Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus institucija (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefonas 00 44 203 684 2517

Svetainė: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Mes priimsime prašymą tiesiogiai iš jūsų, jums nereikia kreiptis per jūsų šalies padedančiąją instituciją.

Kokia (-iomis) kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

  • prašymą?
  • patvirtinamuosius dokumentus?

Mes pageidautume šiuos dokumentus gauti anglų kalba.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Už šiuos vertimus sumokėsime mes.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Mes mokesčių už savo paslaugas neimame.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Mes prašymus nagrinėjame ir su prašymus pateikusiais asmenimis bendraujame raštu. Jums dalyvauti nereikia.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Netaikytina.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Mes priimsime kitų šalių medicinos kvalifikaciją turinčių specialistų pažymas.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Mes kelionės išlaidų neapmokame.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Laikas, reikalingas prašymui įvertinti, priklausys nuo prašymo sudėtingumo. Pavyzdžiui, prašymai dėl prarastų pajamų bus nagrinėjami ilgiau negu tie, kuriais prašoma tik išmokos pagal sužalojimų tarifą. CICA nebaigs nagrinėti prašymo, kol patvirtinsite, kad, kiek įmanoma, pasveikote nuo savo sužalojimų. Mes siekiame paprastas bylas išnagrinėti per 12 mėnesių nuo prašymo gavimo.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Mes su jumis susirašinėsime anglų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Jeigu nesutinkate su pradiniu sprendimu ir norite, kad mes jį persvarstytume, turite mums per 56 dienas nuo pradinio sprendimo dienos atsiųsti savo rašytinį prašymą dėl persvarstymo. Turite pridėti visus papildomus įrodymus savo prašymui pagrįsti, jeigu norite, kad į juos atsižvelgtume.

Kai gausime jūsų prašymą dėl persvarstymo kartu su visa patvirtinamąja informacija, jį svarstys ne tas pats prašymus nagrinėjantis pareigūnas, kuris priėmė pradinį sprendimą. Persvarstymo sprendimas gali būti palankesnis arba mažiau palankus negu pradinis sprendimas, arba pradinis sprendimas gali likti nepakeistas.

Jeigu nesutinkate su persvarstymo sprendimu, galite jį apskųsti Pirmosios instancijos teismui (Nusikaltimo metu padarytų sužalojimų kompensavimas) pagal teismo proceso taisykles. Šias taisykles rasite Pirmosios instancijos teismo interneto svetainėje.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Jums nereikia mokamo atstovo, pvz., advokato arba reikalavimų administravimo bendrovės, kad galėtumėte kreiptis kompensacijos. Jeigu nuspręsite turėti mokamą atstovą, mes jo išlaidų padengti negalėsime, šias išlaidas turėsite padengti pats.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Pagalbos rengiant prašymą galite kreiptis į Nukentėjusiųjų informavimo tarnybą.

Paskutinis naujinimas: 16/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.