Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A kártérítést nyújtó görög hatóság (Archí Apozimíosis)

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához határon átnyúló ügyekben is (anélkül, hogy először a saját országomban a támogató hatósághoz kellene fordulnom)?

Ha lakóhelye (katoikía) vagy szokásos tartózkodási helye (siníthi diamoní) másik tagállam területén található, a kérelmet az érintett tagállam támogató hatóságához kell benyújtani, amely megküldi azt a kártérítést nyújtó görög hatóságnak. Ebben az esetben a kártérítést nyújtó görög hatóság a lehető leghamarabb megküldi az alábbi információkat az érintett tagállam támogató hatóságának és a kérelmezőnek: a) az ügy intézéséért felelős kapcsolattartó személy vagy osztály; b) a kérelem átvételi elismervénye; valamint c) annak a hozzávetőleges időnek a megjelölését, amelyen belül a kérelemről határozat születhet.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok a kérelmet?

A kérelem benyújtásának és az információk, adatok és igazoló dokumentumok cseréjének hivatalos nyelve a görög

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A hatóság nem vállalja a fordítással kapcsolatos felelősséget, és ennélfogva nem viseli a költségeket sem.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező kérelmem) feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Igen, a díj 100 euró. Ha a díj még nem került befizetésre, amikor a kártérítést nyújtó hatóság elbírálja a kérelmet, azt a hatóság el fogja utasítani. A görög segítségnyújtó hatóság tájékoztatást tud nyújtani Önnek arról a banki átutalásról, amelyet le kell bonyolítania.

Amennyiben Ön egy SEPA (egységes eurófizetési térség) országban tartózkodik, az elektronikus díjat euróban SEPA-átutalással is megfizetheti a Bank of Greece-nek, mint fogadó banknak. Az IBAN számlaszám és az átutalás adatai a következők:

Kedvezményezett neve: MINISTRY OF FINANCE

A kedvezményezett címe: 10 Kar. Servias St., 10562, Athens

A kedvezményezett IBAN száma: GR1201000230000000481090510

A kedvezményezett bankjának bankazonosító (BIC) kódja: BNGRGRAA

Átutalási információ: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (a 20 számjegyből álló jelszó kódját/fizetési kódját a görög támogató hatóság fogja a rendelkezésére bocsátani)

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

A kártérítést nyújtó hatóság – amennyiben szükségesnek tartja – Önt, az elkövetőt vagy más feleket tanúként vagy szakértőként beidézheti, hogy személyesen jelenjenek meg a hatóság előtt tanúskodás céljából.

Ha lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye másik tagállam területén található, a kártérítést nyújtó görög hatóság felkéri az érintett támogató hatóságot, hogy a székhelye szerinti állam jogának megfelelően hallgassa meg az érintett személyt és küldje meg számára a meghallgatásról készített jelentést. Továbbá a kártérítést nyújtó görög hatóság az érintett segítségnyújtó hatósággal együttműködve a görög jognak megfelelően maga is lefolytathatja a meghallgatást telefon vagy videokonferencia útján. Ebben az esetben a kártérítést nyújtó görög hatóság nem kötelezheti Önt arra, hogy jelenjen meg előtte. A görög támogató hatóság segítséget nyújt az érintett tagállam kártérítést nyújtó hatóságának az Ön vagy más személyek, például a tanúk vagy szakértők meghallgatásához.

Ebből a célból a görög támogató hatóság az érintett tagállam kártérítést nyújtó hatóságának kérésére: a) segítséget nyújt a kártérítést nyújtó hatóságnak, ha az a meghallgatást közvetlenül folytatja le telefon vagy videokonferencia útján a görög jognak megfelelően, mely esetben a segítségnyújtó hatóság biztosítja a szükséges logisztikai infrastruktúrát; vagy b) a görög jognak megfelelően ő maga folytatja le a meghallgatást és küldi meg a meghallgatásról készített jegyzőkönyvet az érintett tagállam kártérítést nyújtó hatóságának. Utóbbi esetben a meghallgatásról görög nyelven készített jelentést le kell fordítani a tagállam hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére, vagy bármilyen másik uniós nyelvre, amelyet ez a tagállam megjelölt olyanként, mint amelyet elfogad.

Az ennek során a görög segítségnyújtó hatóságnál felmerült költséget a görög állam viseli.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Igen, biztosítanak tolmácsot.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi igazolásokat – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Elfogadják, ugyanakkor az is lehetséges, hogy szakvélemény beszerzését is elrendelik.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim?

Igen, az utazási költségeket megtérítik Önnek.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A kártérítést nyújtó hatóságnak az ügyet a kérelem benyújtásának időpontjától számított három hónapon belül kell megvizsgálnia, és a kérelem értékelésének időpontjától számított három hónapon belül kell meghoznia jogerős határozatát.

Milyen nyelven kapom meg a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

Olyan nyelven, amelyet Ön megért.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Keresetet indíthat az elsőfokú közigazgatási bíróság (Dioikitikoú Protodikeíou) előtt.

Részesülhetek-e költségmentességben (ügyvédi segítségnyújtásban) a másik ország jogszabályai alapján?

A bűncselekmények sértettjei jogi segítségre is jogosultak bármilyen büntető- és polgári jogi követelés esetén. A törvény (a 3226/2004. törvény 1. cikke) az alacsony jövedelmű uniós tagállami polgárok, harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek számára akkor biztosít költségmentességet, ha jogszerűen tartózkodnak az Európai Unióban vagy rendelkeznek ott szokásos tartózkodási hellyel. A költségmentességre jogosult alacsony jövedelmű polgárok azok, akiknek éves családi jövedelme nem haladja meg a nemzeti általános kollektív munkaügyi szerződésben meghatározott éves személyes minimumjövedelem kétharmadát. Nemzeti jogvita esetén a jogvitában érintett másik fél jövedelmét nem veszik figyelembe.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Kutatóközpont a Nemek Közötti Egyenlőségért (KEThI)

Nemzeti Központ a Társadalmi Szolidaritásért (EKKA)

A Nemek Közötti Egyenlőség Főtitkársága (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Görög Menekültügyi Tanács (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty International – Görög Szekció

Görög Rendőrség – Kiberbűnözés

Utolsó frissítés: 21/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.