Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Portugália

Tartalomszolgáltató:
Portugália

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet a határokon átnyúló ügyben?

Portugáliában ez a hatóság a bűncselekmények áldozatainak védelmével foglalkozó bizottság (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC).

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban kellene a segítségnyújtó hatósághoz fordulnom)?

Nem. Az erőszakos bűncselekmények és a családon belüli erőszak azon áldozatainak, akiknek szokásos tartózkodási helye egy másik európai uniós tagállamban található, a portugál állam által fizetendő kártérítés vagy előleg iránti kérelmet a szokásos tartózkodási helyük szerinti európai uniós tagállam illetékes hatóságához kell benyújtaniuk.

Ez a hatóság megküldi a kérelmet a CPVC-nek Portugáliába, amely az átvételt követően megteszi a szükséges lépéseket a tényállás felderítése érdekében, és dönt a kérelemről.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

a) a kérelmet?

A CPVC portugál vagy angol nyelven fogadja el a kérelmet és a dokumentumokat.

b) az igazoló dokumentumokat?

Ha a CPVC megkeresi a kérelmező szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságát annak érdekében, hogy szervezze meg a kérelmező vagy más személy (például tanú vagy szakértő) meghallgatását, a CPVC nem utasíthatja el a meghallgatásról készült írásbeli jegyzőkönyvet, feltéve, hogy a jegyzőkönyv a közösségi intézmények valamelyik nyelvén készült.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A CPVC. A CPVC által kért és nyújtott szolgáltatások az erőszakos bűncselekmények és a családon belüli erőszak esetén nem képezhetik a költségek vagy díjak visszatérítése iránti kérelem alapját.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? ? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

A CPVC kap meg minden olyan dokumentumot, amelyre a portugál állam által a Portugália területén egy másik európai uniós tagállamban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező áldozattal szemben elkövetett bűncselekmény esetén megfizetendő kártérítésre vonatkozó eljárásban lefolytatandó vizsgálat és döntéshozatal érdekében szüksége van. A hatóság az áldozat meghallgatása érdekében megkeresheti az áldozat szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatóságát. A kérelmezőnek nem kell Portugáliába utaznia a bizottság általi meghallgatáshoz.

Ha a portugál bíróság elengedhetetlennek ítéli a kérelmező személyes meghallgatását anélkül, hogy bármely más eszközt felhasználna, az utazási és más kapcsolódó költségeket a portugál állam téríti meg.

A társadalombiztosítási intézet az a nemzeti hatóság, amely fogadja és elbírálja a költségmentesség iránti kérelmeket.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Igen.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőiknek is meg kell vizsgálniuk az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A kérelmező szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatósága által megküldött valamennyi dokumentumot el kell fogadni minden további különös formális eljárás nélkül, és azok mentesülnek a hitelesítés vagy más ezzel egyenértékű formális eljárás alól.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

A kérelmező által a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatósága részére benyújtott és az ügyben való döntéshozatalhoz szükséges, valamint az esetlegesen kért egyéb orvosi dokumentumokat megküldik a CPVC részére anélkül, hogy Portugáliában kiegészítő orvosi vizsgálatot kellene lefolytatni.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

Mind a kérelmező szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatósága, mind a kérelmező értesítést 10 napon belül kap arról, hogy a CPVC átvette a kérelmet, és az értesítésben megjelölik a kérelem elbírálásának várható időigényét.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

A kártérítés iránti kérelem tárgyában hozott határozatot portugál és angol nyelven küldik meg a kérelmező és a kérelmező szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatósága részére. A CPVC határozhat úgy, hogy a felperes szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam vagy más tagállam hivatalos nyelvét használja, feltéve, hogy az a közösségi intézmények egyik nyelve.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Igen. Ha a kérelmező úgy véli, hogy a CPVC határozata hibás, 15 napja van arra, hogy a bizottsághoz panaszt nyújtson be. A kérelemben a kérelmezőnek meg kell jelölnie a követelése alapját az azokat alátámasztó bizonyítékkal együtt. A CPVC-nek 30 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy megvizsgálja a panaszt, és döntsön arról, a megtámadott határozat helybenhagyásával, visszavonásával, megsemmisítésével, módosításával vagy felváltásával.

Ha a kérelmező nem ért egyet a panasz tárgyában hozott határozattal, megtámadhatja a határozatot a közigazgatási bíróságok előtt.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

A CPVC nem nyújt semmilyen segítséget e konkrét kérdésben.

Van-e olyan sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

A bűncselekmények áldozatainak védelmével foglalkozó bizottság (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC):

  • Személyesen: Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisszabon, hétfő–péntek: 9:30–12:30 és 14:00–16:30
  • Postán a bizottság honlapján elérhető formanyomtatvány felhasználásával
  • E-mailben: correio.cpvc@sg.mj.pt
  • Online az erőszakos bűncselekmények vagy a családon belüli erőszak áldozatainak szóló formanyomtatvány kitöltésével (https://cpvc.mj.pt/)
  • Telefonon: (+351) 213 222 490, vezetékes vonalra vonatkozó díjakkal, 9:30–12:30 és 14:00–16:30

Portugál Áldozatsegítő Szervezet (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – APAV):

  • Áldozatsegítő telefonos szolgálat: (+351) 116 006 (munkanapokon 9 és 21 óra között)
  • Online, az APAV honlapján (elérhető portugál, angol, orosz és kínai nyelven), vagy a http://infovitimas.pt/pt/app/ internetcímen
  • Videós jelnyelvi tolmácsszolgálat / SERV IIN - videóhívás útján (+351 12 472), munkanapokon 10 és 18 óra között

Az állampolgárok és a nemek közötti esélyegyenlőség bizottsága (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género – GIG):

  • A családon belüli erőszak áldozatainak információs szolgálata (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica – tájékoztatás az áldozatok jogairól, az ország területén igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről, valamint arról, hogy hogy hol vehető igénybe pszichológiai és szociális támogatás, illetve jogi tájékoztatás) – Telefon: (+351) 800 202 148 (ingyenes, név nélküli, bizalmas 24 órás szolgálat a hét minden napján)
Utolsó frissítés: 07/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.