Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Skócia

Tartalomszolgáltató:
Skócia

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) (a bűncselekmények sértettjeinek járó kártérítésért felelős hatóság)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 00 44 300 003 3601

Weboldal: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

A kérelmet közvetlenül is befogadjuk Öntől, anélkül, hogy először a saját országában a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnia.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést elbíráló hatóságok:

  • a kérelmet?
  • az igazoló dokumentumokat?

Előnyösebbnek tekintjük, ha e dokumentumokat angol nyelven kapjuk kézhez.

Ha a kártérítést elbíráló hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Mi viseljük e fordítások költségeit.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem számítunk fel díjat a szolgáltatásaink után.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

A kérelmeket írásban bíráljuk el, és a kérelmezőkkel írásban tartjuk a kapcsolatot. Nem kell jelen lennie.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Nem alkalmazandó.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Elfogadjuk a más országok megfelelően képzett orvosai által kiadott szakvéleményeket.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Nem térítjük meg az utazási költségeket.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

Arra törekszünk, hogy az egyszerű megítélésű ügyeket a beérkezésüktől számított 12 hónapon belül rendezzük.  Az összetett ügyek elbírálása tovább tart.  Nem hozunk végső határozatot az ügyében, ha a gyógykezelése még folyamatban van, vagy a felépülésének mértéke nem ismert.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Angol nyelven fogjuk tartani Önnel a kapcsolatot.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Amennyiben nem ért egyet az eredeti határozattal, és szeretné, hogy azt felülvizsgáljuk, a felülvizsgálat iránti írásbeli kérelmét az eredeti határozat időpontjától számított 56 napon belül kell előterjesztenie. Minden olyan további bizonyítékot csatolnia szükséges, amelyet szeretne, hogy mérlegeljünk az igénye alátámasztásául.

Ha beérkezik a felülvizsgálat iránti kérelme az annak alátámasztására szolgáló bizonyítékokkal együtt, a kérelmét megvizsgálja egy kártérítési tisztviselő, aki nem lehet azonos az eredeti határozatot meghozó kártérítési tisztviselővel. A felülvizsgálat eredményeképpen hozott határozat az eredeti határozathoz képest kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb lehet, illetve az eredeti határozat változatlan is maradhat.

Amennyiben nem ért egyet a felülvizsgálat eredményeképpen hozott határozattal, a bírósági eljárási szabályokkal összhangban jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be az elsőfokú bíróságnak (First-tier Tribunal) (Criminal Injuries Compensation, bűncselekménnyel okozott sérülés után járó kártérítés). E szabályokat megtalálja az elsőfokú bíróság honlapján.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

A kártérítési kérelem előterjesztése során nem szükséges díjazás ellenében eljáró képviselő, például „solicitor” (ügyvéd) vagy kártérítési igények kezelésével foglalkozó társaság útján eljárnia. Amennyiben úgy dönt, hogy díjazás ellenében eljáró képviselő útján kíván eljárni, ennek költségét nem tudjuk megtéríteni, ezért azt Önnek kell viselnie.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

A kérelme benyújtásával kapcsolatos segítségért az áldozatokat és szemtanúkat segítő információs szolgálathoz fordulhat.

Utolsó frissítés: 15/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.