Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

BULGARIJOS REPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba

Adresas: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Republic of Bulgaria

Interneto svetainė: https://www.compensation.bg

Nusikalstamų veikų, padarytų Bulgarijos Respublikos teritorijoje, atveju sprendžiančioji institucija dėl prašymų skirti kompensaciją tarpvalstybiniais atvejais yra Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba.

Nusikalstamų veikų, padarytų ne Bulgarijos Respublikoje, atveju Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba veikia kaip padedančioji institucija ir prašymus suteikti kompensaciją perduoda šalies, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika, kompetentingai institucijai.

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip, galite.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

  • prašymą? Bulgarų ir anglų.
  • patvirtinamuosius dokumentus? Bulgarų ir anglų.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Už vertimą sumoka Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne, nereikia.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Šalies skiriamos kompensacijos suteikimo procedūroje nukentėjusysis nedalyvauja.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Žr. atsakymą į ankstesnį klausimą.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Taip, turės. Medicininiai dokumentai, įskaitant atitinkamos šalies išduotus dokumentus, patvirtinančius medicinines išlaidas, gali būti priimami ir (arba) pripažįstami, tačiau dėl to Nacionalinė taryba sprendžia kiekvienu konkrečiu atveju.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Su sveikatos patikrinimu susijusios kelionės išlaidos gali būti atlyginamos, tačiau Nacionalinė taryba dėl to sprendžia kiekvienu konkrečiu atveju.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Prašymas suteikti kompensaciją peržiūrimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Jei reikia, šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau nei trimis mėnesiais.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Bulgarų ir anglų.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Nacionalinės pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms tarybos sprendimai neskundžiami.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Šalies skiriamos kompensacijos suteikimo procedūroje advokatui dalyvauti nereikia.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Taip. Bulgarijos paramos aukoms organizacijų asociacija

Tel. +359 29819300

Paskutinis naujinimas: 08/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.