Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Svédország

Tartalomszolgáltató:
Svédország

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A bűncselekmények sértettjeinek nyújtandó kártérítéssel és támogatással foglalkozó svéd hatóság (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Umeå

Tel.: (+46)90708200
Fax : (+46)90178353

E-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Honlap:http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Postai cím:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Svédország

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen. Ha a bűncselekményt Svédországban követték el, az igényével közvetlenül a bűncselekmények sértettjeinek nyújtandó kártérítéssel és támogatással foglalkozó svéd hatósághoz fordulhat.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

– a kérelmet?

– az igazoló dokumentumokat?

A kérelmet és az igazoló dokumentumokat svéd és angol nyelven fogadják el.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A fordítási költségeket a bűncselekmények sértettjeinek nyújtandó kártérítéssel és támogatással foglalkozó svéd hatóság viseli.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

A kérelmezőnek nem kell személyesen jelen lennie. A kérelem feldolgozása írásban történik.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Van lehetőség tolmácsolásra, ha felmerül ennek szükségessége az eljárás során.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt- vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A más országban kiállított orvosi dokumentáció és orvosi iratok elfogadhatók lehetnek. Ha további értékelésre van szükség, a bűncselekmények sértettjeinek nyújtandó kártérítéssel és támogatással foglalkozó svéd hatóság általában orvosszakértőket kér fel arra, hogy a rendelkezésre álló orvosi bizonyítékok alapján szakvéleményt készítsenek.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Általában nincsen szükség orvosi vizsgálatra Svédországban, ha Ön más uniós tagállam lakosa. Lehetőség van azonban e költségek megtéríttetésére, ha ilyen jellegű további vizsgálatra van szükség.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A feldolgozási idő az ügy jellegétől és a hatóság leterheltségétől függően eltérő. Az átlagos feldolgozási idő jellemzően körülbelül három hónap, ennél azonban hosszabb vagy rövidebb is lehet. A kérelmeket a beérkezés sorrendjében dolgozzák fel, és általában nem biztosítanak elsőbbséget.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

A határozatot svéd nyelven hozzák meg. Ha nem beszéli a svéd nyelvet, egy angol nyelvű összefoglalót is kapni fog a határozatról.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A bűncselekmények sértettjeinek nyújtandó kártérítéssel és támogatással foglalkozó svéd hatóság határozatát nem lehet megtámadni, a hatóság azonban kérelemre vagy hivatalból megváltoztathatja a döntését, ha új körülmények merülnek fel, vagy az más okból indokolt.

A határozattal elégedetlen kérelmezőnek az ügy újbóli vizsgálatára irányuló írásbeli kérelmet kell benyújtania a hatósághoz. A kérelemben meg kell jelölni a kívánt módosítást és annak indokait. A kiegészítő anyagokat a kérelemmel együtt kell benyújtani.

A kérelmező minden esetben jogosult arra, hogy a határozatot felülvizsgáltassa a Bűncselekménnyel Okozott Sérülések Kártalanításával Foglalkozó Tanáccsal (Nämnden för brottsskadeersättning).

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

A jogi képviselettel összefüggő költségek csak különös indokok alapján téríthetők meg. A bűncselekménnyel okozott kár miatti kártérítéshez jellemzően nincsen szükség ügyvédi segítségre. A kérelem benyújtása meglehetősen egyszerű. A hatóság szintén köteles információval és tanácsadással szolgálni a kártérítést igénylő személyeknek, valamint felel az ügy elbírálásához szükséges bizonyítékok beszerzéséért.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Ha kérelmet szeretne benyújtani, vagy bármely kérdése merül fel a határokon átnyúló ügyekben adható kártérítéssel kapcsolatban, a legjobb, ha felveszi a kapcsolatot a bűncselekmények sértettjeinek nyújtandó kártérítéssel és támogatással foglalkozó svéd hatósággal, és tőlük kér segítséget és tájékoztatást. További információk a honlapon olvashatók: https://www.brottsoffermyndigheten.se/. A hatóságot emellett fel is hívhatja a +46 90 70 82 00 számon.

Utolsó frissítés: 22/12/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.