Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Estija

Turinį pateikė
Estija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Socialinio draudimo valdyba

Endla 8
15092
TALLINN

Telefonas: +372 612 1360
Faksas: +372 640 8155

E. paštas: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Interneto svetainė: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Pastabos:
Sprendimą priimanti institucija yra Socialinio draudimo valdyba kartu su savo vietos pensijų skyriais. Šiame puslapyje netrukus galėsite rasti informaciją apie vietos pensijų skyrius.

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija priima dokumentus?

Oficialiosiomis Europos šalių kalbomis, pageidautina – estų arba anglų kalbomis.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Už vertimo paslaugą sumokės vertimą užsakanti valdžios institucija.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Jūsų fizinis dalyvavimas sprendimo priėmimo procese nebūtinas.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Jūsų asmeninis dalyvavimas nebūtinas.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse išduoti dokumentai priimami, tačiau nukentėjusiojo sveikatą ir sužalojimus įvertins gydytojas ekspertas, remdamasis nukentėjusiojo gyvenamosios vietos šalyje išduotais medicininiais dokumentais.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Jūs neprivalote pasitikrinti sveikatos.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Sprendimas priimamas per 30 dienų nuo paskutinio dokumento gavimo.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Estų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Sprendimą galima apskųsti per 30 dienų nuo jo gavimo. Alternatyviai skundą galima pateikti administraciniam teismui Administracinio teismo proceso kodekse nustatyta tvarka. Mes skundą išnagrinėsime per 30 dienų nuo jo gavimo.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Taip.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Taip: paramos aukoms paslaugų teikėjai. Jų kontaktinius duomenis galima rasti Socialinio draudimo valdybos interneto svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 15/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.