Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

Jogi Segítségnyújtási Hivatal (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Ingyenesen hívható telefonszám: +371 80001801
Fax : +371 67514209

E-mail: jpa@jpa.gov.lv
Honlap: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Az állami kárenyhítés iránti kérelmet közvetlenül a Jogi Segítségnyújtási Hivatalnál nyújthatja be, nem kell a tartózkodási hely szerinti uniós tagállam illetékes hatóságához fordulnia.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

A Jogi Segítségnyújtási Hivatal lett vagy angol nyelven fogadja be az állami kárenyhítés iránti kérelmet és a mellékelt dokumentumokat. A Jogi Segítségnyújtási Hivatalhoz benyújtandó iratokat nem kell hitelesíteni, és ezekre az iratokra nem vonatkoznak egyéb hasonló alaki követelmények sem.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Ha az állami kárenyhítés iránti kérelmet és mellékleteit le kell fordítani, a fordítási költségeket az állami költségvetésből a Jogi Segítségnyújtási Hivatal részére nyújtott forrásból fedezik.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező kérelmem) feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem kell díjat fizetni egy másik uniós tagállamból érkező állami kárenyhítés iránti kérelem elbírálásáért.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Nem kell jelen lennie sem az állami kárenyhítés iránti kérelem vizsgálata során, sem az állami kárenyhítés megadásáról vagy elutasításáról szóló döntés meghozatalakor.

Ha a Jogi Segítségnyújtási Hivatal szerint a döntéshozatalhoz további adatok szükségesek, akkor az állami kárenyhítés iránti kérelem kézhezvételétől számított hét napon belül értesíti Önt erről.

A határozatot az állami kárenyhítés iránti kérelemben megadott címre küldik.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Nem kell jelen lennie sem az állami kárenyhítés iránti kérelem vizsgálata során, sem az állami kárenyhítés megadásáról vagy elutasításáról szóló döntés meghozatalakor.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Az eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) dönt a szakértői vizsgálatról. A Jogi Segítségnyújtási Hivatal kéri az eljáró hatóságtól a szakértői vizsgálat eredményét.

A szakértői vélemény orvosi leleten vagy más objektív adatokon alapul.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim?

Ha az eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) szakértői vizsgálatot kér, az utazási költségeit megtérítik (az állami költségvetésből) a Lett Köztársaság törvényei és rendeletei által megállapított eljárásnak és összegnek megfelelően.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A Jogi Segítségnyújtási Hivatal a kárenyhítés iránti kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül dönt az állami kárenyhítés megadásáról vagy elutasításáról, és a határozatot a kárenyhítés iránti kérelemben megadott címre megküldi.

Ha a Jogi Segítségnyújtási Hivatal további információkat kér Öntől vagy az eljáró hatóságtól (rendőrségtől, ügyészségtől, bíróságtól), az eljárást felfüggesztik, amíg a Hivatal az összes kért információt meg nem kapja.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Az állami kárenyhítés megadásáról vagy elutasításáról szóló döntést Lettországban olyan nyelvre lefordítva kell megküldeni, amelyről a tartózkodási helye szerinti uniós tagállam azt jelezte, hogy elfogadja.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A Jogi Segítségnyújtási Hivatalnak az állami kárenyhítés megadására vagy elutasítására vonatkozó határozatával szemben a hatálybalépésétől számított egy hónapon belül a Jogi Segítségnyújtási Hivatalnál fellebbezést nyújthat be, amelyet a Hivatal továbbít az Igazságügyi Minisztériumnak.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Az állami kárenyhítés igényléséhez nincs szüksége jogi segítségre. A Jogi Segítségnyújtási Hivatal biztosítja az állami kárenyhítés igényléséhez szükséges segítséget.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

A „Skalbes” szövetség minden nap 7 és 22 óra között ingyenes segélyvonalat működtet a 116006-os számon (segélyvonal a bűncselekmények áldozatai részére), amelyen keresztül érzelmi és pszichológiai támogatást nyújt a bűncselekmények sértettjeinek, tájékoztatást ad a sértettek eljárási jogairól (például a büntetőeljárásban megillető jogokról, a kártérítés iránti jogról, az állami kárenyhítésről stb.), a rendelkezésre álló szolgáltatásokról és sértettek számára nyújtható támogató szolgáltatásokról.

Utolsó frissítés: 18/12/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.