Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Informacijos nėra.

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per savo šalies padedančiąją instituciją)?

Savo prašymą galite siųsti tiesiogiai tos šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

– prašymą?

Graikų ir anglų.

– patvirtinamuosius dokumentus?

Graikų ir anglų.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus iš kitos ES šalies, kas už tai sumokės?

Netaikoma.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Jums dalyvauti nereikia.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Netaikoma.

Ar bus priimtos arba pripažintos medicinos pažymos, išduotos gydytojų mano gyvenamosios vietos šalyje, – ar mano sveikatą ir (arba) sužalojimą turės patikrinti jūsų medicinos specialistai?

Jūsų gyvenamosios vietos šalies gydytojų išduotos medicinos pažymos bus priimtos.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Netaikoma.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas kompetentingos institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Tai užtrunka 6 mėnesius nuo tos dienos, kurią gaunama visa sprendimui priimti reikalinga informacija.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Graikų ir anglų.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Sprendimą galite apskųsti pateikdamas prašymą administraciniam teismui per 75 dienas nuo sprendimo priėmimo.

Ar galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą pagal kitos šalies taisykles?

Galite kreiptis teisinės pagalbos dėl teismo proceso, susijusio su jūsų byla.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų man padėti kreiptis dėl kompensacijos tarpvalstybiniu atveju?

Informacijos apie tai, kaip kreiptis dėl kompensacijos, galite gauti tiesiogiai kreipdamasis į Socialinio draudimo tarnybas.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.