Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Litvánia

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30
Vilnius

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen, a kérelem közvetlenül benyújtható a Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériumához.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

– a kérelmet?

– az igazoló dokumentumokat?

A kérelmet és a további iratokat litván vagy angol nyelven kell benyújtani.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A kérelem és/vagy mellékletei litván vagy angol nyelvre történő fordításának költségeit a kérelmezőnek vagy a küldő hatóságnak kell viselni.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező kérelmem) feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

A sértettnek nem kell megjelennie a kérelemről való döntéshozatal során. Ezek a költségek ezért nem téríthetők vissza.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

A sértettnek nem kell megjelennie a kérelemről való döntéshozatal során.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Az áldozat tartózkodási helye szerinti országban illetékes intézmények/személyek által kiállított dokumentumokat elismerik.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim?

Nem.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma a kérelem és az összes szükséges dokumentum benyújtásától számított egy hónapon belül hozza meg döntését.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Általában litván nyelven.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma által hozott határozattal szemben a határozat közlésétől számított egy hónapon belül nyújtható be jogorvoslat a Litván Közigazgatási Panaszbizottsághoz (Lietuvos administracinių ginčų komisija) vagy a Vilniusi Regionális Közigazgatási Bírósághoz (Vilniaus apygardos administracinis teismas).

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Igen. Jogi segítségnyújtás iránt kérelem nyújtható be az Állami Jogi Segítségnyújtási Szolgálathoz (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), amely dönt a jogi segítségnyújtás megadásáról.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Nem.

Utolsó frissítés: 07/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.