Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

BULGĀRIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA

Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem

Adrese: Slavyanska iela 1, Sofija 1040, Bulgārijas Republika

Tīmekļa vietne: https://www.compensation.bg

Bulgārijas Republikas teritorijā izdarītu noziedzīgu nodarījumu gadījumā lēmuma pieņēmēja iestāde attiecībā uz pieteikumiem par kompensāciju pārrobežu gadījumos ir Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem.

Ārpus Bulgārijas Republikas teritorijas izdarītu noziedzīgu nodarījumu gadījumā Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem rīkojas kā palīdzības sniedzēja iestāde un pārsūta pieteikumu par kompensāciju tās valsts kompetentajai iestādei, kurā izdarīts noziedzīgais nodarījums.

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Jā, varat.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem:

  • prasību? Bulgāru un angļu valodā.
  • pamatojošos dokumentus? Bulgāru un angļu valodā.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Par tulkojumu maksā Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā, kā es to varu samaksāt?

Nē, nav.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Cietušais nepiedalās procedūrā, kurā izlemj par valsts kompensācijas piešķiršanu.

Vai tiks nodrošināts tulks gadījumā, kad man ir jāierodas personīgi?

Skatīt atbildi uz iepriekšējo jautājumu.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību/ievainojumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Jā, tiks pieņemtas vai atzītas. Medicīniskie dokumenti, tostarp tie, kas apliecina medicīniskās izmaksas un ko izdevusi attiecīgā valsts, var tikt pieņemti un/vai atzīti, tomēr Nacionālā padome par šo jautājumu lemj individuāli katrā gadījumā.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Ceļa izdevumus, kas saistīti ar medicīnisku pārbaudi, var atlīdzināt, tomēr Nacionālā padome par šo jautājumu lemj individuāli katrā gadījumā.

Cik aptuveni ilgs laiks paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Pieteikums kompensācijas saņemšanai tiek izskatīts viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Nepieciešamības gadījumā šo termiņu var pagarināt ne vairāk kā par trīs mēnešiem.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Bulgāru un angļu valodā.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Lēmumus, ko pieņem Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem, nevar apstrīdēt.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Valsts kompensācijas piešķiršanas procedūra neparedz jurista iesaistīšanos.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Jā. Bulgārijas Cietušo atbalsta organizāciju asociācija

Tālr. +359 29819300

Lapa atjaunināta: 08/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.