Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Čekijos Respublikos teisingumo ministerijos Kompensavimo departamentas

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prague 2

Tel. Nr. (420) 221997966
Faksas (420) 221997967

E. paštas odsk@msp.justice.cz

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus?

Čekų, slovakų arba anglų.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus iš kitos ES šalies, kas už tai sumokės?

Sprendžiančioji institucija nepriims dokumentų kitomis nei čekų, slovakų ar anglų kalbomis (ji šių dokumentų nevertins, o juos pateikusiam asmeniui pasiūlys pateikti prašymą arba dokumentus, išverstus į vieną iš priimtinų kalbų). Jei sprendžiančiajai institucijai reikės dokumentų anglų kalba vertimo, ji už tai mokės savo lėšomis.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Kelionės išlaidos neatlyginamos.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Sprendžiančioji institucija neužtikrina vertėjo žodžiu dalyvavimo.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Jūsų gyvenamosios vietos gydytojų išduota medicinos pažyma greičiausiai bus pripažinta.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Ne.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Sprendimas dėl reikalavimo turėtų būti priimtas per tris mėnesius.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Čekų arba anglų.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Inicijuodamas administracinę bylą teisme.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Taip, šios šalies lėšomis.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Didžiausia nevyriausybinė paramos nusikaltimų aukoms organizacija yra Bílý kruh obětí (Baltasis žiedas).

Paskutinis naujinimas: 15/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.