Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

Sociālo lietu ministrijas Federālais sociālo un invalīdu lietu birojs (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Vienna

Tālr.: 0043 158831
FAKSS: 0043(0)10599882516

e-pasts: post.wien@sozialministeriumservice.at

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Jā.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde pieņem prasību un pamatojošos dokumentus?

Ja tos iesniedz palīdzības sniedzēja iestāde vai cietušais, tad parasti tā ir vācu un angļu valoda.

(Ja cietušais nevar iesniegt iestādei dokumentus vācu vai angļu valodā, pieņem arī prasības citās valodās, ko vēlāk pārtulko.)

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Iestāde.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā ir, kā es to varu samaksāt?

Nekādas izmaksas nerodas.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Parasti jūsu klātbūtne nav vajadzīga.

Ja jūs izsauc ierasties tiesā, iestāde sedz izmaksas, par kuru kompensēšanu jums jāiesniedz prasība. Par to atbild Federālais sociālo un invalīdu lietu birojs.

Vai gadījumā, ja man ir jāierodas personīgi, tiks nodrošināts tulks?

Ja nepieciešams - jā.

Vai tiks atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību / miesas bojājumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Lielākajā daļā gadījumu tiks iesaistīts eksperts no Austrijas, kuru ieceļ iestāde. Veicot novērtējumu, viņš ņems vērā apliecinājumus, kas izdoti jūsu dzīvesvietas valstī.

Vai es saņemšu atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Jā.

Cik ilgs laiks aptuveni paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Tas ir atkarīgs no prasītās palīdzības. Lielākajā daļā gadījumu lēmumu pieņem sešu mēnešu laikā.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Vācu.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Sociālo lietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot apelāciju Federālajā administratīvajā tiesā (apelācijas var iesniegt arī Konstitucionālajā tiesā (Verfassungsgerichtshof) un Augstākajā administratīvajā tiesā (Verwaltungsgerichtshof)).

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Jā. Tomēr Sociālo lietu ministrija un Federālā administratīvā tiesa nesedz juridiskos izdevumus.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Jums jāvēršas cietušo atbalsta organizācijās (piemēram, “Baltajā Aplī”), lai noskaidrotu, vai atbalsts ir pieejams.

Lapa atjaunināta: 19/08/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.