Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Szlovénia

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A Szlovén Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon: +386 1 369 54 40
Fax: +386 1 369 54 75

E-mail: gp.mp@gov.si
Honlap: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

– a kérelmet? Szlovén nyelven.

– az igazoló dokumentumokat? Szlovén nyelven, hiteles fordításként.

Amennyiben a kérelem és az igazoló dokumentumok nem szlovén nyelven vannak, az Igazságügyi Minisztérium azokat visszaküldi a kérelmezőnek vagy azon tagállam hatóságának, amelytől a megkeresés érkezett, és mellékel hozzá egy tájékoztatót, miszerint a kérelmet és az igazoló dokumentumokat szlovén nyelven kell benyújtani.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Amennyiben a kérelem és az igazoló dokumentumok nem szlovén nyelven vannak, az Igazságügyi Minisztérium azokat visszaküldi a kérelmezőnek vagy annak a hatóságnak, amelytől a megkeresés érkezett, és mellékel hozzá egy tájékoztatót, miszerint a kérelmet és az igazoló dokumentumokat szlovén nyelven kell benyújtani. Más szóval a kártérítést nyújtó hatóság nem fordítja le a más EU tagállamból érkező kérelmet vagy igazoló dokumentumokat. A fordítás költségeit a Szlovén Köztársaság viseli.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem. A jelen törvény alapján a kártérítési eljárásban nem számítanak fel díjat a kérelmek, keresetek és határozatok után.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Nem, a költségeket nem térítik meg.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Főszabály szerint nem szükséges személyesen jelen lennie az eljárás során.

A bűncselekmények sértettjeinek nyújtott kártérítéssel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság) dönthet úgy, hogy szóbeli meghallgatást tart, meghallgatja valamelyik felet, vagy szakértőt hallgat meg. Az általános közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályozás szerint az a fél, aki nem ismeri a nyelvet, vagy azt valamely fogyatékosság okán nem tudja használni, tolmácsra jogosult annak érdekében, hogy az eljárást követni tudja. A hatóság a kérelmezőt köteles erről tájékoztatni.

A bizottság azonban a jogszabályok alapján felkérheti annak a másik EU tagállamnak az illetékes hatóságát e cselekmények elvégzésére, amelyben a kérelmező benyújtotta a kárigényét. Ebben az esetben a kérelmezőnek nem kell személyesen jelen lennie.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A mellékelt orvosi dokumentációt elfogadják vagy elismerik, ha azt szlovén nyelven, hiteles fordításként csatolják.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Az általános közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályozás értelmében nem kerülnek megtérítésre, mivel ezt az eljárást a kérelmező kezdeményezte.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A határozatot a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított, jogszabályban meghatározott 3 hónapos határidőn belül kell meghozni. A tényleges eljárás főszabály szerint kevesebb mint fél évig tart az ügy egyedi körülményeitől függően.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

A határozatot szlovén nyelven hozzák meg.

Amennyiben az eljárást más EU tagállam illetékes hatóságának kell lefolytatnia, a határozatot az Európai Bizottság által meghatározott előírt formanyomtatvány kíséretében kell megküldeni, és a formanyomtatványt azon illetékes tagállam nyelvén kell kiállítani, amelynek az megküldésre kerül. A formanyomtatvány szintén tartalmaz egy összefoglalót a határozatról, tájékoztatást vagy kioktatást a jogorvoslati lehetőségekről, valamint tájékoztatást a kérelmezőtől elvárt egyéb cselekményekről.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A határozat a Szlovén Köztársaság közigazgatási bíróságához benyújtott keresettel, közigazgatási eljárás során támadható meg.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

A kártérítési igény előkészítését is magában foglaló közigazgatási eljárásban nincsen lehetőség ingyenes jogi segítségre.

Ugyanakkor az általános közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályozás szerint a hivatalos személynek tiszteletben kell tartania a kérelmező jogainak védelmére vonatkozó elvet, amely alapján a hivatalos személynek a kérelmező számára lehetővé kell tennie a jogai gyakorlását, köteles őt erre figyelmeztetni, valamint felhívni a kérelem hiányosságainak pótlására és az indokai előadására, mindeközben arról is gondoskodnia kell, hogy a kérelmező figyelmetlensége vagy tudatlansága ne járjon a jogai sérelmével.

A kérelmező a bizottság határozatával szemben keresetet nyújthat be. A közigazgatási jogvitában, amely egyúttal bírósági eljárás, a külföldiek (akik nem a Szlovén Köztársaságban rendelkeznek lakóhellyel) a viszonosság feltételeinek teljesülése mellett vagy a Szlovén Köztársaságra nézve kötelező erejű nemzetközi szerződések feltételei szerint, illetve az e szerződésekben meghatározott esetekben jogosultak ingyenes jogi segítségre.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Erről nem rendelkezünk információval.

Utolsó frissítés: 12/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.