártérítést nyújtó görög hatóság felkéri az érintett támogató hatóságot, hogy a székhelye szerinti állam jogának megfelelően hallgassa meg az érintett személyt, és küldje meg számára a meghallgatásról készített jegyzőkönyvet. Továbbá a kártérítést nyújtó görög hatóság az érintett támogató hatósággal együttműködésben a görög jognak megfelelően telefon vagy videokonferencia útján maga is lefolytathatja a meghallgatást. Ebben az esetben a kártérítést nyújtó görög hatóság nem kötelezheti Önt arra, hogy jelenjen meg előtte. A görög támogató hatóság segítséget nyújt az érintett tagállam kártérítést nyújtó hatóságának az Ön vagy más személyek, például a tanúk vagy szakértők meghallgatásához.

Ennek érdekében a görög támogató hatóság az érintett tagállam kártérítést nyújtó hatóságának kérésére: a) a görög jognak megfelelően segítséget nyújt a kártérítést nyújtó hatóságnak, ha az a meghallgatást közvetlenül folytatja le telefon vagy videokonferencia útján, amely esetben a támogató hatóság biztosítja a szükséges logisztikai infrastruktúrát; vagy b) a görög jognak megfelelően maga folytatja le a meghallgatást, és az arról készült jegyzőkönyvet megküldi az érintett tagállam kártérítést nyújtó hatóságának. Utóbbi esetben a meghallgatásról készült görög nyelvű jegyzőkönyvet le kell fordítani az adott tagállam hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére, illetve bármely más uniós nyelvre, amelyről az adott tagállam közölte, hogy el tudja fogadni.

Az ennek során a görög segítségnyújtó hatóságnál felmerült költséget a görög állam viseli.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Igen, biztosítanak tolmácsot.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Elfogadják, de előfordulhat, hogy emellett szakértői vélemény beszerzését is elrendelik.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim?

Igen, az utazási költségeket megtérítik Önnek.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A kártérítést nyújtó görög hatóságnak az ügyet a kérelem benyújtásának időpontjától számított 3 hónapon belül kell megvizsgálnia, és a kérelem értékelésének időpontjától számított 3 hónapon belül kell meghoznia a jogerős határozatát.

Milyen nyelven kapom meg a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

Az Ön által ismert nyelven.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

4 hónapon belül pert indíthat az elsőfokú közigazgatási bíróság (Dioikitikó Protodikeío) előtt.

A másik ország jogszabályai értelmében kérhető-e jogi (ügyvédi) segítség?

A bűncselekmények sértettjei jogi segítségre is jogosultak bármilyen büntető- és polgári jogi követelés esetén. A jog (a 3226/2004. törvény 1. cikke) költségmentességet biztosít az alacsony jövedelmű uniós polgárok, a harmadik országbeli állampolgárok és a hontalanok számára, ha jogszerűen tartózkodnak az Európai Unióban, vagy ha szokásos tartózkodási helyük az Európai Unióban található. Azok az alacsony jövedelmű polgárok jogosultak költségmentességre, akiknek az éves családi jövedelme nem haladja meg az általános nemzeti kollektív munkaügyi szerződésben meghatározott éves személyi minimumjövedelem kétharmadát. Nemzeti jogvita esetén a jogvitában érintett másik fél jövedelmét nem veszik figyelembe.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

A Nemek Közötti Egyenlőség Kutatóközpontja (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas – KEThI)

A Társadalmi Szolidaritás Nemzeti Központja (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – EKKA)

A Nemek Közötti Egyenlőségért Felelős Főtitkárság (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Görög Menekültügyi Tanács (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty International – Görög Részleg (Diethnís Amnistía – Ellinikó Tmíma)

Görög Rendőrség – Kiberbűnözés

Utolsó frissítés: 25/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.