Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Olaszország

Tartalomszolgáltató:
Olaszország

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A Belügyminisztérium irányítása alatt álló, Maffiajellegű és Szándékos Erőszakos Bűncselekmények Áldozatait Segítő Bizottság (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), (Via Cavour n. 6; hiteles e-mail (PEC) cím: protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). A Bizottság elnöke a Biztos (Commissario), tagjai a Belügyminisztérium egy képviselője, az Igazságügyi Minisztérium két képviselője, a Gazdasági Fejlesztési Minisztérium egy képviselője, a Gazdasági és Pénzügyminisztérium egy képviselője, a Foglalkoztatási, Egészségügyi és Szociálpolitikai Minisztérium egy képviselője, valamint az illetékes alap pénzügyi irányítását ellátó CONSAP állami biztosítótársaság szavazati joggal nem rendelkező képviselője.

Az alapból való kifizetés iránti kérelmeket vizsgálat céljából be kell nyújtani a kormány prefektúrájához/területi hivatalához (Prefettura Ufficio territoriale del Governo), amelynek illetékességét az alábbiak határozzák meg: a 122/2016. sz. törvény 11. cikkében említett bűncselekmények esetén az ítéletet hozó bíróság székhelye; vagy az érdekelt fél vagy más jogosult tartózkodási helye, ha a bűncselekmény sértettje elhunyt; vagy az áldozatot vagy más jogosultat képviselő különleges képviselő (procuratore speciale) (procuratore speciale) tartózkodási helye, ha az olasz vagy más uniós állampolgár áldozat vagy más jogosult nem rendelkezik tartózkodási hellyel Olaszországban.

A kérelemre vonatkozó érdemi döntést a Bizottság hozza meg.

Az alapból való részesülés feltételei és a kérelem nyomtatványa megtalálható a Belügyminisztérium alábbi honlapján:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen, bár ajánlott a támogató hatósághoz fordulni a kérelem és az egyéb dokumentumok lefordítása érdekében.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

  • a kérelmet?
  • az igazoló dokumentumokat?

Olasz nyelven.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A kérelmezőt nem terhelik költségek.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező kérelmem) feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Nem kell jelen lenni, mert nem tartanak kontradiktórikus tárgyalást; ha további észrevételeket vagy iratokat szeretne benyújtani, hitelesített e-mailben vagy a támogató hatóságon keresztül küldheti el őket.

A 222/2008. sz. rendelet 6. cikke: „A kérelmező meghallgatása az olasz döntéshozó hatóság kezdeményezésére

(1) Ha az olasz döntéshozó hatóság a törvényerejű rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerint úgy dönt, hogy meg kívánja hallgatni a kérelmezőt vagy bármely más személyt, kérelmet küld a másik tagállam támogató hatóságának az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően. A kérelemnek információt kell tartalmaznia az olasz jogban meghatározott eljárás alaki követelményeiről, és fel kell kérnie a másik tagállam támogató hatóságát, hogy tájékoztassa a meghallgatni kívánt személyt ezekről a követelményekről.

(2) Ha az olasz döntéshozó hatóság a törvényerejű rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerint felkéri a másik tagállam támogató hatóságát, hogy hallgassa meg a kérelmezőt vagy bármely más személyt, kérelmet küld a másik tagállam támogató hatóságának az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően.”

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Lásd az előző kérdésre adott választ.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Az iratot elismerik, feltéve, hogy olasz vagy angol nyelven állították ki. Külön orvosi vizsgálatot nem kell végezni Olaszországban.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim?

Nem kell orvosi vizsgálatot végezni; hanem be kell nyújtania a vonatkozó orvosi dokumentációt és a felmerült orvosi költségek számláit.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A hatályos szabály szerint a kérelem kézhezvételétől számított 60 nap. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy az eljárást felfüggesztik, ha a döntéshozó hatóságnak szüksége van más iratokra vagy információra (a 241/90. sz. törvény 10-bis cikke).

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Olasz nyelvű.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A határozat közlésétől számított 60 napon belül a rendes bírósághoz (tribunale) keresetet nyújthat be.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Nem.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

A jelen tájékoztatást készítő hatóság tudomása szerint nincs ilyen szervezet.

Utolsó frissítés: 16/09/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.