Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerijos Reabilitacijos ir kompensavimo skyrius

Telefonas: +421288891225
Faksas: +4212888 91 579

E. paštas: victims@justice.sk
Interneto svetainė: https://www.justice.gov.sk

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Su Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija tiesiogiai bendrauti nėra galimybės. Tarpvalstybinių prašymų atvejais reikėtų kreiptis į savo šalies padedančiąją instituciją.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

  • prašymą?
    Slovakų kalba.
  • patvirtinamuosius dokumentus?
    Slovakų kalba.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Reikiamų dokumentų Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija neverčia. Už vertimą sumoka ir atitinkamas išlaidas padengia nusikaltimo auka.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Už procedūrą mokesčiai netaikomi.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Vertinant kompensacijos prašymą smurtinio nusikaltimo aukos dalyvavimo nereikalaujama. Apklausą atlieka prašymą gavusi padedančioji institucija arba Slovakijos institucijos, naudodamosi techninėmis garso ir vaizdo perdavimo priemonėmis. Todėl kelionės išlaidos nepatiriamos ir jų atlyginti nereikia.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Teisės aktuose nenumatytas asmeninis pareiškėjo dalyvavimas kompensacijos skyrimo procedūroje. Vertinant kompensacijos prašymą smurtinio nusikaltimo aukos dalyvavimo nereikalaujama.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Siekiant nustatyti kompensaciją už skausmą ir kančias, reikalinga medicininė išvada, atitinkanti Slovakijos teisės kodekse nustatytus reikalavimus. Tačiau vis dėlto įmanoma, kad sveikatos būklę vertins Slovakijos Respublikos gydytojas, remdamasis gyvenamosios vietos šalyje išduotomis medicininėmis išvadomis.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Kelionės išlaidos nebus atlygintos.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija sprendimą priims per 6 mėnesius nuo išsamaus prašymo gavimo.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Slovakų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Pateikdamas ieškinį teisme.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Specialiai kompensacijos prašymams skirta teisinė pagalba Slovakijos teisės kodekse nenumatyta. Įmanoma naudotis bendrąja teisine pagalba, kurią valstybės vardu teikia Teisinės pagalbos centras, arba prašyti pagalbos iš vienos iš organizacijų, teikiančių pagalbą nusikaltimų aukoms. Pagrindinę informaciją, kaip prašyti kompensacijos, teikia pati Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Pagalbą ir paramą smurtinių nusikaltimų aukoms Slovakijos Respublikoje teikia nevyriausybinės organizacijos, pagrindinį dėmesį jos skiria tam tikriems nukentėjusiesiems. Pavienių organizacijų galimybės teikti pagalbą dėl kompensacijos prašymų tarpvalstybiniais atvejais daugiausia priklauso nuo jų personalo pajėgumų.

Paskutinis naujinimas: 27/02/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.