Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Lengyelország

Tartalomszolgáltató:
Lengyelország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

Ez az információ jelenleg nem áll rendelkezésre.

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

A kártérítési kérelmet főszabály szerint a segítségnyújtó hatóság továbbítja a döntéshozó hatósághoz. A jogosult személy azonban a kérelmet közvetlenül a lengyel döntéshozó hatósághoz is megküldheti.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

– a kérelmet?

– az igazoló dokumentumokat?

A döntéshozó hatóság lengyel vagy angol nyelvű kommunikációt fogad el.

A döntéshozó hatóság a másik ország segítségnyújtó hatósága által tartott meghallgatáson felvett jegyzőkönyvet annak az országnak a hivatalos nyelvén is elfogadja.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A dokumentumok fordítási költségeit az Államkincstár viseli.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

A kártérítést igénylő személyek teljes mentességet élveznek a bírósági költségek alól.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Az utazási költségei nem téríthetők meg. Ön ugyanakkor távolról is meghallgatható, vagyis anélkül, hogy ehhez be kellene fáradnia a döntéshozó hatósághoz. Kérheti a döntéshozó hatóságtól, hogy keresse meg az Ön országa szerinti segítségnyújtó hatóságot annak érdekében, hogy szervezze meg az Ön meghallgatását és annak közvetítését. Az ilyen meghallgatáshoz hozzá kell járulnia.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Szükség esetén a döntéshozó hatóság szakképzett tolmácsot jelöl ki. Ennek költségei nem Önt terhelik.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A döntéshozó hatóság mérlegeli, hogy a lakóhelye szerinti orvosok által lefolytatott vizsgálatok megbízhatók-e. Ha a döntéshozó hatóság úgy ítéli meg, hogy új vizsgálatra van szükség, ennek alá kell vetnie magát. Önnek ebben az esetben csak az utazási költségeket kell fizetnie.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Az utazási költségei még abban az esetben sem téríthetők meg, ha azért kellett ebbe az országba utaznia, hogy orvosi vizsgálatnak vesse alá magát.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A kártérítési kérelem elbírálásának nincsen határideje. A határozathozatalhoz szükséges idő nem csupán az ügy bonyolultságától és attól függ, hogy a döntéshozó hatóságnak milyen bizonyítást kell lefolytatnia, hanem azt a döntéshozó hatóság előtt éppen folyamatban lévő ügyek száma is befolyásolja.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

A kártérítés tárgyában hozott határozat lengyel nyelven készül.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Amennyiben nincs megelégedve a kártérítés tárgyában hozott határozattal, azzal szemben a másodfokú bírósághoz (sąd II instancji) fellebbezést nyújthat be. A fellebbezéssel kapcsolatban semmilyen költség nem terheli.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

A lengyel jog alapján kaphat jogi segítséget. Jogi segítséget azon személyeknek biztosítanak, akik igazolják, hogy nem engedhetnek meg maguknak ügyvédet. Kérjük, ne feledje: kártérítés igénylése esetén számíthat a kártérítési igénye alapjául szolgáló bűncselekménnyel kapcsolatos előkészületi eljárást folytató ügyész segítségére.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Lengyelországban áldozatsegítő és büntetés-végrehajtást követő segítségnyújtási alap (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) működik, amely többek között a sértettek és a legközelebbi hozzátartozóik megsegítésére szánt pénzeszközöket gyűjti. Az alapot az igazságügyi miniszter kezeli. A támogatást úgy osztják szét, hogy az alap kezelője nyílt pályázati eljárás keretében kiválasztja azokat a szervezeteket, amelyek pályázatát a legjobbnak ítéli, és e szervezetek számára a bűncselekmények sértettjeinek érdekeit szolgáló intézkedésekre felhasználható támogatást biztosít.

A pénzeszközöket jogi, pszichés és anyagi támogatás nyújtására használják fel. A jogi segítség a kártérítés igénylésével kapcsolatos segítségnyújtást is magában foglalhatja.

Amennyiben ilyen segítségben kíván részesülni, vegye fel a kapcsolatot olyan nem kormányzati szervvel, amely e célból támogatásban részesült az igazságügyi minisztertől, és igazolja feléjük, hogy bűncselekmény sértettjének minősül. Az ilyen szervezetek listája, valamint az elérhetőségi adataik megtalálhatók az igazságügyi minisztérium honlapján (https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/), a bűncselekmények sértettjei számára elérhető intézkedésekkel / segítségnyújtással / a bűncselekmények sértettjei és a legközelebbi hozzátartozóik számára elérhető segítségnyújtással foglalkozó szekcióban (kattintson ide: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Utolsó frissítés: 03/04/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.