Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

a) Komisija finansiālās palīdzības piešķiršanai tīšās vardarbīgās darbībās cietušajiem (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) var palīdzēt cietušajiem, kuri ir Beļģijas valstspiederīgie vai Beļģijas pastāvīgie iedzīvotāji, saņemt kompensāciju citā ES valstī.

Adrese:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Lietās, kas saistītas ar terorismā cietušajiem, jāsazinās ar komisijas Terorisma lietu nodaļu.

Pasta adrese:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence — Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-pasta adrese: terrorvictims@just.fgov.be

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Jā.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem:

  • prasību? Franču, nīderlandiešu, vācu un angļu valodā.
  • pamatojošos dokumentus? Franču, nīderlandiešu, vācu un angļu valodā.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Šis jautājums vēl nav bijis aktuāls un vēl tiek apspriests.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā, kā es to varu samaksāt?

Nē.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Nē.

Vai tiks nodrošināts tulks gadījumā, kad man ir jāierodas personīgi?

Nē.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību/ievainojumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

To novērtē komisija, pamatojoties uz cietušajam radītajiem ievainojumiem un to smagumu.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Nē.

Cik aptuveni ilgs laiks paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Patlaban tie ir 18 mēneši. Procedūra ir tāda pati gan pārrobežu, gan valstiskos gadījumos.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Franču, nīderlandiešu, vācu vai angļu valodā.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Nav procedūras komisijas lēmumu pārsūdzēšanai. Var iesniegt tikai pieteikumu par atcelšanu Beļģijas Valsts padomē (Conseil d’Etat).

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Nē, komisija neiesaistās šajā jomā.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Ir cietušo atbalsta dienesti, kas var palīdzēt cietušajiem pieprasīt finansiālu palīdzību no komisijas.

Atbalstu cietušajiem sniedz Beļģijas kopienas un reģioni.

Lai uzzinātu plašāku informāciju (jo īpaši par dažādajiem dienestiem, kas ir apstiprināti palīdzības sniegšanai), apmeklējiet šādas tīmekļa vietnes:

Beļģijas franču valodas kopiena: victimes.be

Flandrija: slachtofferzorg.be

Lapa atjaunināta: 14/01/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.