Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Szlovákia

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma – Rehabilitációs és Kártérítési Osztály

Telefon: +421288891225
Fax: +4212888 91 579

E-mail: victims@justice.sk
Honlap: https://www.justice.gov.sk

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumával nincsen lehetőség közvetlenül kommunikálni. A határokon átnyúló ügyekben a saját ország segítséget nyújtó hatóságát kell igénybe venni.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

  • a kérelmet?
    Szlovák nyelven.
  • az igazoló dokumentumokat?
    Szlovák nyelven.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma nem fordítja le a szükséges dokumentumokat. A bűncselekmény sértettje fizeti a fordítást és az azzal kapcsolatos költségeket.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Az eljárás nem díjköteles.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

A kártérítési kérelem elbírálásához nincsen szükség az erőszakos bűncselekmény sértettjének személyes jelenlétére. A meghallgatásokat a megkeresett segítséget nyújtó hatóság vagy a szlovák hatóságok folytatják le audiovizuális közvetítést lehetővé tevő technikai felszerelés igénybevételével. Ebből következően utazási költségek nem merülnek fel, így a megtérítésükre sincsen szükség.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

A jogszabály nem írja elő a kérelmező személyes részvételét a kártérítési eljárásban. A kártérítési kérelem elbírálásához nincsen szükség az erőszakos bűncselekmény sértettjének személyes jelenlétére.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A fájdalom és szenvedés miatt járó kártérítés megállapításához a szlovák jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő orvosi jelentés szükséges. Elképzelhető azonban, hogy az egészségi állapotát a Szlovák Köztársaságban is felméri egy orvos a lakóhely szerinti országban kiállított orvosi jelentések alapulvételével.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Az utazási költségeket nem térítik meg.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 6 hónapon belül hoz döntést.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Szlovák nyelvű.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Bírósághoz benyújtott kereset útján.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Kifejezetten a kártérítési igény előterjesztéséhez a szlovák jogszabályok nem biztosítanak jogi segítséget. A jogi segítségnyújtó központtól azonban lehetőség van az állam által biztosított általános jogi segítséget igénybe venni, vagy segítséget kérni a bűncselekmények sértettjeinek segítséget nyújtó valamelyik szervezettől. A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma maga is szolgál alapvető iránymutatással a kártérítés igényléséhez.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

A Szlovák Köztársaságban léteznek az erőszakos bűncselekmények sértettjeinek segítséget és támogatást nyújtó, a sértettek egyes típusaira összpontosító nem kormányzati szervezetek. Az, hogy az egyes szervezetek a határokon átnyúló ügyekben is nyújtanak-e segítséget a kártérítés igényléséhez, elsősorban a személyzeti kapacitásuktól függ.

Utolsó frissítés: 27/02/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.